Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Resurse umane

Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, se stabilesc datele pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul B.A.R.:

Anunțuri de angajare:

1 post vacant – director gradul II, Direcția Bibliografii, perioadă nedeterminată, normă întreagă

05.06.2024

1 post vacant – bibliograf S I, Serviciul Catalogare Periodice, Foi Volante, perioadă nedeterminată, normă întreagă

05.06.2024

1 post vacant – bibliotecar M II, serviciul Organizare, Conservare Colecții, perioadă nedeterminată, normă întreagă

05.06.2024

1 post vacant – îngrijitor M, Serviciul Tehnic, Administrativ, perioadă nedeterminată, normă întreagă

05.06.2024

1 post director general gradul II - normă întreagă – perioadă determinată (4 ani)

25.03.2024

2023

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut (pe propriul post)

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de debutant

1 post vacant director general adjunct gradul II - normă întreagă – perioadă nedeterminată

09.10.2023

1 post vacant informatician SSD I - normă întreagă, Serviciul Informare Științifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată

09.10.2023

1 post temporar vacant şef depozit M I - jumătate de normă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă determinată

30.06.2023

1 post temporar vacant şef depozit M I - jumătate de normă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă determinată

12.06.2023

Anunț suspendare concursuri

1 post şef serviciu II - normă întreagă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post bibliotecar S II - normă întreagă, Serviciul Organizare, Conservare Colecții – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post bibliotecar M I A - normă întreagă, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor şi Schimb internațional – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post bibliograf S I - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte rară – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post inginer S IA - normă întreagă, Compartimentul Tehnic – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post muncitor calificat M I - normă întreagă, Serviciul Informare Ştiințifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post garderobier M I - normă întreagă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă nedeterminată

07.06.2023

1 post temporar vacant şef depozit M I - normă întreagă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă nedeterminată

25.05.2023

1 post temporar vacant bibliograf S II - normă întreagă, Serviciul Catalogare Periodice, Foi Volante – perioadă nedeterminată

25.05.2023

1 post analist S debutant - normă întreagă, Serviciul Informare Științifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post arhivist S IA - normă întreagă, Compartimentul Redactori, Registratură, Arhivă – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S debutant - normă întreagă, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor și Schimb Internațional – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S debutant - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte Rară – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S debutant - normă întreagă, Serviciul Stampe, Muzică, Hărți – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S II - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte Rară – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S II - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte Rară – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliograf S II - normă întreagă, Serviciul Catalogare Periodice, Foi Volante – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliotecar M I - normă întreagă, Serviciul Organizare Conservare, Colecții – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliotecar M II - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare Carte – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliotecar M II - normă întreagă, Serviciul Dezvoltare Colecții, Schimb Internațional – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post bibliotecar S debutant - normă întreagă, Serviciul Organizare Conservare Colecții – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post inginer S IA - normă întreagă, Compartimentul Administrativ, – perioadă nedeterminată – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post inginer S IA - normă întreagă, Compartimentul Tehnic – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post inspector de specialitate S I - normă întreagă, Compartimentul Achiziții Publice – perioadă nedeterminată

23.03.2023

1 post tehnoredactor S II - normă întreagă, Compartimentul Redactori, Registratură, Arhivă – perioadă nedeterminată

23.03.2023

2022

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de debutant

1 post inspector de specialitate S IA - normă întreagă, Compartimentul Aprovizionare

perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post economist specialist S IA - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare

perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post bibliograf (S)I - normă întreagă, Serviciul Comunicarea Colecţiilor

perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post bibliograf (S) debutant - normă întreagă, Serviciul Stampe, Muzică, Hărţi

perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post bibliograf (S)I - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare carte

perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post economist S I - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare

perioadă determinată - 07.07.2022

Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de debutant

1 post bibliograf S IA - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare carte

perioadă nedeterminată - 14.04.2022

1 post tehnoredactor S I - normă întreagă, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice, Presă

perioadă nedeterminată - 11.04.2022

1 post analist (S)IA - normă întreagă, Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă

perioadă nedeterminată - 11.04.2022

1 post economist specialist (S)IA - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare

perioadă nedeterminată - 11.04.2022

1 post șef serviciu grad II - normă întreagă, Serviciul Tehnic Administrativ

perioadă nedeterminată - 11.04.2022

1 post Informatician (SSD) I - normă întreagă, Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă

perioadă determinată - 29.03.2022

Anunţ referitor la accesul în instituţie al candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Biblioteca Academiei Române în perioada octombrie - noiembrie 2021

2021

1 post tehnoredactor S I - normă întreagă, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice, Presă – perioadă nedeterminată - 22.11.2021

1 post bibliograf S I - 1 /2 normă , Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată - 22.11.2021

1 post analist S I - normă întreagă, Compartimentul Dezvoltare Instituţională – perioadă nedeterminată - 02.11.2021

1 post analist debutant - normă întreagă , Compartimentul Dezvoltare Instituţională – perioadă nedeterminată - 02.11.2021

1 post bibliograf debutant - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte rară – perioadă nedeterminată - 02.11.2021

1 post șef serviciu grad II - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare Carte – perioadă nedeterminată - 01.11.2021

1 post bibliotecar (M)II - normă întreagă, Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 01.11.2021

1 post muncitor calificat I - zugrav/zidar , Serviciul Tehnic -Administrativ– perioadă nedeterminată - 01.11.2021

1 post șef serviciu grad II - normă întreagă, Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată - 29.10.2021

1 post informatician , Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă – perioadă determinată - 22.10.2021

1 post bibliograf S II - normă întreagă, întreagă, Serviciul Catalogare Periodice, Foi volante – perioadă determinată - 22.10.2021

1 post șef serviciu grad II - normă întreagă, Serviciul Comunicarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 28.10..2021

1 post bibliotecar (M)I - normă întreagă, Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor – perioadă determinată - 21.10.2021

1 post economist S I - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare – perioadă determinată - 21.10.2021

1 post economist S I - normă întreagă, Compartimentul Contabilitate – perioadă nedeterminată - 30.08.2021

1 post director general adjunct gradul II - normă întreagă – perioadă nedeterminată - 23.08.2021

1 post bibliotecar (M)I - normă întreagă, Serviciul Organizarea și Conservarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 16.08.2021

1 post bibliotecar (S)II - normă întreagă, Serviciul Organizarea și Conservarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 16.08.2021

2 posturi bibliograf (S)II - normă întreagă, Serviciul Informare Știinţifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată - 16.08.2021

1 post muncitor calificat I - zugrav/zidar - normă întreagă, Serviciul Tehnic -Administrativ – perioadă nedeterminată - 16.08.2021

Anunţ sală concurs pentru proba scrisă din 13 august 2021

1 post economist specialist (S)IA - normă întreagă, Biroul Resurse Umane, Salarizare – perioadă nedeterminată - 13.08.2021

1 post bibliotecar (S)II - normă întreagă, Serviciul Stampe, Muzică, Hărţi – perioadă nedeterminată - 13.08.2021

1 post bibliograf(S)II - normă întreagă, Serviciul Comunicarea Colecțiilor – perioadă nedeterminată - 13.08.2021

1 post bibliograf (S)IA - normă întreagă, Serviciul Bibliografie Naţională – perioadă determinată - 05.08.2021

1 post director general adjunct gradul II - normă întreagă – perioadă nedeterminată - 24.06.2021

1 post muncitor calificat I (electrician) - normă întreagă, Serviciul Tehnic-Administrativ – perioadă nedeterminată - 24.02.2021

1 post şef birou gradul II - normă întreagă, Biroul Resurse Umane, Salarizare – perioadă nedeterminată - 18.01.2021

1 post muncitor calificat I (electrician) - normă întreagă, Serviciul Tehnic-Administrativ – perioadă nedeterminată - 15.01.2021

2020

1 post tehnoredactor (S)II - normă întreagă, B.A.R. – perioadă nedeterminată - 16.12.2020

1 post muncitor calificat I (electrician) - normă întreagă, Serviciul Tehnic-Administrativ – perioadă nedeterminată - 16.12.2020

1 post Bibliograf (S)I - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte Rară – perioadă nedeterminată - 11.09.2020

1 post muncitor calificat I - şofer - normă întreagă, Serviciul Tehnic - Administrativ – perioadă nedeterminată - 11.09.2020

2019

1 post şef depozit (M)I - normă întreagă, Serviciul Tehnic-Administrativ – perioadă nedeterminată - 17.12.2019

Examen de promovare în grad profesional – 15.11.2019

Concurs post de conducere - Director general gradul II - normă întreagă, – durată determinată (4 ani) - 12.12.2019

Examene de promovare în grad profesional – 23.10.2019

1 post Bibliotecar (M)IA - normă întreagă, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor și Schimb Internațional – perioadă nedeterminată - 20.08.2019

1 post restaurator (M)I - normă întreagă, Serviciul Restaurare - Legătorie – perioadă nedeterminată - 20.08.2019

1 post muncitor calificat I - șofer - normă întreagă, Serviciul Tehnic - Administrativ – perioadă nedeterminată - 20.08.2019