Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Revista Bibliotecii Academiei Române

Revista Bibliotecii Academiei Române este o publicație științifică ce are ca scop valorificarea și promovarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române, în contextul studiului patrimoniului național și universal. Revista evidențiază caracterul enciclopedic al colecțiilor Bibliotecii Academiei Române și reflectă varietatea abordărilor generate de cunoașterea avansată a acestora.

Detalii

Revista Bibliotecii Academiei Române
ISSN: 2559-5210
ISSN-L: 2501-9457
DOI: 10.59277/RBAR
Instituția: Biblioteca Academiei Române
Frecvența: Bianuală (Iunie & Decembrie)
Primul volum: 1/2016
Numărul curent: An 8, Nr. 16
Limba de publicare: română

Revista Tezaur

Tezaur. Foaie a Bibliotecii Academiei Române

ISNN 2784 – 062X

ISNN-L 2784 – 062X

Instituția: Biblioteca Academiei Române

Frecvența: lunar

Primul număr: ianuarie 2020

Numărul curent: an 2, nr. 9

Limba de publicare: română

Colectiv de redacție

Redactor şef: Petre Mihai Băcanu

Redactori: Gabriela Dumitrescu, Lorenţa Popescu, Oana Lucia Dimitriu, Luminiţa Kovari, Carmen Albu

Cataloage de expoziție

2023 – Presa românească – Între tradiție și modernitate
Catalog Tzigara
Ion Heliade-Rădulescu – 220 de ani de la naștere
Ion Luca Caragiale – 170 de ani de la naștere
Albrecht Duerer catalog expozitie
Ioan Bianu – Ctitor al Bibliotecii Academiei Române
Dante 700 – “Pentru a revedea stelele”
Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere
Ion C. Brătianu – 200 de ani de la naștere
Mănăstirea Voroneț, 533 de ani de la înființare, 30 de ani de la redeschidere
Cuza Catalog
Din lumea presei românești – 191 de ani
Inovativ și ludic în gravura secolului al XVIII-lea
Arta Miniaturii
Catalog Carol al II-lea
Omul și peisajul
România / Franța – Itinerarii culturale în Colecțiile Bibliotecii Academiei Române
Unirea Principatelor Române
Catalog Iser

Autori din Biblioteca Academiei

Bădescu, Emanuel. Bucureştii lui Mazar Pasha, Bucureşti: Editura Vremea, 2014. 184 p. ISBN 9789736456497

Bădescu, Emanuel. De toate din vechiul Bucureşti, Bucureşti: Editura Vremea, 2014, 200 p. ISBN 9789736456206

Bădescu, Emanuel. Istorii din Bucureştiul neogotic, Bucureşti: Editura Vremea, 2015, 165 p. ISBN 9789736456794

Borne, Pierre; Popescu Dumitru; Filip, Florin Gheorghe; Stefanoiu Dan. Optimisation en sciences de l’ingénieur. Paris: Hermes-Lavoisier, 2012. ISBN 978-2-77462-3897-8

Borne, Pierre; Popescu Dumitru; Filip, Florin Gheorghe; Stefanoiu Dan. Optimization in Engineering Sciences. London, UK: Iste & J. Wiley,, 2014. XIV. 312p.  ISBN 9781848214323 (http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1848214324.html)

Cojocaru, Dragoş. Factor de risc – versuri, Bucureşti: eLiteratura, 2013. 61 p. ISBN 978-606-700-128-0

Desa, Ileana Stanca; Măluşanu, Elena Ioana; Radu, Cornelia Luminiţa; Sulică, Iliana. Publicaţiile Periodice Româneşti, Tom. V, 1931-1935, partea a 2-a. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2012. ISBN 978-973-27-2187-2

Dumitrescu, Gabriela (coordonator). Vasile Alecsandri. Maria Sturdza. Floricele rătăcite – Liber amicorum Ion Ghica. Prefaţă: acad. Simion, Eugen; Postfaţă: Dumitrescu, Gabriela. (Ediţie facsimilată după manuscrisul B.A.R. 2879). Bucureşti: Editura Excelenţă prin Cultură, 2015. 120 p. ISBN 978-606-93840-1-5

Dumitrescu, Gabriela (coordonator). Prefaţă de acad. Răzvan Theodorescu. Selecţie, redactare texte explicative: Dumitrescu, Gabriela; Dimitriu, Oana; Macovei, Cătălina; Năstăselu, Liana;  Nichita, Claudia; Vitan, Anca Gabriela. Postfaţă: Dumitrescu, Gabriela. Domnitorii şi suita domnească în Epoca fanariotă. Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Bucureşti: Editura Excelenţă prin Cultură, 2015. 350 p. ISBN 9786069384046

Dumitrescu, Gabriela (coordonator); Albu, Carmen; Dimitriu Oana; Kövari, Luminiţa; Lacu, Mădălina; Popescu, Lorenţa. Manuscrise, Documente istorice, Arhive şi Corespondenţă, Carte rară. Bucureşti: Editura Academiei Române. 2013. 435 p. ISBN 978-973-27-2157-5

Dumitrescu, Gabriela (coordonator); Badea, Elena. Pergamentul … o poveste . Faţa nevăzută a documentelor pe pergament emise de Cancelaria domnească în vremea lui Ştefan cel Mare – culegere de articole. Bucureşti: Editura Excelenţă prin Cultură, 2015. 104 p.  ISBN 978-606-93840-1-5

Filip, Florin Gheorghe; Zamfirescu, Constantin Bala; Ciurea, Cristian. Computer-Supported Collaborative Decision-Making. Springer, 2017,  Series Automation, Collaboration, & E-Services. 216 p. ISBN 978-3-319-47219-5

Lascu, Mădălina. Epistolar avangardist, Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2012, 344 p. ISBN 978-606-8361-43-7

Nedelcu, Silviu-Constantin. O scurtă istorie a bibliotecilor bizantine. Prefaţă de Protos. Asist. univ. dr. Maxim Vlad. Iași: Lumen, 2020. 130 p. ISBN 978-973-166-572-6

Nedelcu, Silviu-Constantin. Cenzurarea presei ortodoxe în comunism. Cuvânt începător:  Petcu, Marian. București: Eikon, 2019. 278 p., ISBN 978-606-49-0043-2

Petre, Maria Carmen Nadia. Biblioteca: între arşiţa izolării şi furtuna globalizării. Saarbrücken: Globe Edit Publishing, 2016. 101 p. ISBN 978-3-330-71302-4

Petre, Maria Carmen Nadia. Informaţia – factor esenţial al globalizării. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, 2012. 218 p. ISBN 978-973-663-979-1

Petre, Maria Carmen Nadia. Interpretations regarding globalization and the clash of civilizations. Saarbrücken: Lambert Publishing Academy, 2014. 88 p. ISBN 978-3-659-64052-0

Petre, Maria Carmen Nadia. Interpretări privind globalizarea şi conflictul civilizaţiilor. Bucureşti: Detectiv, 2008. 113 p. ISBN 978-973-1857-28-2

Popescu, Lorenţa, Moda feminină în vocabularul românesc. Secolul al XIX-lea, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015.    367 p.

Stefanoiu, Dan; Borne, Pierre; Popescu, Dumitru; Filip, Florin Gheorghe; El Kamel, Abdelkader. Optimisation en sciences de l’ingénieur: Métaheuristiques, méthodes stochastiques et aide à la décision. Traité RTA, série Systèmes automatisés, Paris: Hermes Science-Lavoisier, 2014. 396 p. ISBN 978-2-7462-3927-2 (http://editions.lavoisier.fr/mathematiques/optimisation-en-sciences-de-l-ingenieur/borne/hermes-science-publications/traite-rta/livre/9782746239272)

Stefanoiu, Dan; Borne, Pierre; Popescu Dumitru; Filip, Florin Gheorghe; El Kamel, Abdelkader. Optimization in Engineering Sciences;Approximate and Metaheuristic Methods, London: J. Wiley, 2014. 446 pages, ISBN 978-1-84821-498-9

Ţârlescu, Ion Andrei. Monografia Curţilor Boiereşti de la Goştinari (jud. Giurgiu), cu biserica. Bucureşti; Editura Cartea studenţească, 2015. ISBN 979-605-010-833-3

Borangiu, Theodor; Dolgui, Alexandre; Dumitrache, Ion; Filip, Florin Gheorghe (editors). Proc of 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Information Control Problems in Manufacturing, IIFACC. 2012  On line & Elsevier. ISBN: 978-3-902661-98-2

Doboş, Dănuţ (coordonator); Husariu, Petru; Buturugă, Maria; Dumitrescu, Maria. Biserica “Sfânta Elena” Bucureşti – un veac de istorie şi spiritualitate. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2015. 207 p. ISBN 978-606-728-020-3

Dumitrescu, Gabriela; Albu, Carmen; Nichita, Claudia. Istoria lui Alexandru cel Mare – Alexandria lui Năstase Negrule. Prefaţă de Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române. Transcrierea textului: (Ediție facsimilată după manuscrisul B.A.R. 869, însoţită de transcrierea textului, glosar şi note). 240 p. Bucureşti:,Editura Sapientia Principium Cognitio, 2015. ISBN 978-606-93269-4-7

Enăchescu, Călin; Filip, Florin Gheorge; Barna, Iantovics. Advanced Computational Technologies. Editura Academiei Române, X+. 2012. 322 p. ISBN 978-9-732722-56-5

Filip, Florin Gheorghe (coordonator); Banciu, Doina; Regneală, Mircea;  Stanciu, Măriuca. Colecțiile de patrimoniu  în era digitală. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015. 178 p. ISBN 978-973-27-2560-3

Nedelcu, Silviu-Constantin (coordonator). Cartea românească veche (sec. XVII – XVIII). Lucrările prezentate la sesiunea de primăvară a secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), Bucureşti, 21 mai 2020. Cuvânt înainte: Drd. Voicu, Petruţa-Mihaela. Bucureşti: Eikon, 2020. 194 p. ISBN 978-606-49-0363-1

Catalogul expoziţiei Persian Treasures in the collections of the Romanian Academy Library. Dumitrescu, Gabriela (coordonator). Traducere: Popescu, Lorenţa. Graphic Design & DTP: Bucureşti, 2014

Catalogul expoziţiei Regele Carol I 175 de ani de la naştere – 100 de ani de la moarte. Coordonator Macovei, Cătălina; Dr. Ionescu, Adrian-Silvan (consultant ştiinţific); Bangală, Adriana Natalia; Vitan, Anca-Gabriela (catalog); Bădescu, Emanuel; Balaci, Roxana; Popescu, Alina-Monica, Vitan, Anca-Gabriela (documentare); Costache,  Eugen (grafică). Tipărit la UBIK, octombrie 2014

Catalogul expoziţiei Regele Ferdinand I Întregitorul. Macovei, Cătălina (coordonator); Bangălă, Adriana Natalia (catalog); Dr. Ciupală, Alin (consultant ştiinţific); Balaci, Roxana; Vitan, Anca-Gabriela; Popescu, Alina-Monica; Bădescu, Emanuel (organizatori), Dr. Costache, Eugen-Mădălin (grafică); Popescu, Alina-Monica (coperta). Tipărit la UBIK, Bucureşti,  iunie 2015. ISBN 978-973-0-19444-9

Catalogul expoziţiei Portretul în secolul al XIX-lea românesc.   Macovei, Cătălina (coordonator).; Dr. Ionescu, Adrian-Silvan (consultant ştiinţific); Bangălă, Adriana Natalia; Popescu, Alina-Monica (catalog); Balaci, Roxana; Vitan, Anca-Gabriela, Arhimandrit Chiţulescu, Policarp (documentare), Costache, Eugen (grafică). Tipărit la UBIK, mai 2015

Catalogul expozitiei Studii de atelier la Scoala de Belle-Arte. Dr. Ionescu, Adrian-Silvan (consultant stiintific); Macovei, Catalina (coordonator), Catalina Macovei si Adriana Natalia Bangala (catalog); Vitan, Anca-Gabriela (documentare); Balaci, Roxana; Popescu, Alina-Monica; Dr. Costache, Eugen (Prezentare grafica). Tiparit la UBIK, 2014, ISBN 978-973-0-16845-7

Catalogul expoziţiei Seals – History Treasure. Dumitrescu, Gabriela (coordonator). Selecţie documente: Dumitrescu, Gabriela; Dimitriu, Oana; Năstăselu, Liana Claudia Nichita; Albu, Carmen. Traducere: Popescu, Lorenţa, Graphic Design & DTP: Gabriela Dumitrescu, Remus Brihac, Bucharest, 2014

Catalogul expoziţiei Inédits de la Littérature Française en Roumanie, Dans les collections de manuscrits et livres rares de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Cârstean, Svetlana (coordonator). Texte: Gabriela Dumitrescu, Concept & realizare grafică: Jean-Louis Boisnard, Bucharest, 2013

Dumitrescu, Gabriela (coordonator); Dimitriu, Oana; Năstăselu, Liana; Ţârlescu; Andrei, Ion; Brâncoveanu, Constantin. Documente din colecţia Bibliotecii Academiei Române. Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014. 220 p.ISBN978-973-1794-88-4

Dumitrescu, Gabriela; Spânu, Luminiţa.  Abu’l Qāsem Ferdowsi – Šāh-nāmeh. Editura Sapientia Principium Cognitio, Bucureşti, 2014. 208 p. ISBN 978-606-93269-3-0

Dumitrescu, Gabriela; Dimitriu, Oana; Dumitrescu, Gabriela; Ştefania Laura, Mititelu; Năstăselu, Liana. Fragmente de istorie – Înscrisuri şi peceti, Sec. XIV – XIX. Bucureşti, 2013. 73 p. ISBN 973015655-7

Petac, Emanuel; Vasiliţă, Ştefan; inginer Orghidan, Constantin. Colecţia Inginer Constantin C. Orghidan. Monedele de aur greceşti şi romane, partea I. Bucureşti: Editura Academiei Române. ISBN 978-973-27-2157-5

Bălăican, Delia. Activitatea de scriitor a generalului G.A. Dabija. În Biblioteca: revista de bibiologie şi ştiinţa informării, anul LXVII, serie noua – anul XXVI, Nr. 12, 2015, p. 374-376

Bălăican, Delia. Generalul G. A. Dabija – un reprezentant de marcă al generaţiei sale. În Analele Ştiintifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, serie noua, Istorie, LXI, 2015, p. 239-256
Revistă indexată BDI în CEEOL http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1171

Bălăican, Delia. Implicarea Generalului G.A. Dabija în construcţia Mausoleului de la Mărăşti. În Monumentul XVII. Simpozionul Internaţional Monumentul – Tradiţie şi viitor Ediţia a XVII-a, 1-4 octombrie 2015, Iași – Chișinău – Cernăuți. Volum coordonat de Ichim, Aurica şi Lefter, Lucian-Valeriu, Partea a 2-a Editura Doxologia Iaşi, 2016, p. 265 – 283

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Collaborative Platforms for Crowdsourcing and Consensus-based Decisions in Multi-Participant Environments. În Informatica Economică, Vol. 23, No. 2/2019, p. 5-14. ISSN 1453-1305

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Expoziţiile virtuale – o modalitate de stimulare a consumului cultural. În Curtea de la Argeş, Nr. 12(73), Decembrie 2016, p. 18-19.

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Expoziţiile virtuale – o modalitate eficientă de comunicare a conţinutului colecţiilor din instituţiile culturale. În Biblioteca, Nr. 9, Septembrie 2016, p. 260-262

Ciurea, Cristian; Tudorache, Cătălin. New Perspectives on the Development of Virtual Exhibitions for Mobile Devices. În Economy Informatics, Vol. 14, No. 1, 2014, p. 31-38, ISSN 1582-7941

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. New Researches on the Role of Virtual Exhibitions in Digitization, Preservation and Valorization of Cultural Heritage. În Informatica Economică, Vol. 20, No. 4/2016, ISSN 1453-1305, p. 26-33

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Validation of a Business Model for Cultural Heritage Institutions. În Economy Informatics, Vol. 19, No. 2, 2015, p. 46-56, ISSN 1453-1305

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Virtual Exhibitions in Cultural Institutions: Useful Applications of Informatics in a Knowledge-based Society. În Studies in Informatics and Control, Vol. 28, No. 1/2019, ISSN 1220-1766, p. 55-64

Duta, Luminiţa; Zamfirescu, Constantin-Bala; Filip, Florin Gheorghe. Mathematical Decision Model for Reverse Supply Chains Inventory. În International Journal of Computers Communications & Control, Vol. 9, No. 6, 2014, p. 686-693, ISSN 1841-9836, (factor de impact =0,7)

Filip, Florin Gheorghe. ITs Applications in the Culture Domain: Context, Vision and Models. În Studies in Informatics and Control, vol. 5, no. 4, 1996, p. 385-399

Filip, Florin Gheorghe. Decision-Making Perspective for Designing and Building Information Systems. În INT J COMPUT COMMUN, Vol.7, No. 2 (June), 2012, p. 264-272. ISSN 1841-9836 ( factor de impact /2011=0,48)

Filip, Florin Gheorghe; Ciurea, Cristian. Expoziţii virtuale online – aspecte privind contribuţia la promovarea patrimoniului cultural naţional. În Academica, an XXXI, nr. 9 (Septembrie), 2016, p. 13-18

Filip, Florin Gheorghe; Herrera –Viedma, Enrique. Big Data in Europe ( invited paper) . În The Bridge (The National Academy of Engineering of the National Academies-USA), Winter (december 2014)

Filip, Florin Gheorghe; Suduc, Ana Maria, Mihai, Bîzoi. DSS in numbers. În Technological and Economic Development of Economy, Vol. 20, No. 1, 2014, p. 154-164, ISSN 2029-4913 (Factor de impact=2,8)

Lepădatu, Cornel. Explorarea datelor şi descoperirea cunoştinţelor – probleme, obiective şi strategii. În Revista Română de Informatică şi Automatică, Volum 22, Nr. 4, 2012, pp. 5-14
(http://rria.ici.ro/ria2012_4/index.html)

Petac, Emanuel; Vîlcu, Aurel. Syrian wars and the beginning of Lysimachus type staters at Tomis. În Istros, 18, 2012, p. 51-63 (cotaţie ERIH INT. 2)

Seok, H; Nof, SY; Filip, Florin Gheorghe. Sustainability decision support system based on collaborative control theory. În: Annual Reviews in Control (Elsevier) , Volume 36, Issue 1, April 2012, p. 85–100 ( factor de impact = 1,319, 5Y IF= 2,2)

Suduc, Ana Maria;  Bîzoi, Mihai; Filip, Florin Gheroghe.  Usability in Scientific Databases. În Computer Science Journal of Moldova, vol.20, no.2(59), 2012, pp. 147-161.

Vîlcu, Aurel; Petac, Emanuel. The Second Syrian War and gold staters of Alexander type struck at Istros. În American Journal of Numismatics, 24, 2012, p. 21-29 (cotaţie ISI)

Bălăican, Delia. Generalul G.A. Dabija – Ordin de zi: Viaţa în demnitate. Autoreferenţialitatea evocată în „Amintiri din cariera militară (1893-1920), Oameni, tipuri, obiceiuri, năravuri şi Sisteme de altădată“.   În Tradiţie, istorie, armată, Editura Muzeului Militar „Regele Ferdinand I“, Bucureşti, 2015, p. 300-310

Buturugă, Maria. Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române. În Pro Memoria: revistă de istorie ecleziastică, nr. 12 (2013), p. 79-96

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Expozițiile virtuale – o modalitate de stimulare a consumului cultural. În: Curtea de la Argeș, Nr. 12(73), decembrie 2016, p. 18-19

Dobre, Carmen; Căzănaru, Svetlana. Potențialul patrimonial al Bibliotecii Academiei Române în contextul societății cunoașterii. În BiblioScientia – Revistă de biblioteconomie și științele informării, nr. 10, p. 22 – 33, 2013, ISSN 1857-2278

Filip, Florin Gheorghe. Către o economie a culturii şi o infrastructură informaţională intelectuală. În Revista Academica, vol. XI, no. 12(132), 2001, p. 12-13

Lascu, Mădălina. Craiova, poarta de intrare a avangardei europene pe teritoriul românesc? Noi precizări asupra pătrunderii futurismului în România. În Caietele avangardei, An 1, n.1, 2013, p. 16-22

Lascu, Mădălina. Henry Pernet pe urmele lui Mircea Eliade … la Biblioteca Academiei Române. În Biblioteca, nr. 3/2012, p. 92

Lascu, Mădălina. M. Blecher. În Caietele avangardei, An 1, n.1, 2013, p. 88

Lascu, Mădălina. Repere ale ilustrației de carte în opera lui Jules Perahim. În Caietele avangardei, An 2, nr. 3, 2014

Lascu, Mădălina; Luca, Gherasim. Un excurs biografic. În Caietele avangardei, An 1, n. 2, 2013, p. 84-99

Petre, Maria Carmen Nadia. Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Rețelei Europeana Lisabona-Portugalia, noiembrie 2019. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, nr. 3/ 2020, p. 23-26.

Petre, Maria Carmen Nadia. Globalizarea – definiție, delimitări conceptuale și teorii. În: Buletinul Universității Naționale de Apărare “Carol I”, Vol. 4. București: Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 2013, p. 233-244

Petre, Maria Carmen Nadia. Internetul și globalizarea. În: Informare-Documentare: activitate știinţifică și profesională, vol. 3/2010, București: Editura Bibliotecii Naţionale a României, p. 13-24

Petre, Maria Carmen Nadia. Unele aspecte privind accesul deschis la informația științifică. În: Biblos, nr. 29/2017, p. 72-79

Petre, Maria Carmen Nadia. Un model informațional universal – produs al globalizării. În: Informare și Documentare: activitate științifică și profesională, Vol. 4. București: Editura Bibliotecii Naționale a României, 2012, p. 149-160

Stanciu, Mariuca. Ladino si Yiddish. În Lettre internationale, nr. 83, ediţia română, toamnă 2012, p. 143-145

Bălăican Delia. Enhancement of Quality in Library Services Specialized for Young Audiences, în:  BIBLIO 2012Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 53-56. ISSN 2066-5121

Berechet, Mirel. Utilizarea programului EViews în statistica bibliotecilor, A XXVII – a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România – Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 – 9 septembrie, 2016 (Prezentare)

Buturugă, Maria. La dimension interactive de la bibliographie nationale rétrospective roumaine des livres, în:  BIBLIO 2012 Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 161-166. ISSN 2066-5121

Cândea, Ciprian; Cândea, George; Filip, Florin Gheorghe. Idecisionsupport – Web-Based Framework for Decision Support Systems Information Control Problems in Manufacturing, în: Borangiu, Theodor; Dolgui, Alexandre; I. Dumitrache; Filip, Florin Gheorghe (editors ). Proc of 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, IIFACC On line & Elsevier. 2012. ISBN: 978-3-902661-98-2 Volume # 14 | Part# 1 

Ciurea, Cristian; Filip, Florin Gheorghe. Computer-Supported Crowdsourcing, Proceedings of the 18th International Conference on Informatics in Economy, IE 2019, 30 – 31 May 2019, Bucharest, Romania, ASE Printing House, ISSN 2284-7472, ISSN-L 2247-1480, p. 55-60

Dumitrescu, Gabriela; Kövari, Luminiţa; Popescu, Lorenţa. Project STUDITE Study and Creation on Byzantine Bookbindings Digital Library, în:  BIBLIO 2012 – Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 37-44. ISSN 2066-5121

Lascu, Mădălina. Poetic Contributions of Romanian Writers of Hebrew Origin in the Hawaii Magazine „Mele”, Simpozionul Internaţional al Institutului de Istorie al Academiei Române „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj, 23 – 24 iunie 2014

Nicoară, Elena Simona; Paraschiv, N.; Filip, Florin Gheorghe. A hierarchical model for multiple range production systems. 19th IFAC World  Congress, 2014, p. 833-837
(http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ifac2014/media/files/1025.pdf)

Petre, Maria Carmen Nadia. Metode eficiente în biblioteconomie: promovarea lecturii în rândul persoanelor adulte. În: Biblioteca fără bariere: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a 27-a, Timișoara, 7-9 septembrie 2016 / coord. Micle, Maria; Lovasz, Agneta; Bursașiu, Simona. Timișoara : Editura Universităţii de Vest; București: Editura ABR, 2017, p. 154-157

Petre, Maria Carmen Nadia. Some Considerations over the Information’s Character in the Globalization Era. În: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării Biblio 2010. Innovation within Libraries. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 3-5 iunie, 2010, p. 271-274

Petre, Maria Carmen Nadia; Petre, Vlad Iuliu. Considerente asupra consecinţelor globalizării în relaţiile internaţionale. În: Sesiunea de comunicări ştiinţifice Spaţiul sud-est european în contextul globalizării. 17-18 aprilie 2008. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I,” 2008, p. 203-210

Petre, Maria Carmen Nadia; Petre, Vlad Iuliu. Views on Cultural Crossings in Modern and Postmodern Times. În: The 13th International Conference The Knowledge Based Organization. 22-25 November 2007. Sibiu: Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, 2007, p. 360-364

Roiu, C. Crowdsourcing and Glam, or a Story about „Writing the Sztory Topgether”, în:  BIBLIO 2012 – Conferinţă de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012, p. 179-184. ISSN 2066-5121.

Zhong, H.; Nof, S. Y.; Filip, Florin Gheorghe. Dynamic Lines of Collaboration in CPS Disruption Response. 19th IFAC World Congress (Boje, Edward, Xia, Xiaohua , Eds.), IFAC-on line & ELSEVIER , #19(1). 2014. p. 7855-7860

Buturugă, Maria. Publicistica piteşteană la începutul Primului Război Mondial – anul 1914. Comunicare în cadrul celei de A VII-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie “PROBIB” organizată de Filiala Argeş a ABR în colaborare cu Filiala Argeş a ANBPR, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş, 2014

Buturugă, Maria; Lepădatu, Cornelia. Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti. Comunicare în cadrul Colocviului Internaţional Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională – realizări şi perspective, cu ocazia Târgului Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011

Dragu, Mihaela; Lungu Claudia (2016). Strategia Academiei Romane, Tema 10 : Romania – Societate a cunoasterii si a valorii adaugate la ceea ce are, subtema : Bibliotecile – infrastructuri de depozitare a cunoasterii. Prezentare la cea de-a XXVII – a editie a Conferintei Nationale a Asociatiei Bibliotecarilor din Romania, Timisoara, 7-9 septembrie 2016

Filip, Florin Gheorghe. A Decision-Making Perspective of the Information System Design (plennary paper) . CESA 2012  – IEEE Conference on Computational Engineering in Systems Applications, Santiago de Chile (http://conference.researchbib.com/?action=viewEventDetails&eventid=14372&uid=r80447)

Filip, Florin Gheorghe. A decision- making perspective to the design of information systems (plennary paper). ICCC 2012, 8-12 mai Oradea (http://icccc.univagora.ro/)

Filip, Florin Georgian. Evolutions in System Solutions and IT&Cs for Sustainable Development and Enterprise Integration. Keynote speach la ICCCC 2014

Filip, Florin Gheorghe. Green Manufacturing and the Design of Information Systems (plennary paper) .  IEEE -ICSTCC ’12 : 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, Sinaia

Filip, Florin Gheorghe. Green Manufacturing: Methods and Computerized Support (plennary paper). CIO 2012 6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, Vigo, Spania (http://cio2012.adingor.es/en/ponentesinvitados/)

Filip, Florin Gheorghe. Large-scale Systems Control and Decision-making (plennary paper). IWoCPS. First International Workshop on Cyber Physical Systems, Bucureşti (http://iwocps.hpc.pub.ro/ ).

Filip, Florin Gheorghe. Sustainable Development  and Enterprise Integration Enabled  by  Emergent  ITC.. Keynote speach la International Conference on Informatics in Economy, IE’2014 (www.conferenceie.ase.ro), 2014

Lascu, Mădălina. Craiova. A Possible Gateway for the European Avant-garde in Romania? New Clarifications as to the Penetration of Futurism in Romania. Conferinţa Internaţională: Europeanization and Globalization. Romanians in their Region and the World, Sibiu, 2-4 iulie 2012

Petac, Emanuel; Vîlcu, Aurel. About some rare issues of Lysimachus type staters : Athens without spear. Congresul Internaţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, 17-21 octombrie 2012, Braşov

Petac, Emanuel; Vîlcu, Aurel. Consideraţii asupra emisiunilor de stateri de tip Alexandru cel Mare din Odessos. A 45-a conferinţă Pontica 2012 organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, 10-12 octombrie 2012

Petac, Emanuel. Consideraţii cu privire la o drahmă mesambriană de tip Lysimach/ Remarks about a Lysimachus-type drachm, minted in Messa mbria. Al XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, organizat de Cabinetul Numismatic al Bibliotecii, Societatea Numismatică şi Muzeul Istorie din Bacău, Bacău, 15-17 iunie 2012

Petac, Emanuel; Vîlcu, Aurel. Un stater inedit de tip Filip II postum din colecţia Orghidan. Al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică de la Chişinău, Republica Moldova organizat de Muzeul Naţional de Istorie de la Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, 5-9 septembrie 2012

Petre, Maria Carmen Nadia. Aspecte privind eficientizarea bibliotecilor universitare. Prezentare la cea de-a XXIV-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Oradea, 4-6 septembrie 2013

Petre, Maria Carmen Nadia. Interferenţe multiculturale în bibliotecile din Polonia. Prezentare la cea de-a XXVIII – a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Braşov, 6-8 septembrie 2017)

Petre, Maria Carmen Nadia. Strategia Academiei Române, Tema 10 : România – Societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate la ceea ce are, subtema : Bibliotecile – infrastructuri de depozitare a cunoaşterii. Prezentare la cea de-a XXVII-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Timişoara, 7-9 septembrie 2016

Stanciu, Măriuca. Jewish Dukes and Romanian Voievodas – On the Ties between the Sephardic Ottoman Elite and Romanian Princes. Conferinţa Internaţională „The Jews of the Mediterranean”, Bucharest, New Europe College, 24-25 mai 2012

Vîlcu, Aurel; Petac, Emanuel. Asupra cronologiei staterilor de aur de tip Alexandru cel Mare bătuţi la Istros/ The chronology of the Alexander-type staters minted in Istros. Al XXIX-lea Simpozion Naţional de Numismatică al Societăţii Numismatice Române, ţinut la Muzeul din Bacău, 15-17 iunie 2012

Vîlcu, Aurel; Emanuel Petac. Războaiele siriene şi staterii de tip Alexandru cel Mare bătuţi la Istros. Al XIII-lea Simpozion Internaţional de Numismatică de la Chişinău, Republica Moldova organizat de Muzeul Naţional de Istorie de la Chişinău şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, 5-9 septembrie 2012

 

error: Content is protected !!