Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

colecții

Carte românească și străină

Alături de numeroasele tipărituri din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române (periodice, foi volante, hărţi topografice ş.a.), Colecţia de Carte românească şi străină s-a dovedit a fi unul din compartimentele cele mai solicitate de cititori (studenţi, elevi, cercetători), care s-a îmbogăţit treptat, începând din anul înfiinţării Bibliotecii din cadrul Societăţii Academice (1867), viitoarea Academie Română, până în prezent.

Manuscrise

Cabinetul de Manuscrise și carte rară al Bibliotecii Academiei Române deține o colecție de peste 10.000 de volume manuscrise, de o deosebită valoare artistică, științifică și documentară, grupate în 5 fonduri: românesc, grec, slavon, oriental și occidental.

Documente istorice, peceți și suluri

Colecția de documente istorice, peceți și suluri a Bibliotecii Academiei Române, ce însumează peste 600.000 de unități, ilustrează epoci diferite ale istoriei românilor, începând cu secolul al XIV-lea și până la mijlocul secolului al XIX-lea.

Corespondenţă

Colecția de corespondență a Bibliotecii Academiei Române cuprinde peste 500.000 de piese, organizate pe fonduri ale personalităților culturii, științei și vieții publice românești și străine.

Arhive personale

Fondul de arhive personale al Bibliotecii Academiei Române, de o excepțională valoare documentară, cuprinde 250 de titluri de arhivă personală, cu un total de peste 2500 mape şi peste 4000 cote de arhivă, desfăşurate pe o lungime de mai mult de 400 metri liniari.

Carte românească veche și carte rară

Colecția de carte românească veche a Bibliotecii Academiei Române cuprinde 6.000 de volume, reprezentând trei secole de tipar românesc, iar colecția de carte rară însumează peste 11.000 de volume, tipărituri prețioase prin vechime, ornamentație, legături și materialele pe care au fost imprimate, din care 89 sunt incunabule.

Grafică

Colecția reunește lucrări din școala de gravură românească începând cu sec. al XIX-lea și până astăzi, desenele celor mai reprezentativi artiști plastici români, gravuri originale și desene din școli europene și orientale (sec. XVI- XX ). Fondul este alcătuit din aproximativ 95.000 de stampe și 43.000 de desene.

Fotografie și cărți poștale

Colecţia de fotografii şi clişee fotografice a Serviciului de Stampe deţine 250.000 de fotografii, aproximativ 200.000 de cărţi poştale şi reproduceri şi peste 57.000 de clişee fotografice pe sticlă şi celuloid.

Muzică

Colecția, alcătuită din aproximativ 55.000 de piese, are o mare valoare documentară, înregistrând opere fundamentale ale culturii muzicale clasice, compoziții simfonice, opere și operete, impresionante colecții de folclor, manuscrise de muzică religioasă, precum și o bogată fonotecă.

Hărţi

Cabinetul de Hărți al Bibliotecii Academiei Române deține cel mai valoros și substanțial fond de documente cartografice din România, o colecție impresionantă alcătuită din: 16.606 hărți, 552 de atlase, 250 hărți murale, hărți în relief și planigloburi, 3.786 planuri de moșii.

Numismatică

Constituită în 1871 și organizată după modelul marilor centre occidentale, colecția de numismatică numără azi peste 150.000 de unități, monede, medalii și sigilii, pietre gravate și timbre, situându-se între ansambluri numismatice cele mai importante științific din Europa.

Presă

Biblioteca Academiei Române deţine în jur de 59.000 de titluri de publicaţii periodice, totalizând peste 9 milioane de exemplare, fiind cea mai completă colecţie din lume de periodice româneşti în limba română şi în alte limbi.

Afișe

Foile volante sunt o categorie de documente aparte în multitudinea şi diversitatea documentelor ce alcătuiesc patrimoniul Bibliotecii Academiei Române. Importanţa colecţiei este dată de valoarea lor, din perspectivă culturală şi ştiinţifică.

Foi volante

Colecția este alcătuită din fondul foilor volante vechi reprezentate de acte administrative din perioada 1642-1866 și din fondul tipăriturile moderne fără statut de publicație periodică.

Microfilme

Deținem circa 500 de titluri stocate pe role de film, în format de 35 mm, valoroase pentru cercetătorii care studiază diverse subiecte, inclusiv istoria politică, istoria minorităților, dinamica economică și socială sau fenomenele culturale.

error: Content is protected !!