Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Bibliografia națională

Este un ansamblu de lucrări, de ample dimensiuni, care descriu şi sistematizează întregul patrimoniu naţional de carte și periodice, repertoriat după criteriile etnic, de limbă şi teritorial (publicaţii apărute în România sau în afara granițelor, scrise în limba română sau de autori români în alte limbi).

Bibliografia națională constituie un instrument științific de informare care permite identificarea și localizarea rapidă a unui document sau a unei serii de documente în fondurile Bibliotecii Academiei Române, dar și în fondurile altor biblioteci. Prin informația descriptivă oferită, poate fi util și în completarea unor referințe, alcătuirea de bibliografii științifice, efectuarea de cercetări bibliografice.

Redactarea bibliografiei naționale a fost inițiată la sfârșitul secolului al XIX-lea de către Ioan Bianu, ctitorul Bibliotecii Academiei Române și fondatorul acestui domeniu în România. Planul bibliografiei naţionale realizat de către acesta a fost  aprobat de Academia Română în 1895. Proiectul se alinia tendinţelor mişcării europene de creare a bibliografiilor naţionale, lucrări monumentale, unele aproape exhaustive, cu contribuţii esenţiale la definirea identităţii fiecărui popor.

Conform Planului lui Ioan Bianu, au fost elaborate de către specialiștii din Biblioteca Academiei Române și sunt disponibile în format tipărit și online:

                       – Bibliografia Românească Veche: 1508-1830

                       – Bibliografia Românească Modernă: 1831-1918

                       – Bibliografia Naţională Retrospectivă a Periodicelor:   

                           1790-1935 (Publicaţiile Periodice Româneşti)

În curs de elaborare:

                       – Bibliografia Națională Retrospectivă a Cărţii:

                           1919-1952  (în format online)

                       – Bibliografia Naţională Retrospectivă a Periodicelor:

                          1936-1952 (Publicaţiile Periodice Româneşti)

1508-1830

Structurată cronologic, este considerată cel mai preţios repertoriu al istoriei literaturii noastre vechi.

Elaborată de Ioan Bianu şi Nerva Hodoş.

Ultimele două fascicule ale tomului al III-a şi tomul al IV-lea, finalizate de Dan Simonescu.

Vol. I: 1508-1716

Vol. II: 1717-1808

Vol. III: 1809-1830

Vol. IV: Adăogiri şi îndreptări

Descrierile bibliografice sunt însoțite de note istorico-literare, referinţe, informaţii şi observaţii cu privire la existenţa exemplarelor din ţară, reproduceri în condiţii grafice deosebite ale unor fragmente din lucrările bibliografiate, dedicaţii, prefeţe, epiloguri, pagini de titlu şi ilustraţii.

La sfârşitul fiecărui volum apar cărţile în ordine cronologică, cu menţiunea limbii şi a locului în care au fost tipărite. Fiecare volum se încheie cu un indice alfabetic.

1831-1918

Structurată alfabetic, după autor sau titlu.

A fost publicată în 4 volume.

Vol. I: Literele A-C

Vol. II: Literele D-K

Vol. III: Literele L-Q

Vol. IV: Literele R-Z

Addenda, format online 

Este continuarea cronologică a Bibliografiei Româneşti Vechi.

Lucrarea a obţinut premiul „Nicolae Iorga“ al Academiei Române pentru anul 1984.

1919-1952

Structurată alfabetic, după autor / titlu.

Este realizată în sistem informatizat. Înregistrările bibliografice se regăsesc în baza de date BIB care poate fi accesată prin intermediul Catalogului electronic.

Lucrarea este în curs de elaborare. Stadiul actual de realizare cuprinde literele: A, B, C, D, E, F, H, K. În lucru, literele : G, I, Î, J, L, M.

Până în prezent au fost publicate cinci volume şi prima parte a tomului VI.

Vol. I: 1820-1906

Vol. II: 1907-1918

Conține şi un Supliment pentru perioada 1790-1906. Acesta devansează data apariţiei primului periodic pe teritoriul românesc la anul 1790, prin descoperirea gazetei Cour<r>ier de Moldavie.

Vol. III: 1919-1924

Include şi publicaţii apărute în ţinuturile istorice; în evoluţia lucrării se adaugă criteriul patronajului, fiind bibliografiate şi periodice publicate în limbi străine în alte ţări, sub auspiciile unor instituţii româneşti.     

Vol. IV: 1925-1930

Conține indici de nume şi de localităţi, care facilitează regăsirea informaţiei.

Vol. V: 1931-1935

Volum publicat în trei părţi, ca urmare a cantității mari de informaţii. Conține un indice suplimentar, de tipografii.

Lucrarea a obţinut premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ al Academiei Române pentru anul 2017.

Vol. VI: 1936-1944

Volum structurat în două părţi. Conţine un nou indice, de materii, care ajută la regăsirea informaţiei.

Prima parte, cu referire la literele A-K, publicată în anul 2022. 

În lucru, Partea a 2-a: Literele L-Z

Conține informaţii organizate pe trei paliere:

  1. Opera lui Mihai Eminescu: ediţii în limba română şi în limbi străine, opera apărută în periodice (în română şi în alte idiomuri); 
  2. Referinţe despre viaţa, personalitatea şi opera poetului, atât în cărţi, cât şi în periodice (cu subsecţiunile lor); 
  3. Iconografia eminesciană.

Elaborată în trei părţi, lucrarea încheie parcursul monumentalei ediţii Perpessicius Opere de Mihai Eminescu, constituind cel de-al XVII-lea volum al acesteia.

Partea I: 1866-1938. Viața – Opera. Referințe   

A primit premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ al Academiei Române pentru anul 1999.

Partea a II-a: 1939-1989. A. Opera lui M. Eminescu – ediţii şi periodice. Referinţe despre M. Eminescu în cărţi.

Partea a II-a: 1939-1989. B. Referinţe despre M. Eminescu în periodice. Manifestări omagiale dedicate poetului. Addenda.

Partea a III-a: 1990-2005, în format electronic

Lucrarea se completează pe măsura identificării de noi surse cu informaţii bibliografice de interes.

1831-2015

Este o bibliografie deschisă, în format online, structurată pe domenii, conform clasificării zecimale universale – CZU, un instrument care valorifică un potenţial informaţional divers şi facilitează accesul la publicaţiile bibliografice existente în Biblioteca Academiei Române.

Lucrare accesibilă la adresa: LINK

Proiectul valorifică ansamblul rezultatelor activităților de cercetare ale membrilor serviciului Bibliografie Națională: marile bibliografii naţionale retrospective, bibliografiile naţionale speciale, precum şi studii pe teme conexe și complementare.  

►Conţinut accesibil online.

error: Content is protected !!