Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Servicii

Referinţe

Serviciul Comunicarea Colecțiilor din Biblioteca Academiei Române poate răspunde prin e-mail solicitărilor de informare ale utilizatorilor. Cererea de informare se trimite la adresa relpublic@biblacad.ro .
Vor fi luate în considerare toate solicitările simple de informare, ce se pot soluționa printr-un răspuns succint, dacă ele își găsesc rezolvarea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române.
Căutările complexe, care necesită o cercetare amplă a colecțiilor Bibliotecii Academiei Române și a altor surse de informații, în vederea elaborării unor bibliografii, se vor realiza contra cost.

Tarife (lei, TVA inclus)

Scanare documente
 • 1 leu/imagine, 1.50 lei/imagine peste 100 imagini
  rezoluție max 300 dpi, format jpeg sau pdf, pentru cercetare (scanarea se realizează de către personalul bibliotecii)
Scanare/Fotografiere digitală manuscrise, carte rară/bibliofilă, tipărituri, fotografii, hărți, acte și documente bibliofile, gravuri, litografii, stampe
 • 15 lei/imagine(A4), 25 lei/imagine (A3), 30 lei/imagine (A0) – în cazul manuscriselor sau cărților vechi cu peste 30 de imagini tariful se dublează. Imaginile sunt fără drept de difuzare.
Permisiune de difuzare (documente scanate la rezoluția de 300 dpi, format TIFF) – valabilă doar pentru documentele care nu se află sub incidența Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
 • 90 lei/imagine
Fotocopiere documente (realizată de personalul bibliotecii)
 • Alb-negru:

  • Față 1 leu format A4
  • Față-verso: 1.5 lei format A4
  • Față 2 lei format A3
  • Față-verso: 3 lei format A4
Tipărirea la imprimantă a documentelor scanate
 • Alb-negru:

  • Față 1 leu format A4
  • Față-verso: 1.5 lei format A4
  • Față 2 lei format A3
  • Față-verso: 3 lei format A4
Bibliografii la cerere
 • salvate pe stick-ul utilizatorului sau trimise pe e-mail: 1 leu/titlu;
 • tipărite la imprimantă: 1 leu/titlu+prețul listării
Emiterea permise de acces la serviciile Bibliotecii
 • 1 lună/20 lei, 6 luni/60 lei, 12 luni/100 lei
Emiterea cardurilor de acces la serviciile Bibliotecii în cazul distrugerii/pierderii cardului
 • 30 lei
Organizarea evenimentelor cultural-științifice – Amfiteatrul I. H. Rădulescu, în timpul programului de lucru BAR
 • 500 lei/ora cu sonorizare și echipament tehnic
Organizarea evenimentelor cultural-științifice – Sala de expoziție – Sala Theodor Pallady, în timpul programului de lucru BAR
 • 2500 lei/zi (8 ore) sau 500 lei/oră
Împrumut interbibliotecar intern
 • Voucher IFLA, taxe poștale 10 lei
Împrumut interbibliotecar extern
 • Taxe împrumut + taxe poștale (50/140 lei)
Nota
 • Scanarea se face cu respectarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
 • Taxele pentru realizarea de bibliografii la cerere, ILL, serviciile de scanare şi închirierea sălii de conferinţă vor fi achitate în contul pe care îl vom comunica în momentul solicitării serviciilor.
 • Prețurile echivalente în EUR se calculează la un curs de referință de 5 lei /1 eur

Împrumut

Biblioteca Academiei Române este o bibliotecă patrimonială, care stochează doar două exemplare din fiecare publicație. Biblioteca Academiei Române asigură consultarea publicațiilor în sălile de lectură, dar nu oferă servicii de împrumut decât în situații bine definite, de maximă siguranță a publicațiilor.
Utilizatorii cu drept de împrumut sunt deținători de permis de acces la Bibliotecă și aparțin următoarelor categorii:

 • Membrii Academiei Române
 • Institutele de cercetare ale Academiei Române
 • Biblioteca Naţională a României
 • Biblioteca Centrală Universitară
 • Salariaţii şi pensionarii Bibliotecii Academiei Române

Condiții de împrumut
Pot fi împrumutate numai cărţi apărute după anul 1950, cu aprobarea direcţiei Bibliotecii.
Numărul maxim este două cărţi împrumutate, pentur o perioadă de 14 zile. După restituirea acestora pot fi împrumutate altele.

În mod excepțional, se pot împrumuta publicaţii prin delegat, numai pe baza unei aprobări speciale.

Împrumut interbibliotecar

Biblioteca Academiei Române furnizează copii xerox sau copii electronice ale unor articole
din periodice sau capitole din monografii, la solicitare, următoarelor biblioteci:

- bibliotecile din reţeaua Academiei Române
- Biblioteca Naţională
- bibliotecile central universitare
- alte biblioteci universitare
- biblioteci ale unor institute de cercetare

Solicitările pot fi adresate prin e-mail sau completând formularul de mai jos:

Împrumut internaţional

Biblioteca Academiei Române asigură tuturor deținătorilor de permis de acces servicii de împrumutul internaţional. Pot fi solicitate din străinătate cărți sau copii după articole sau capitole din cărți, prin depunerea unei cereri scrise la sediul Bibliotecii Academiei Române, Biroul de împrumut internațional, parter, camera 88.

Persoană de contact: Flori Popa
E-mail library_loan@biblacad.ro
Tel. 021 212 82 84 / interior 1119

error: Content is protected !!