Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Vizita prof. univ. dr. Hermina Anghelescu la Biblioteca Academiei Române

Amfiteatrul “Ion Heliade Rădulescu”

3 iunie 2024

La inițiativa domnului director general, prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, în ziua de 3 iunie 2024, Biblioteca Academiei Române a primit vizita doamnei prof. univ. dr. Hermina Anghelescu, un model de excelență în domeniul biblioteconomiei și științei informării. După o experiență de 13 ani de activitate la Biblioteca Națională a României, în anii ’90, profesor  Hermina Anghelescu își urmează drumul pe tărâm american, rămânând atașată de instituția Bibliotecii. Teza sa de doctorat are tema: Biblioteci publice în România modernă și contemporană : moștenirea modelelor franceze și a influențelor sovietice: 1830-1990 și este susținută în anul 2000 la University of Texas (Austin). Urmează o carieră universitară de excepție, începută la această universitate și continuată până astăzi ca profesor la Facultatea de Ştiințele Informării din cadrul Wayne State University, din Detroit – SUA. Specialist de marcă, la nivel mondial, se distinge ca autoare a numeroase studii și articole, fiind totodată membru în colegiul de redacţie al mai multor publicaţii renumite de biblioteconomie şi ştiinţa informării, dintre ele remarcându-se Library Trends. Are volume co-editate și publicate de Library of Congress. Un proiect foarte important îl reprezintă editarea a două volume de studii despre bibliotecile din Rusia și din Europa Centrală şi de Est, la comemorarea unui sfert de veac de la căderea comunismului: Libraries in a Post-Communist World: 25 Years of Development in Russia and Central and Eastern Europe. Publicate în 2014 şi 2015, volumele sunt rezultatul unei munci intense, consumată pe parcursul a 4 ani. Profesor Hermina Anghelescu s-a implicat şi în activitatea unor asociații profesionale: Asociația Bibliotecilor Americane (ALA), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor și Instituțiilor de Biblioteci (IFLA). Cu referire la aceasta, timp de 10 ani a fost preşedinte al Secţiei pentru Istoria Bibliotecilor, în prezent fiind membru în Comitetul permanent pentru Servicii de Referință. Face parte din Comitetul de Acreditare a facultăţilor de biblioteconomie şi ştiinţa informării din SUA şi Canada.

Are în lucru două volume : Behind the Music Scores: Current Trends in Music Librarianship and Archival Management. Ele includ interviuri cu peste 100 de bibliotecari şi arhivişti care au în custodie colecţii de muzică din biblioteci universitare, biblioteci de conservator, biblioteci ale marilor opere şi orchestre simfonice din lume etc. Lucrarea va apărea în 2025 la Nova Science Publishers din Hauppauge, New York (co-autori: Patrick Lo, Javed Wong, David Baker și Matthew Naughtin). De asemenea, va publica un volum asemănator, dedicat bibliotecarilor din muzeele de artă.

Profesor Hermina Anghelescu a avut un rol esențial în atragerea de fonduri de la Fundaţia Bill & Melinda Gates pentru modernizarea bibliotecilor publice din România (28 milioane de dolari) și Republica Moldova (11 milioane de dolari).

În anul 2004, în semn de apreciere pentru activitatea de promovare a culturii române dincolo de graniţele tării, Preşedinţia României i-a conferit Herminei Anghelescu Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler.

Întâlnirea cu profesor Hermina Anghelescu a avut loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. Am salutat prezenţa unor unor colegi din biblioteci bucureștene (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, Biblioteca Centrală a Universităţii de Ştiinţă şi Tehnologie „Politehnica” Bucureşti, Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Biblioteca Băncii Naționale a României), din localități apropiate (Biblioteca Judeţeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu, Biblioteca Orășenească Bolitin-Vale), precum și reprezentanți ai conducerii unor instituții de cultură (Centrul Cultural Local de Cultură „Ion Vinea” Giurgiu).

Domnul prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al bibliotecii, a deschis manifestarea printr-o scurtă prezentare a invitatei, adăugând cuvinte de bun venit. Doamna Mihaela Dragu, șef serviciu Bibliografie Națională, a oferit celor prezenți  repere semnificative ale activității acesteia. În continuare, profesor Hermina Anghelescu a prezentat sistemul de biblioteci din Statele Unite ale Americii și a făcut referire la o serie de caracteristici ale învățământului biblioteconomic din această țară și din Canada. Au urmat apoi întrebări din partea celor prezenți, realizându-se o comunicare interactivă și un schimb util de experiențe. S-a reținut care este statutul bibliotecarului în Statele Unite: acesta se bucură de un larg respect, „este pe un piedestal, văzut ca o autoritate”, fiind un sprijin continuu al utilizatorului, ştiind la ce informație să fie dirijat.  

Evenimentul a prilejuit întâlnirea cu o personalitate de largă recunoaștere în domeniul biblioteconomiei și științei informării și a creat oportunități pentru colaborări viitoare.

DISTRIBUIE

error: Content is protected !!