Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Anton Pann – Povestea Vorbei

Vernisaj

Vernisaj

Sala „Theodor Pallady“
Biblioteca Academiei Române

luni, 15 ianuarie 2024, ora 13:00

Biblioteca Academiei Române, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, organizează luni, 15 ianuarie 2024, evenimentul cultural cu tema “Anton Pann – Povestea vorbei”, constând în vernisarea expoziției cu acelaşi nume, urmată de un fermecător şi reprezentativ concert susținut de Ansamblul cameral de muzică veche “Anton Pann”. Evenimentul va avea loc în Sala “Theodor Pallady” din Calea Victoriei 125, începând cu ora 13, şi este dedicat Zilei Culturii Naționale.

Manifestarea este onorată de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care va rosti cuvântul de deschidere, urmat de alocuțiunile acad. Gheorghe Chivu, preşedintele Secției de filologie şi literatură a Academiei, şi prof.univ. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române, care vor argumenta alegerea acestei teme pentru sărbătorirea Zilei Culturii Naționale. Amfitrion: prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director al Bibliotecii Academiei.

Evenimentul de la Biblioteca Academiei Române doreşte să pună în evidență rolul esențial, de pionierat, pe care Anton Pann l-a jucat la începutul secolului al XIX-lea în constituirea culturii române moderne, pe fondul apariției în Europa a ideii de națiune şi de cultură națională, care să susțină aspirațiile de separare în entități statale ale populațiilor aflate sub dominație imperială.

 

Expoziția prilejuieşte publicului întâlnirea cu opera complexă a lui Anton Pann, de poet, traducător, publicist, dar şi de tipograf, precum şi de compozitor si profesor de muzică religioasă, subsumate identificării sau creării unor valori culturale care să corespundă cu năzuințele politice şi sociale ale epocii. Vor fi expuse manuscrise originale, tipărituri vechi, începând cu anii 1819-1820, zeci de Psaltichii, în limba română sau bilingve, în română şi greacă, grafiate în alfabet slavon sau în alfabet de tranziție, cu inserții de alfabet latin. Acestea sunt atât rodul prezenței sale (trei luni) în Comisia “de românire” a compozițiilor de muzică religioasă, în care Anton Pann fusese numit de mitropolitul Dionisie Lupu, dar mai ales rezultatul prodigioasei sale activități de traducător pe care o va desfăşura singur sau în colaborare. Parte dintre ele au fost tipărite în propria tipografie, pe care o deține începând cu anul 1843, şi poartă inscripția “În tipografia lui Anton Pann”.

Expoziția oferă, de asemenea, cărți şi calendare cu versuri lirice, patriotice sau satirice, versuri “politiceşti” sau versuri moralizatoare, creații proprii laice, care au cunoscut un mare succes în rândul contemporanilor săi. Acestea dovedesc o bună cunoaştere a limbii române, cu toate subtilitățile şi valențele sale, valorificate de Anton Pann în mod exemplar: “Căruța poştii”, “Prințul răposat”, “Floarea cântărilor”, “Îndreptătorul bețivilor”, dar şi “Noul Erotocrit”. O secțiune a expoziției prezintă câteva dintre culegerile sale literare de folclor rural şi urban, din mahalale şi chiar din mediul curților boiereşti. Nu lipseşte un exemplar din foarte cunoscuta creație a lui Andrei Muresanu “Un răsunet”, actualul Imn National al României, a cărei melodie este atribuită de o serie de cercetători lui Anton Pann.

Vernisajul va fi urmat de concertul celebrului Ansamblul cameral de muzică veche “Anton Pann”, condus de muzicianul dr. Constantin Răileanu, care va demonstra că Anton Pann este un important reper nu doar pentru literatura română premodernă, ci şi pentru muzica românească, creația sa punându-şi amprenta asupra muzicii noastre culte şi pătrunzând, totodată, în folclorul maselor.

Repertoriul propus pentru acest eveniment de membrii Ansamblului cameral de muzică veche “Anton Pann” este selectat din colecția “Spitalul Amorului” alcătuită de Anton Pann şi publicată în două ediții, însumând 8 volume, format de buzunar. Compozițiile sunt structurate pe trei paliere culturale în funcție de grupul social cărora erau adresate: muzică de curte (cultă), muzică de oraş (târg, mahala), muzică sătească (rurală).

Publicul este invitat la Biblioteca Academiei Române, pentru a se bucura de întâlnirea cu opera literară şi creația muzicală a unui autor complex, într-un eveniment ce recreează atmosfera începutului de secol XIX românesc, prin originalitatea exponatelor, prin autenticitatea şi subtilitatea interpretării muzicale oferite de Ansamblul cameral de muzică veche “Anton Pann” şi, nu în ultimul rând, prin parfumul de epocă adus de instrumentele muzicale specifice timpului.

Expoziția va rămâne deschisă în perioada 15-31 ianuarie 2023 şi poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 10-14. Intrarea este gratuită.

Galerie

DISTRIBUIE

error: Content is protected !!