Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Principalele publicații de la începutul secolului al XIX-lea

Alăuta românească

B. A. R., C. R. P I 557

Supplement litteral al Albinei Românesci.

Acest supliment al gazetei, iese de două ori pe lună la Cantoria Albinei Româneşti Iaşi, 1 iulie 1838 – 1 septembrie 1838; Nr. 1-5; 56 p. Prima revistă literară a Moldovei cu alfabet de tranziţie.

Albina românească

Gazetă politico-literală, Iași, Tipografia Albinei, 1829.

Prima gazetă politică și literară pe teritoriu românesc. S-a tipărit sub redacția lui Gheorghe Asachi între anii 1829 – 1849, cu apariţie de două ori pe săptămână.

BAR, CRV 1409

Courier de Moldavie

Iași, 1790

Primul periodic din Moldova, conceput pentru a prezenta știri interne din Moldova, și externe.

BAR, CRV 535 A

Dacia literară

Apare la Iași, în format de carte, din martie până în iunie 1840. A grupat în paginile
sale pe toți scriitorii epocii: C. Negruzzi, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, Al. Donici,
C. Stamati, M. Kogălniceanu. În 1859, apare ediția a II-a a revistei.

Poporul suveran

Gazetă politică și litterară apare la București în 1848 sub conducerea lui Dimitrie Bolintineanu.

Arhiva românească

Foaie retrospectivă şi trimestrială, subt redacţia lui M. Kogălnicean.

Singurul exemplar cunoscut cu 2 foi de titlu, cu anii 1840-1841. Ştampila Mitropolitului
Iosif Naniescu, foaia de titlu cu anul 1841.

B. A. R., C. R. P I 1438

Crestomaticul românesc

Cernăuți, Peter Eckhardt, 1820

Prima revistă literară in limba română, cu traduceri diverse realizate de Teodor Racoce. Cuprinde, printre alte povestiri și: Sofronim, reproducere foarte puţin modificată a lucrării Ahilefs la Schiro, din anul 1797 și istorioara contesei de Genlis, Zuma.

B.A.R., CRV 1067

Fama Lipschii pentru Dația

Lipsca in Saxonia, cu tiparul lui Braitkopf și Ertel, 1827

Tipărit sub redacția lui I. M. C. Rosetti și Anastasie Lascăr. Considerat primul periodic în limba română, al cărui cuprins include ştiri politice contemporane preluate din ziarele germane.

BAR, CRV 1354 A

Magazin istoric pentru Dacia

A fost o revistă istorică românească care a apărut pentru prima dată în 1845, avându-i ca editori pe August Treboniu Laurian și Nicolae Bălcescu.

Propășirea

Foaie pentru interesurile materiale și intelectuale. A fost o revistă săptămânală de cultură, apărută la Iași între 9 ianuarie și 29 octombrie 1844 sub redacția lui M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, I. Ghica și P. Balș.

B.A.R., C. R . P II 41

Biblioteca românească

A apărut la Buda în 1821, întocmită în 12 părți după numărul celor 12 luni; ian. 1821; 1829-1830 (ed. II); 1834 (ed. III).

Revista conținea materiale de istorie, literatură și de propagandă culturală și articole al căror scop era popularizarea științei, îndrumări practice și varietăți.

BAR, CRV I 1114

Curierul românesc

Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1829

Gazetă politică, administrativă, culturală și literară editată de I. Heliade Radulescu și C. Moroiu, între 8 aprilie 1829 și 19 aprilie 1848. A reapărut în 1859 sub titlul Curierul român.

B.A.R., CRV 1418

Gazeta de Transilvania

Întemeiată de George Barițiu, a apărut la Brașov, la 12 martie 1838, cu sediul redacției în Casa Mureșenilor. De la 3 ianuarie 1849 s-a numit Gazeta transilvană, iar de la 1 decembrie 1849 Gazeta Transilvaniei.

Gazeta Teatrului Naţional

1829 -1859

Prima revistă de teatru, supliment al Curierului românesc

Pruncul Român

A apărut la București, între 12 iunie și 11 septembrie 1849, de 3 ori pe săptămână. Redactori responsabili au fost C. A. Rosetti și E. Winterhalder, în a căror tipografie a fost tipărită publicația.

Coordonator:

Gabriela Dumitrescu, Sef Serviciu Manuscrise-Carte rară
Cătălina Macovei, Sef Cabinetul de Stampe

 

 

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!