Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Cum s-a făurit România modernă

Expoziţie virtuală

1859
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

1857 Adunările ad-hoc

Adunarile ad-hoc au reprezentat unul dintre momentele cele mai de seama în procesul constituirii statului național român. Ele au prilejuit manifestarea coeziunii mișcării unioniste și au scos în evidență forța susținătorilor Unirii.

Manifestări unioniste

Începutul activităţii unioniste organizate l-a reprezentat un banchet organizat într-una din casele lui Mihail Kogălniceanu de la Copou în cinstea eliberării maiorului Filipescu din detenţia ţaristă. Manifestaţiile unioniste au reprezentat metoda cea mai eficientă pentru antrenarea poporului în lupta unionistă. 

Conlucrarea moldo-munteană

S-a ajuns ca şi în Ţara Românească mişcarea unionistă să se adune, ca şi în Moldova, în jurul unui program unic şi sub conducerea unui singur Comitet central, căruia i s-a alăturat prin fuzionare Clubul condus de George Costaforu şi Constantin Bosianu, oameni de încredere, iar în urma declaraţiei de „respect la dreptul proprietăţii de orice natură”, s-a alăturat Comitetului şi un grup de mari boieri unionişti care până atunci activaseră separat. Cele două comitete centrale de la Bucureşti şi Iaşi colaborau, căutând să asigure un caracter organizat întregii mişcării pentru Unire.

Dubla alegere a lui Al. I. Cuza

La 5 ianuarie 1859, Al. I. Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei.  În Ţara Românească situaţia a fost mult mai simplă. Oricine ar fi fost ales în Moldova, trebuia ales şi la Bucureşti. Totuşi, surpriza a fost mare, deoarece deputaţii munteni nu auziseră niciodată de tânărul colonel. Problema a fost tranşată în noaptea de 23/24 ianuarie la hotelul Concordia. A doua zi, la şedinţa Adunării Elective, Alexandru Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Ţării Româneşti.

1877-1878
RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂ

23 decembrie 1876

Guvernul Român trimite Porții și statelor europene un protest prin care declară nule și neavenite dispozițiile cartei otomane privind România.

21 aprilie 1877

În fața bombardamentelor și atacurilor repetate ale trupelor turcești, Adunarea Deputaților adoptă o moțiune prin care aprobă atitudinea guvernului față cu agresiunea străină și-l autorizează să ia toate măsurile pentru a apăra și a asigura existența statului român. Se statornicește starea de război în nouă județe dunărene.

9 mai 1877

Proclamarea independenței de stat a României. Adunarea Deputaților votează moțiunea prin care ia act că „Rezbelul” dintre România și Turcia, ruperea legăturilor cu Poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială.

1 septembrie 1877

Are loc un Consiliu de Război în care marele duce Nicolae (comandantul trupelor rusești) se pronunță pentru retragerea trupelor ruse și române de la Plevna.

12 ianuarie 1878

În vederea asedierii Vidinului, cea mai puternică fortăreață de pe Dunăre, trupele românești cuceresc prin lupte grele localitățile Smârdan și Inova.

19 februarie 1878

La San Stefano, lângă Constantinopol, se încheie Tratatul de Pace Ruso-Turc. A fost recunoscută independența României, Serbiei și Muntenegrului, iar Bulgaria a devenit autonomă.

1916-1918
RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ

27 august 1916

România a declarat război Austro-Ungariei. Declaraţia de război, remisă împăratului Austro-Ungariei de Edgar Mavrocordat, ministrul României la Viena, era motivată prin lipsa de înţelegere a cercurilor guvernante austroungare faţă de aspiraţiile şi interesele legitime ale românilor din Transilvania.

1 – 6 septembrie 1916

Trupele române din Armata I au luat cu asalt poziţiile fortificate din zona Cerna şi au pus stăpânire pe aliniamentul Ozoina – Alion. Sub comanda generalului Ion Dragalina, trupele au intrat în Orşova, ţinând sub control calea Dunării, utilizată de inamic pentru aprovizionarea armatelor germanobulgare care operau pe frontul de sud.

12 – 27 octombrie 1916

A avut loc prima bătălie de la Oituz. Trupele Diviziei a 15-a infanterie române, conduse de generalul Eremia Grigorescu, au oprit înaintarea armatei germano-austro-ungare în ziua de 22 octombrie 1916 şi au restabilit linia frontului pe înălţimile montane care reprezentau frontiera.

11 iulie 1917

Ofensiva românească de la Mărăşti, condusă de generalul Alexandru Averescu, a fost o operaţiune de atac a armatei române şi a armatei ruse cu scopul de a încercui şi distruge Armata a IX-a Germană.

7 mai 1918

Are loc semnarea Tratatului de Pace de la Bucureşti dintre România pe de o parte şi Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia de cealaltă parte.

„Naţia se întinde de la Tisa până la Marea Neagră, din Dunăre până peste Nistru, de o parte până în Crimeea, de o parte până la marginile Poloniei”.

-Moise Nicoară

1918
ANUL UNIRII

1 decembrie 1918

Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de delegați aleși.

24 decembrie 1918

Regele Ferdinand I emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu România.

29 decembrie 1919

Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România.

4 iunie 1920

Se încheie, la Trianon, Tratatul de pace între Puterile Aliate și Asociate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

ROMÂNIA MARE - UN IDEAL ÎMPLINIT

Primul Parlament al României Mari

La un an după înfăptuirea Marii Uniri, în decembrie 1919, la deschiderea lucrărilor primului Parlament al României Mari, Regele Ferdinand I avea grijă să releve că „gândul nostru cel dintâi trebuie să fie la acei cari, prin truda, prin vitejia și prin jertfele lor, au luptat pentru întregirea neamului”.

Coordonatori:

Gabriela Dumitrescu, Sef Serviciu Manuscrise-Carte rară
Cătălina Macovei, Sef Cabinetul de Stampe

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!