Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Byzantion

Proiect

Fondul de manuscrise bizantine și post-bizantine al Bibliotecii Academiei Române cuprinde o largă varietate de opere, atât din punct de vedere cronologic (secolele XII – XIX), geografic (Imperiul Bizantin, Țările Române, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Macedonia, etc.) dar și tematic (Tetraevangheliare, Pomelnice mănăstirești, Canoane de penitență, Comentarii biblice, Caiete iconografice pentru pictori de frescă etc).

O atât de mare varietate de cărți manuscrise, miniate sau cu xilogravuri colate în interiorul lor, necesită o detaliată analiză iconografică pentru a identifica trăsăturile distinctive ale școlilor zonale, teme iconografice locale, împrumuturi sau adaptări din iconografia occidentală sau apariția unor elemente arhitectonice specifice unui anumit areal, dar și apariția de teme iconografice inedite.

 Obiective

În urma analizei iconografice Byzantion își propune să creeze un canon virtual tematic, bazat în egală măsură pe textele erminiilor și pe trăsăturile comune ale reprezentărilor iconografice analizate. Va rezulta un instrument de lucru cu ajutorul căruia se vor putea scoate în evidență diferențele zonale, evoluția de-a lungul secolelor dar și gradul de inovație artistică prin compararea fiecărei imagini în parte cu imaginea canonică. Proiectul Byzantion își propune și realizarea unui portal web și instrumente software pentru gestionarea reprezentărilor iconografice în scopul găzduirii și caracterizării de documente organizate într-o ontologie specifică, definită de text și imagini ale manuscriselor bizantine aflate în proprietatea Bibliotecii Academiei Romane; portalul va permite accesul gratuit al publicului numai pentru vizualizare și acces privat securizat pentru utilizatorii autorizați, care editează / actualizează conținutul portalului; permite diferențierea între informațiile autorizate, furnizate din surse științifice sau surse comune; conține module de informare (culturale, adrese) și un gateway virtual pentru toate conținuturile conexe contextului bizantin, care se află pe alte site-uri publice; de asemenea permite abordarea problemelor de interoperabilitate în ceea ce privește conținutul de metadate / securitate / comunicare a surselor aflate la dispoziția proiectului.

Alt obiectiv este realizarea de instrumente software pentru a face cunoscută diversitatea de manuscrise bizantine și a patrimoniului lingvistic și a crește schimburile culturale în regiunea europeană; de asemenea pentru a oferi imaginea unei regiuni importante cu valoare istorică, estetică, științifică, etnologică sau antropologică; realizarea acestor instrumente software permit construirea unor metadate cu descrieri de manuscrise și versiuni digitizate ale acestora cu scopul de a reînnoi interesul pentru patrimoniul scris și lingvistic în context european.

Alte obiective specifice ale proiectului BYZANTION

  1. realizarea unei metodologii de extracție / clasificare / recunoaștere / interpretare a manuscriselor bizantine;
  2. realizarea unei accesibilități facile, prin intermediul unui portal,la cultura bizantină;
  3. realizarea unei ontologii integrate și consolidate științific pentru cultura bizantină;
  4. creșterea eficienței de informații culturale;
  5. oferă un sprijin generalizat accesibilitate la manuscrisele bizantine;
  6. creștere semnificativă a calității serviciului cultural pentru școli / universități / muzee / biblioteci;
  7. promovarea diversității culturale și a înțelegerii reciproce;
  8. explorarea de căi alternative și încurajarea de noi tipuri de colaborare;
  9. creșterea masei critice a resurselor și a cunoștințelor despre cultura bizantină.

Workshop

24-25 noiembrie 2016

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!