Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

AthenaPlus

Proiect

AthenaPlus este o rețea de bune practici în cadrul programului CIP (Competitiveness and Innovation Programme), inițiată în martie 2013 și care se va încheia în august 2015.

Obiective

  • să contribuie la rețeaua Europeanacu peste 3,6 milioane de înregistrări/metadate, provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat, focalizându‐se pe conținutul muzeal, împreună cu factori culturali cheie (ministere și agenții guvernamentale responsabile, biblioteci, arhive, centre de cercetare de vârf, IMM‐uri);
  • să optimizeze căutarea, regăsirea și reutilizarea conținutului expus în Europeana, rafinând gestiunea terminologiilor multilingve, exportul în SKOS (Simple Knowledge Organisation System), precum și instrumentele de publicare pentru furnizorii de conținut;
  • să experimenteze reutilizarea metadatelor îmbogățite, adaptată utilizatorilor cu cerințe diferențiate, folosindu-se de instrumente care facilitează dezvoltarea de expoziții virtuale și de aplicații turistice și didactice, pentru a fi integrate în repozitele Europeanași în repozitele agregatorilor naționali sau a furnizorilor individuali de conținut.

 AthenaPlus va extinde experiența de succes acumulată în proiectul anterior ATHENA — în cadrul căruia au fost dezvoltate LIDO și MINT, utilizate pe larg în întregul ecosistem de proiecte al Bibliotecii Digitale Europene (http://www.europeana.eu/), inclusiv în proiectul în derulare Linked Heritage, pentru a avansa și a completa infrastructura operațională și instrumentele dezvoltate, dar și pentru a sprijini muzeele și alte instituții culturale în eforturile lor de a oferi conținutul digital prin Europeana.

Împărțit în șase pachete de lucru, proiectul este destinat să rezolve toate problemele legate de integrarea materialelor de bibliotecă în Biblioteca Europeană. Fiecare pachet de lucru este condus de un partener cu experiență și competență în domenii specifice, precum sondarea și analizarea pieței, modelare economică, recoltarea și gestionarea metadatelor și orice alte operațiuni care decurg din structurarea, managerierea și implementarea proiectului.

În actualul program pilot sunt implicate 26 de biblioteci, universități și consorții de biblioteci din Europa, urmând ca, odată stabilit modelul de agregare, acesta să poată fi extins la peste 400 de biblioteci din 40 de țări europene.

Țara noastră este reprezentată în acest nou serviciu de Biblioteca Academiei Române, cu un conținut digital de aproximativ 3500 de fotografii, desene și gravuri, cu valoare istorică și documentară atât pentru istoria națională modernă și contemporană, cât și pentru cea europeană, și de Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu. Descrierile bibliografice ale Bibliotecii Academiei apar în acest portal atât în limba română, cât și în limba engleză, ca urmare a eforturilor proprii depuse de această bibliotecă pentru un acces cât mai înlesnit al cercetătorilor științifici de pretutindeni la conținutul său.

COUNTRY NAME ACRONYM
Italy (coordinator) Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ICCU
Austria UMA Information Technology GmbH UMA
Belgium Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis KMKG
Belgium PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Vzw PACKED
Belgium Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Vzw OKV
Belgium Michael Culture Aisbl MICHAEL
Cyprus The Cyprus Institute Limited CYL
Czech Republic Narodni Muzeum-National Museum NM
Estonia Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium EVKM
France Ministère de la culture et de la communication MCC
Germany Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK
Germany Philipps Universitaet Marburg UNIMAR
Greece National Technical University of Athens NTUA
Greece Hellenic Ministry of Culture and Tourism HMCT
Hungary Petofi Irodalmi Muzeum PIM
Italy Biblioteca nazionale centrale di Roma BNCRM
Italy M.E.T.A SRL META
Ireland Board of the National Museum of Ireland NMI
Lithuania Lietuvos Dailes Muziejus LAM
Poland Stowarzyszenie Miedzynarodowe Centrum Zarzadzania Informacja ICIMSS
Slovenia Javni Zavod Republike Slovenije za Varstvo Kulturne Dediscine IPCHS
Spain Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya GenCat
Spain Fundacio privada i2cat, Internet i innovacio digital a Catalunya i2CAT
United Kingdom Collections Trust Lbg CT
Sweden Riksarkivet RA
Lithuania Siauliu Ausros Muziejus Valstybes Biudzetine Istaigasam SAM
Croatia Muzej za umjetnost i obrt MUO
Spain Ayuntamiento de Girona SGDAP
Greece University of Patras UP
Latvia Kulturas Informacijas Sistemu Centrs KIS
France Association Européenne pour la Culture Juive EAJC
France Université de Savoie UniSav
Romania Biblioteca Academiei Române BAR
France Dédale Dedale
France Université Pierre Mendes France UPMF
Bulgaria Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences CL-BAS
Romania Institutul National al Patrimoniului INP
Belgium Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK-irpa
Italy Istituto Luigi Sturzo ILS
Ireland Local Government Management Agency LGMA
Hungary Magyar Kepzomuveszeti Egyetem MKE
Italy Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ISRI

AthenaPlus Plenary Meeting

București, 12-14 martie 2014


Biblioteca Academiei Române găzduiește în perioada 12-14 martie 2014 cea de-a treia ședință plenară organizată în cadrul proiectului AthenaPlus.

AthenaPlus Training MOVIO

Florența 19 februarie 2014


În data de 19 februarie 2014, în cadrul proiectului AthenaPlus se organizează o sesiune de training pentru utilizarea produsului software MOVIO, instrument pentru proiectarea și publicarea de expoziții virtuale. Prezentarea va avea loc în cadrul conferinței Museums and the Web Florence (MWF2014), desfășurată la Palazzo Vecchio din Florence, Sala d’Arme, Italia. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina proiectului AthenaPlus.

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!