Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Europeana | The European Library

Proiect

Europeana Libraries este un proiect de anvergură europeană susținut și coordonat de cele mai importante trei rețele de biblioteci de cercetare din Europa: CENL (Conferința Europeană a Bibliotecilor Naționale), LIBER (Asociația de Cercetare a Bibliotecilor Europene) și CERL (Consorțiul de Cercetare a Bibliotecilor Europene), reunite sub numele The European Library. Lansat pe 26 ianuarie 2011, la Haga, proiectul Europeana Libraries are o desfășurare de doi ani și urmărește centralizarea în format digital a celei mai importante și reprezentative informații de nivel științific și cultural european.

Scopul proiectului este agregarea conținutului digital de informație al marilor biblioteci de cercetare europene oferind utilizatorilor acces la varianta integrală a documentelor de bibliotecă, indiferent de format (cărți, manuscrise, fotografie, stampe, CD etc.), precum și consultanță în utilizarea celor mai simple și eficiente modalități de căutare și regăsire a informației. Europeana Libraries va reuni peste 5 milioane de articole, fiind cel mai important proiect de acest gen din Europa, datorită anvergurii și calității conținutului stocat.

Cercetătorilor științifici de pretutindeni li se pune acum la dispoziție o gamă largă de opțiuni de cercetare, în combinație cu o bază de metadate de înaltă calitate și un index central, ceea ce le dă posibilitatea să detecteze cu o mare rapiditate conținutul de care au nevoie și să-și rafineze rezultatele căutărilor pe baza unor criterii multiple.

Noul portal de căutare al Bibliotecii Europene oferă și convenabile posibilități de personalizare a căutărilor, cum ar fi:
– alegerea limbii preferate în căutare,
– alertă ori de câte ori se adaugă noi conținuturi în domeniile de interes ale cercetătorilor
 – salvarea și reluarea cererilor de căutare
Biblioteca Europeană rămâne în continuare în strânsă legătură cu website-ul Europeana, astfel încât orice căutare în portalul Bibliotecii Europene va genera rezultate relevante și de la Europeana.

Biblioteca Europeană exportă înregistrări unor servicii de management al referințelor, precum Mendeley și Zotero. Permite descărcarea gratuită a metadatelor pentru exploatarea datelor și data mining.

Împărțit în șase pachete de lucru, proiectul este destinat să rezolve toate problemele legate de integrarea materialelor de bibliotecă în Biblioteca Europeană. Fiecare pachet de lucru este condus de un partener cu experiență și competență în domenii specifice, precum sondarea și analizarea pieței, modelare economică, recoltarea și gestionarea metadatelor și orice alte operațiuni care decurg din structurarea, managerierea și implementarea proiectului.

În actualul program pilot sunt implicate 26 de biblioteci, universități și consorții de biblioteci din Europa, urmând ca, odată stabilit modelul de agregare, acesta să poată fi extins la peste 400 de biblioteci din 40 de țări europene.

Țara noastră este reprezentată în acest nou serviciu de Biblioteca Academiei Române, cu un conținut digital de aproximativ 3500 de fotografii, desene și gravuri, cu valoare istorică și documentară atât pentru istoria națională modernă și contemporană, cât și pentru cea europeană, și de Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu. Descrierile bibliografice ale Bibliotecii Academiei apar în acest portal atât în limba română, cât și în limba engleză, ca urmare a eforturilor proprii depuse de această bibliotecă pentru un acces cât mai înlesnit al cercetătorilor științifici de pretutindeni la conținutul său.

Mitting
information

26-27 ianuarie 2011 | Hagao.

Reuniunea grupurilor
de lucru

29 mai –1 iunie 2011 | Haga

Peste 100 de reprezentanți din cele mai importante biblioteci și instituții de cercetare din Europa se întâlnesc la București în perioada 21-23 mai 2012, la sediul Bibliotecii Academiei Române, cu prilejul celei de-a patra reuniuni a proiectului Europeana Libraries (Biblioteca digitală europeană), intitulată „Looking to the future: how do we place our service at the heart of Europe’s research communities?“

Tema reuniunii de la București, găzduită de Biblioteca Academiei Române, este identificarea celor mai eficiente strategii de furnizare a serviciilor Europeana Libraries către comunitatea cercetării științifice europene.

Agenda intensivă a celor trei zile de lucru va cuprinde întâlnirea restrânsă a board-ului Europeana Libraries, ședințe în plen, seminarii, workshop-uri tematice, reuniuni conclusive.

Biblioteca Academiei Române, partener cu drepturi depline în acest proiect și organizatoarea celei de-a patra întâlniri europene, este implicată în 4 din cele 6 pachete opertive de lucru.
În ceea ce privește conținutul de informație, Biblioteca Academiei Române participă cu o bază de date formată din 440 de desene italiene și 3000 de desene, fotografii și gravuri redând aspecte din istoria, obiceiurile și peisajele Țărilor Române de-a lungul a 4 secole, create de artiști de origine străină.

 

Din echipa Bibliotecii Academiei Române fac parte 6 specialiști: Cătălina Macovei, coordonator proiect, istoric de artă Alina Popescu, adjunct de coordonator, Romeo Ilie, specialist IT, Mihaela Dragu, Ligia Caranfil, specialiști bibliografi, Flori Dumitrescu, informatician, specialist în sisteme.

Întâlnirea comună dintre The European Library și Europeana Libraries organizată de Biblioteca Academiei Române beneficiază de parteneriatul generos al IREX și Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Proiectul Europeana Libraries este dezvoltat sub auspiciile:

PROGRAMULUI CADRU PENTRU COMPETITIVITATE ȘI INOVARE

ICT Policy Support Programme

Tema 2: Information and Communications Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)

Obiectivul 2.2 „Enhancing/aggregating content for Europeana“

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!