English
Studii bibliografice

Studii Bibliografice

   
2019

O bibliografie a cenzurii presei religioase între anii 1945-1989 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu (text integral)

2018

Un francez românofil - Paul Gaultier - și o raritate bibliografică: "Tragedia românească" / Theodor Rogin, īn "Academica", nr. 10-11, oct./nov. 2018, p. 76-79.

Cenzura "Telegrafului Român" în fondul arhivistic al Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor între anii 1946-1969 / Silviu-Constantin Nedelcu, în Renașterea , Serie nouă, Anul XXIX (2018), nr. 12 (344), p. 7.

Revista "Glasul Bisericii": studiu critic și indice bibliografic / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, rezumatul tezei de doctorat în biblioteconomie, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Regneală; data susținerii tezei: noiembrie 2018 ( rezumat )

Publicațiile periodice sibiene ale anului 1919 / Maria Buturugă, la A XXIX-a Conferință Națională a ABR, Sibiu, 12-14 septembrie 2018 ( titluri )

Recenzie: Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Tom. V. Catalog alfabetic: 1931-1935. Partea a 3-a. București: Editura Academiei Române, 2017 / dr. Silviu - Constantin Nedelcu, în: "Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării", nr. 9 / 2018, p. 281

Cine este "reformatorul romanului francez" sau o mistificare literară... izbutită / Theodor Rogin, în: "Cafeneaua literară", Pitești, nr. 5 / mai 2018, p. 27-28 ( Argument )

Publicațiile periodice românești care au reflectat unirea Basarabiei cu România în chiar momentul înfăptuirii ei: primăvara anului 1918 / Maria Buturugă, în cadrul proiectului de cercetare: "Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicațiile periodice românești ale vremii" ( tabel )

2017

Incursiune în publicistica brașoveană a anilor 1931-1935 / Maria Buturugă, în cadrul lucrărilor Conferintei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVIII-a, Brașov, 6 septembrie 2017, Secţiunea Periodice ( prezentare )

Indicele alfabetic al publicaţiilor care consemnează unirea Basarabiei cu Regatul României - primele mesaje în presa românească din primăvara anului 1918 / Maria Buturugă, afișat la sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei Române, în cadrul proiectului de cercetare: "Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicaţiile periodice românești ale vremii" ( tabel )

Bibliografia Românească Modernă. Addenda : principii de organizare / Svetlana Căzănaru, în cadrul Colocviului știinţific anual al studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și alumnilor bibliologi, ediţia a XVIII-a, 26 mai 2017 ( text integral )

Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935 : introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic / Maria Buturugă, broșură realizată în cadrul proiectului de cercetare pe 2017 al Bibliotecii Academiei Române: "Indice general de localităţi pentru tomul V din Publicaţiile periodice românești" ( bibliografie )

Game... minore / Theodor Rogin, în: "România literară", apr.-mai, nr. 29 / 2017 ( text integral )

2016

Bibliofilul Dionisie Romano, un tipograf “harnic trezitor de cultură” / Elena Mircea, la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iași, 6-8 noiembrie 2016 (extras)

Presa bucureşteană în ziua de 14/27 august 1916 şi în zilele imediat următoare - anunţul intrării României în război / Maria Buturugă (bibliografie)

Comori bibliografice antimiene în colecţiile Bibliotecii Academiei Române / Zalina Gabriela Neagu (text integral)

Perspective ale bibliografierii naţionale la Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 5 / 2016 (extras)

Cazul romanului "Groapa" : este sau nu este... plagiat? Eugen Barbu vs. Stoian Gh. Tudor / Theodor Rogin, în "România literară", nr. 20/ 2016, p. 14-16.

Prezentarea structurii şi a conţinutului Tomului V, partea a 3-a, din seria Bibliografiei retrospective a periodicelor intitulată „Publicaţiile periodice româneşti” / Cornelia Luminiţa Radu (text integral)

Bibliografia primului sfert de veac de existenţă a bisericii romano-catolice „Sfânta Elena” din Bucureşti - ecouri în publicaţiile periodice ale vremii/ Maria Buturugă (rezumat)

2015

Bibliografia scrierilor lui Lev N. Tolstoi din colecţiile Bibliotecii Academiei Române / Adrian Magher (text integral)

Publicaţii piteştene din perioada 1919-1930 / Cornelia Luminiţa Radu (text integral)

Bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor „Publicaţiile Periodice Româneşti” (1790-1935) / Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11 / 2015 (extras)

Notă explicativă la afişare on-line tom. I-III (1790-1924) din „Publicaţiile Periodice Româneşti” / Luminiţa Radu, în SIMBNR (adresă web I, adresă web II, adresă web III)

PhiloBibliographica la Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 9 / 2015 (extras)

Publicistica piteşteană a anului 1933 - consideraţii bibliografice / Maria Buturugă (text integral)

2014

Anunţul declanşării Primului Război Mondial în publicaţiile periodice rurale româneşti ale vremii / Maria Buturugă; „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 11/2014 (extras)

„Un inexistent H. W. Chesterton”, INGO, Ion Ciobanu - adică Ştefan Georgescu-Gorjan / Maria Buturugă (text integral)

Completarea cu informaţii bibliografice: „Constantin STERE” / Tudor Pereverza, pentru lucrarea cu acest titlu publicată de Ion Şpac, Chişinău, 2011

Publicistica piteşteană la începutul primului război mondial : anul 1914 / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2014, Piteşti, 23-24 mai 2014 (text integral)

2013

Bibliografia militară a anului 1913 / Maria Buturugă (text integral)

Presa veche din România. 100 de ani de la apariţia primului volum de bibliografie retrospectivă / Elena Ioana Maluşanu şi Cornelia Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 12 / 2013

Epistolele pastorale ale Monseniorului Raymund Netzhammer în Biblioteca Academiei Române / Maria Buturugă, în „Pro Memoria: revistă de istorie ecleziastică”, nr. 12/2013 (extras)

Preocupările filologului B. P. Haşdeu pentru limba dacilor / Ileana Stanca Desa, în „Dacia Magazin”, nr. 93 / 2013, comunicare la al XIV-lea Congres Internaţional de Dacologie, Buzău, 16-18 august 2013

Îndreptări bibliografice: Ştefan Georgescu-Gorjan / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2013, Piteşti, 24-25 mai 2013 (text integral)

Bibliografierea naţională retrospectivă în Biblioteca Academiei Române - la 145 de ani de existenţă a bibliotecii / Maria Buturugă şi Luminiţa Radu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 2/2013 (rezumat)

2012

La dimension interactive de la Bibliographie nationale rétrospective roumaine  des  livres / Maria Buturugă, la Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „Inovare în bibliotecă” BIBLIO 2012, 6-8 iunie 2012 (rezumat)

Din producţia editorială românească a anului 1912 - titluri care atrag atenţia după o sută de ani / Maria Buturugă, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 9/2012 (extras)

Dimensiunea interactivă a bibliografiei naţionale retrospective româneşti a cărţilor / Maria Buturugă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe probleme de biblioteconomie PROBIB 2012, Piteşti, 18-19 mai 2012 (text integral)

Publicaţiile Periodice Româneşti, tom. V, partea 2 - recenzie / Maria Buturugă, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012 (text integral)

Expoziţia Bibliografiei Naţionale Retrospective la 145 de ani de existenţă a Bibliotecii Academiei Române / Cornelia Luminiţa Radu, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012 (text integral)

Bibliografia periodicelor / Iliana Sulică, în Newsletter „Noi - Biblioteca Academiei Române”, nr. 2/2012

2011

Bibliografia Românească Modernă în format on-line / Maria Buturugă, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011 (rezumat)

Bibliografia retrospectivă a periodicelor / Cornelia Luminiţa Radu, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011

Istoria bibliografiei româneşti în imagini / Svetlana Căzănaru, la simpozionul „Sistem Integrat pentru Managementul Bibliografiei Naţionale Retrospective”, Bucureşti, 5 decembrie 2011

Bibliografia retrospectivă a cărţii româneşti: bibliografie on-line / Maria Buturugă şi Cornelia Lepădatu, la colocviul „Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională” , Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 12 octombrie 2011; în revista „BiblioScientia”, nr. 6/2011 (rezumat)

Bibliografia retrospectivă a periodicelor între tradiţie şi modernitate / Cornelia Luminiţa Radu, la sesiunea de comunicări „Biblioteca ASTRA - 150 de ani de lectură”, Sibiu, 4-6 noiembrie 2011

Gheorghe Asachi în "Almanach de Carlsbad" (1856) / Theodor Rogin, în "Convorbiri literare", Iaşi, nr. 7/ iul. 2011.

Primul calendar gălăţean / Stanca Ileana Desa, în „Revista de istorie a presei”, nr. 6 / 2011

Données d'autorité pour la Bibliographie Nationale Rétrospective Roumaine en ligne / Maria Buturugă, la conferinţa internaţională de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării „Inovare în bibliotecă” BIBLIO 2011, 3-5 iunie 2011 (rezumat)

Un publicist şi o revistă interbelică: Sandu Tudor şi „Floarea de Foc” / Ileana Stanca Desa, la Congresul Naţional de Istorie a Presei, Constanţa, 14-16 aprilie 2011

2010

Nicolae Bălcescu şi românii din Dobrogea în sec. al XIX-lea / Ileana Stanca Desa, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 5, 2010

2009

Expresia bibliografică a iconografiei eminesciene (Fotografie şi artă plastică, 1939-1989) / Tudor Pereverza, în „Hermeneutica Bibliothecaria”, Antologie „Philobiblon” (IV), Biblioteca „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, 2009, versiune engleză în vol. XIV/2009 (text integral)

Istoria bibliografiei retrospective a periodicelor româneşti / Ileana Stanca Desa şi Cornelia Luminiţa Radu, la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Jurnalism, 2009

Revista „Luceafărul” / Cornelia Luminiţa Radu, în „Revista Română de istorie a cărţii”, nr. 3-4, 2009

2008

Bibliografia Retrospectivă a Cărţii Româneşti în format on-line / Svetlana Căzănaru, în „Revista Bibliotecii Naţionale”, nr. 1/2008

O ediţie naţională: Mihai Eminescu, Ediţia Perpessicius / Anca Silvia Bogdan, în „Revista română de istorie a cărţii”, nr. 5, 2008

2007

Un aspect al României europene la sfârşitul sec. al XIX-lea : Bibliografia Naţională / Ileana Stanca Desa, în „Revista Română de istorie a cărţii”, nr. 3-4, 2006-2007

2005

Incursiune în viaţa şi opera lui George Baiculescu / Mihaela Dragu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4, 5, 6, 7 / 2005

2003

Recenzie: Folia Canonica, review of Eastern and Western Canon Law, Budapesta, 1998-2001 / Maria Buturugă, în "Caietele Institutului Catolic: revista Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti", Bucureşti, nr. 2(2002) / 1(2003), p. 387-389 (text integral)

2002

Pagini pentru o Bibliografie tematică a cărţii creştine româneşti / Maria Buturugă, comunicare la „Zilele academice clujene”, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, 20-21 iunie, 2002, publicată în revista: Biblioteca şi cercetarea, Cluj, vol. XXIV, 2004, p. 35-46 (text integral)

2000

Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză - ediţii şi antologii (1890-1945) / Tudor Pereverza, în "Contemporanul. Ideea Europeană", 13 ianuarie 2000 (text integral)

1997

O datorie sacră faţă de cultura română: bibliografiile naţionale / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4-5 / 1997

Manuale româneşti de matematică pentru învăţământul elementar şi gimnazial în secolul al XIX-lea / Maria Buturugă, la Sesiunea ştiinţifică omagială "Biblioteca Academiei Române 1867-1997", Bucureşti, 25-26 septembrie 1997 (text integral)

1996

Eveniment editorial de însemnătate naţională / Tudor Pereverza, recenzie la vol. IV din "Bibliografia Romāneasca Moderna", īn "Cotidianul", 28 noiembrie 1996 (text integral)

1994

Bibliografia Naţională, azi / grupaj realizat de Ioana Lupu şi Neonila Onofrei, la colocviului cu tema „Evoluţia domeniului bibliografic”, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11 / 1994

Biblioscientometria / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 2 / 1994

1993

Literatura americană în limba română până în 1918 / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 3 / 1993

Câteva observaţii statistice asupra începuturilor traducerilor franceze în presa românească / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 1-2 / 1993

1992

Strădanii pentru satisfacerea cititorului interesat de matematică / Eliza Roman (text integral)

Înfiinţarea Academiei Române şi a Bibliotecii sale, în presa vremii / Ileana Stanca Desa şi Iliana Sulică, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11-12 / 1992

Contribuţia bibliografiei româneşti moderne (1831-1918) la completarea, rectificarea şi precizarea unor informaţii privitoare la cartea românească / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 11-12 / 1992

Aspecte metodologice privind elaborarea bibliografiei naţionale a periodicelor. Experienţă de redactor / Ileana Stanca Desa, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 6 / 1992

Biblioteca astăzi / Neonila Onofrei, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 5 / 1992

Bibliotecarul şi matematica electorală / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 3-4 / 1992

1991

Cuvintele şi informarea / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 3 / 1991

Câteva consideraţii privind bio-bibliografia lui Mihai Eminescu / Eliza Roman şi Valeria Trifu, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 1 / 1991

1990

Un nou aspect al confruntării bibliotecarului cu textul / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 8-9-10 / 1990

O lege de bază a ştiinţei descoperită de către un bibliotecar / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 6-7 / 1990

Unele aspecte ale confruntării dintre documentarist şi problemele textului / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 4 / 1990

O eficientă modalitate ştiinţifică / Eliza Roman, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 4-5 / 1990

Cercetarea bibliografică - componentă indispensabilă a culturii naţionale autentice / Victor Vişinescu, în „Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării”, nr. 2-3 / 1990

Legi ale ştiinţei informării / Eliza Roman, în „Probleme de informare şi documentare”, nr. 2 / 1990

1989

Configurarea repertoriilor bibliografice retrospective / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1989”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1989

1988

Etape în elaborarea bibliografiei cărţii româneştio contemporane (1919-1952) / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1988”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1988

1987

Bibliografia cărţii româneşti contemporane (1919-1952) / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Probleme ale elaborării „Bibliografiei cărţii româneşti contemporane” / Neonila Onofrei, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Criterii generale de selectare şi organizare / Lucreţia Angheluţă, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1987”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1987

Repertoriile bibliografice în activitatea Bibliotecii Academiei R.S. România / Victor Vişinescu, comunicare la „Zilele academice clujene”, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, 20-21 noiembrie, 1986, publicată în revista: Biblioteca şi cercetarea, Cluj, vol. XXIV, 1987, p. 125-136

George Baiculescu – in memoriam / Neonila Onofrei, în: „Academica”, 1992, nr. 1(25)

1986

Bibliografia românească modernă : perspective / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1986”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1986

1983

Bibliografia periodicelor româneşti, tom III (1919-1924) / Adriana Raliade, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1983”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1983

Itinerar bibliografic / Victor Vişinescu, în: „Buletinul Societăţii pe anul 1983”, Societatea de Ştiinţe Filologice, 1983

1970

Elaborarea bibliografiei naţionale retrospective în Republica Socialistă România / Georgeta Răduică, în: „Comunicări şi referate de bibliologie”, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1970

Contact

Email: Maria BUTURUGA

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro