English
Plan cercetare - BAR 2015
 
   

PLANUL DE CERCETARE AL BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMĀNE PE ANUL 2015

 

SERVICIUL DEZVOLTAREA COLECȚIILOR

Prezenţa în spaţiul românesc a cărţii tipărite în Belgia (secolul al XIX-lea)

SERVICIUL MANUSCRISE-CARTE-RARĂ

Catalogul manuscriselor persane din colecţia de manuscrise orientale a BAR
Catalogul colecţiei de arhive a BAR
Catalogul manuscriselor scriitorilor români din diaspora din colecţiile Bibliotecii Academiei Române
Catalogul manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei Române
Legăturile bizantine şi post-bizantine din colecţia de manuscrise şi carte românească veche a Bibliotecii Academiei Române

SERVICIUL STAMPE-MUZICĂ-HĂRŢI

Caravaggio. Nuda veritas
Studiul graficii româneşti din secolul al XIX-lea, Theodor Aman desenator
Studiul graficii româneşti din secolul al XIX-lea, Carol Pop de Szathmari desenator
Repertoriul graficii româneşti din secolul al XIX-lea (literele A-G)
Portretul românesc din secolul al XIX-lea
Tehnici de gravură în secolul al XVIII-lea
Donaţii, anii 2007-2015
Fondul fotografic Nicolae Ionescu
Ferdinand Întregitorul
Comisia Europeană a Dunării

SERVICIUL BIBLIOGRAFIE NAŢIONALĂ

Bibliografia românească retrospectivă a cărţii: 1919-1952 (continuare)
Publicaţiile Periodice Româneşti, tom V: 1931-1935, partea a 3-a
Publicaţiile Periodice Româneşti pentru SIMBNR – continuare
Bibliografia specială „Mihai Eminescu” în variantă on-line completă
Ioan Hrisostom – prezenţă perpetuă în cultura răsăriteană
PhiloBibliographica pe site BAR
Publicistica piteşteană a anului 1933: consideraţii bibliografice
150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei Române
Bibliografia Românească Modernă. Addenda (continuare)

CABINETUL NUMISMATIC

Publicarea colecţiilor numismatice ale Academiei Române
Emisiunile monetare ale cetăţilor greceşti din Vestul şi Nordul Mării Negre în epoca elenistică

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  - MEDIATECĂ

Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine şi postbizantine (Byzantion)
Generalul G. A. Dabija (1872-1957); vezi articolul
Emigrarea evreilor din România în epoca modernă
Fenomenul eugeniei reflectat în presa românească interbelică

 


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro