English
INEDIT – CORESPONDENTA SI CARTE BIBLIOFILA FRANCEZA
 

 


Departamentul de Manuscrise şi Carte rară al Bibliotecii Academiei Române, în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti, a organizat o expoziţie consacrată literaturii franceze – INÉDITS DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE EN ROUMANIE (INEDIT – CORESPONDENŢĂ ŞI CARTE BIBLIOFILĂ FRANCEZĂ DIN COLECŢIILE DE MANUSCRISE ŞI CARTE RARĂ ALE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE) -, care este deschisă în perioada 30 mai  - 15 iunie 2013.  
Evenimentul se înscrie în ansamblul manifestărilor organizate de Institutul Francez din Bucureşti,  în cadrul BOOKFEST 2013.
Printre autorii ale căror opere, în ediţii bibliofile, sunt prezente în expoziţie se numără Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau, Balzac, Victor Hugo, Voltaire, Jules Verne, Baudelaire, Rimbaud sau Verlaine şi Mallarmé.
Sunt reprezentaţi prin unele dintre operele lor definitorii şi câţiva scriitori români de limbă franceză, fondatori sau exponenţi iluştri ai curentelor avangardei europene: Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Jacques Hérold.
Raritatea volumelor selectate se datorează ilustraţiei excepţionale, dedicaţiilor şi însemnărilor autografe ale autorilor sau ale unor personalităţi care le-au deţinut, tirajului limitat sau pe hârtie specială, legăturilor artistice deosebite. Câteva dintre exemplare sunt numerotate sau nominale, imprimate special pentru o anumită persoană.
Între piesele manuscrise expuse, majoritatea inedite, se regăsesc scrisorile adresate de Pierre Loti reginei Elisabeta a României, scrisori semnate de Voltaire, marchizul de Sade, Victor Hugo, Paul Valéry, Octave Mirbeau, Romain Rolland sau Tristan Tzara şi Victor Brauner.
O nouă expoziţie, un memento necesar pentru reafirmarea valorilor culturii franceze şi lărgirea orizontului de cunoaştere al celor cu aplecare către cuvântul tipărit.
Biblioteca Academiei Române este păstrătoarea uneia dintre cele mai bogate colecţii de carte rară şi manuscrise din întreaga ţară, exemplare unice, pe care expoziţii de acest gen le pun, chiar dacă temporar, într-un circuit de valorizare colectivă.

Catalogul expoziţiei

Vernisajul expoziţiei a avut loc joi, 30 mai 2013, la ora 11:30, în sala «Theodor Pallady» a Bibliotecii Academiei Române, în prezenţa ES Philippe Gustin, ambasadorul Franţei în România şi Dl Stanislas PIERRET, Director al Institutului Francez România - Consilier de cooperare şi acţiune culturală.

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro