Documente istorice din colecţiile Bibliotecii Academiei Române
Din tezaurul cancelariilor voievodale românesti