English
31 August - Ziua limbii române
 

 


„31 August - Ziua limbii române”

Vineri 29 august 2013, începând cu orele 11, Biblioteca Academiei Române a organizat, în parteneriat cu Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Asociaţia Excelență prin Cultură, o expoziție dedicată Zilei Limbii Române.

În cadrul manifestării au luat cuvântul domnul Acad. Eugen Simion, președintele Secției de Filologie și Literatură, domnul Acad. Florin Gh. Filip, Director General al Bibliotecii Academiei Române și doamna Gabriela Dumitrescu, curatorul expoziției.

Sunt ilustrate în expoziție câteva momente esențiale în evoluția limbii și culturii române: textele rotacizante, primele traduceri în limba română ale Psaltirii și Faptelor Apostolilor, tipăriturile în limba română ale lui Coresi, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, Biblia de la București din 1688, prima traducere integrală a Vechiului și Noului Testament, încununând realizările fragmentare ale veacurilor anterioare, din Paliia de la Orăștie și Noul Testament de la Bălgrad, epoca brâncovenească și momentul Antim Ivireanul, dar și epoca pașoptistă prin scrierile lui Bălcescu și Alecsandri, epoca marilor clasici, pentru care Eminescu și Creangă constituie pilonii de rezistență.

Sunt prezente, de asemenea, câteva ediții, mai vechi și mai noi, din operele fundamentale ale autorilor creatori de limbă românească, demonstrând interesul pentru recuperarea și promovarea unor fapte de limbă care au contribuit la conturarea identității naționale.

La eveniment au participat numeroşi oameni de artă şi cultură, reprezentanţi ai unor asociaţii culturale, oameni de afaceri.

 

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro