English
Nicolae Iorga - 150 de ani de la naştere


15 iunie - Expoziția "Nicolae Iorga - 150 de ani de la naştere"


Catalog expoziţie

Expoziția s-a deschis cu o alocuțiune a preşedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, care a evocat prestigioasa activitate a istoricului Nicolae Iorga dedicată culturii române. Personalitatea multivalentă şi inițiativele sale inovatoare în multe domenii culturale vor fi prezentate de Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, preşedinte al Secției de arte, arhitectură şi audiovizual, de directorul general al Bibliotecii Academiei Române, Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, şi de directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu. Gabriela Dumitrescu, curatorul expoziției, va oferi detalii despre colecția de documente din arhiva "Nicolae Iorga" aflată în patrimoniul bibliotecii.

Concepută de Cabinetul de Manuscrise, Carte Rară şi de Cabinetul de Stampe, Fotografie, Hărți, expoziția aduce în atenția publicului pagini de manuscris din studiile elaborate de Nicolae Iorga, fragmente de discursuri, corespondența cu personalități culturale şi politice ale epocii, pasaje din scrierile dramatice, articole referitoare la evoluția societății româneşti, relevând calitățile de enciclopedist ale istoricului.

Fotografiile de grup şi de familie, volumele de scrieri, medaliile şi obiectele personale expuse, provenind din fondul Bibliotecii Academiei Române şi din patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române, oferă repere esențiale asupra preocupărilor de excepție ale omului de cultură.

Istoricul Nicolae Iorga (1871-1940), membru titular al Academiei Române şi preşedinte al Secțiunii de Istorie (1924-1927), este o figură emblematică a vieții româneşti din secolul al XX-lea. Teoretician al istoriei, medievist de prestigiu, promotor al istoriografiei şi al studiilor sud-est europene, traducător, scriitor, jurnalist, diplomat şi om politic, Iorga a contribuit în mod decisiv la consolidarea unității culturale a românilor din toate teritoriile.Title


 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro