English
România în epoca regelui Carol al II-lea


România în epoca regelui Carol al II-lea


Vernisaj : joi, 7 noiembrie 2019, ora 13
Perioada de desfăşurare: 7 - 21 noiembrie 2019, L - V, orele 10-18, 22 noiembrie 2019 - orele 10 - 13

Catalog de expoziţie

Galerie foto expoziţie

Cabinetul de Stampe, Hărțí, Muzică al Bibliotecii Academiei Române prezintă publicului, expoziția de fotografii: România în epoca regelui Carol al II-lea , ce va fi deschisă în perioada 7-22 noiembrie 2019, în Sala "Theodor Pallady" a Bibliotecii. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 7 noiembrie, ora 13; la deschidere vor vorbi prof. Ioan-Aurel Pop - preşedintele Academiei Române şi prof. Răzvan Theodorescu - vicepreşedintele Academiei Române.

Expoziția prezintă în imagini fotografice, personalitatea si politica economică, socială si culturală a Regelui, între anii 1930-1940.

Expoziția aduce în fața publicului personalitatea multiplă a regelui Carol al II-lea, surprinsă de fotografii: Franz Mandy, Nestor Heck, Alfred Brand, Iosif Berman, Nicolae Ionescu, Stefan Ignat, Stelian Petrescu, W. Weiss, si a studiourilor fotografice: Chaland&Comp, Julietta, Foto Royal.

Expoziția prezintă un număr însemnat de fotografii dedicate festivalului Luna Bucurestilor, manifestare culturală amplă caracteristică epocii regelui Carol al II-lea, ce s-a desfăsurat în capitala României între 9 mai - 9 iunie din 1935 până în 1940. Manifestarea ilustra într-o manieră festivă realizările dinastiei regale române.

Pentru prima dată sunt expuse fotografii ce redau pavilioanele României la expozițiile universale de la Paris din 1937 si New-York din 1939, fotografii semnate de agenții fotografice precum Kestone din Paris si Underwood and Underwood si Foto Seal Co. din New-York.

Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române

Oglinda României Întregite

Ideea unei expoziții dedicate domniei regelui Carol al II-lea (1930-1940) poate să reprezinte o adevărată provocare. Pe de o parte, renumele fiului lui Ferdinand I Întregitorul este departe de acela al părintelui său. Începutul şi sfârşitul domniei lui Carol al II-lea au însemnat adevărate crize, pe o scenă a vieții politice interne şi internaționale foarte agitată, iar perioada de zece ani în ansamblul său, privită prin prisma politicii suveranului, este una critică. Pe de altă parte, în al doilea deceniu interbelic s-a atins culmea dezvoltării României de până atunci, în toate domeniile de activitate. Evident, această apreciere este şi ea discutabilă, dar nu se pot contesta marile realizări din acei ani. În România interbelică s-au construit drumuri, căi ferate, clădiri monumentale, locomotive, vagoane, macarale, avioane, a înflorit comerțul, s-a întărit moneda, a fost instruită armata de uscat, s-au reorganizat marina şi aviația. Regele Carol al II-lea a fost, ca toți suveranii României, membru de onoare al Academiei, pe care a sprijinit-o copios sub aspect material. Noile universități româneşti de la Cluj şi Cernăuți şi-au dat măsura valorii lor naționale şi europene tot în deceniul de domnie a regelui Carol al II-lea. Țara a participat la schimbul internațional de valori, la marile expoziții mondiale, iar Bucureştiul, împodobit cu clădiri noi şi cu evenimente remarcabile, şi-a consolidat renumele şi supranumele de "Micul Paris". Din păcate, anii de după 1930 au fost caracterizați şi prin ascensiunea grupărilor fasciste, deopotrivă în Europa şi în România, ca şi prin accentuarea revizionismului care a condus la mutilarea țării noastre şi la Al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, Garda de Fier nu a ajuns la putere în România în timpul domniei regelui Carol al II-lea, deşi anumite formațiuni cu programe de extremă dreaptă ridicate la guvernare, ca şi mai multe legi antisemite puse în practică au umbrit scena politică românească, în anii de autoritate personală ("dictatura regală") exercitată de suveran între anii 1938-1940.

De asemenea, trebuie recunoscut că nu controversatul rege a făcut cultura românească interbelică. Însă suveranul a ştiut să joace adesea rolul unui mare patron al culturii, al unui mecenat. În această strălucire culturală, Fundațiile Regale au avut, fără îndoială, o menire de prim rang. Regele Carol al II-lea a ținut mult la ctitoriile sale culturale, cum au fost "Revista Fundațiilor Regale" şi "Editura Fundațiilor Regale". Mihail Sebastian a fost multă vreme redactor al revistei, până când decretele antisemite i-au retras dreptul la semnătură. Printre colaboratorii permanenți ai revistei, începând din anul 1934, s-au numărat Nicolae Iorga, Adrian Maniu, Victor Eftimiu, Barbu Brezianu, Valeriu Marcu, Emanoil Ciomac, Mircea Eliade, George Călinescu, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran. Rubrici specializate au fost ținute, între alții, de Şerban Cioculescu şi Constantin Noica. În 1939, după revenirea în țară, Nicolae Steinhardt a lucrat ca redactor la "Revista Fundațiilor Regale", de unde a fost înlăturat în 1940.

Oglinda țării de atunci, cu reflexele sale luminoase şi întunecate, nu este, în esență, opera regelui, ci a națiunii române şi se cuvine să ne-o asumăm. Regele, ca orice suveran, este însă simbolul acelei lumi. Fotografiile de epocă sau cele actuale, ca şi celelalte mărturii cu realități din deceniul aflat în atenție, vorbesc mai bine decât cuvintele. De aceea, expoziția de față, rod al inițiativei doamnei Cătălina Macovei, şefa Cabinetului de Stampe, Muzică şi Hărți a Bibliotecii Academiei Române şi al muncii unui admirabil colectiv condus de doamna Adriana-Natalia Bangălă, nu este doar una de restituire realistă şi de prețuire sobră şi cumpătată a unui cap încoronat, ci şi de celebrare a puterii de creație a poporului român. Sincere felicitări tuturor!

10 octombrie 2019

Ioan-Aurel PopTitle


 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro