English
Carte rară
 


Carte rară


Colecţia de carte rară cuprinde atât tipărituri româneşti bibliofile cât şi tipărituri străine.
Din aceasta a doua categorie se remarcă fondul de incunabule şi post-incunabule, ca şi numeroasele tipărituri ale secolului al XVIlea şi al XVIIlea. Deosebite prin ilustraţii sunt Cronica de la Nurenberg de Hartman Schedel tipărită în anul 1493 şi ilustrată de Albrecht Durer ca şi postincunabulele din primii ani ai sec. XVI, precum Livre d'Heures, Hore sau Biblia tipărită la Leipzig în anul 1541, cu numeroase gravuri lucrate de Lucas Cranach cel Bătrân.
Numeroase cărţi poarta ex-librisurile, mărcile de proprietate sau însemnările unor personalităţi ale culturii româneşti şi universale: Domnitorul Constantin Brancoveanu, Stolnicul Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Alexandru Odobescu, George Coşbuc, Leibnitz, Pierre Loti, Antoine de Rivarol, Francois Coppee.


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro