English
Anunt concurs

 
   

Concursuri


Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, se stabilesc datele pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul B.A.R.:

 

Anunțuri de angajare:

Cerere pentru înscrierea la concurs

inspector de specialitate S IA - normă întreagă, Compartimentul Aprovizionare – perioadă nedeterminată - 14.07.2022 Proces verbal

1 post economist specialist S IA - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare – perioadă nedeterminată - 14.07.2022

1 post bibliograf (S)I - normă întreagă, Serviciul Comunicarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 14.07.2022 Proces verbal

1 post bibliograf (S) debutant, Serviciul Stampe, Muzică, Hărţi – perioadă nedeterminată - 14.07.2022 Proces verbal

1 post bibliograf (S)I - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare carte – perioadă nedeterminată - 14.07.2022 Proces verbal

1 post economist S I - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare – perioadă determinată - 07.07.2022 Proces verbal

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de debutant

 

Rezultate concursuri:

Rezultatele concursurilor din Biblioteca Academiei Romāne

 

 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro