English
Anunt concurs

 
   

Concursuri


Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, se stabilesc datele pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul B.A.R.:

 

Anunțuri de angajare:

Cerere pentru înscrierea la concurs

1 post temporar vacant şef depozit M I - jumătate de normă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă determinată - 12.06.2023

Anunț suspendare concursuri

şef serviciu II - normă întreagă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

bibliotecar S II - normă întreagă, Serviciul Organizare, Conservare Colecții – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

bibliotecar M I A - normă întreagă, Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor şi Schimb internațional – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

bibliograf S I - normă întreagă, Serviciul Manuscrise, Carte rară – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

inginer S IA - normă întreagă, Compartimentul Tehnic – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

muncitor calificat M I - normă întreagă, Serviciul Informare Ştiințifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

garderobier M I - normă întreagă, Serviciul Tehnic, Administrativ – perioadă nedeterminată - 07.06.2023

bibliograf S II - normă întreagă, Serviciul Catalogare Periodice, Foi Volante – perioadă determinată - 25.05.2023

 

Rezultate concursuri:

Rezultatele concursurilor din Biblioteca Academiei Române

 

 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro