English
Anunt concurs

 
   

Concursuri


Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, se stabilesc datele pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul B.A.R.:

 

Anunțuri de angajare:

Cerere pentru înscrierea la concurs

1 post bibliograf S IA - normă întreagă, Serviciul Catalogare, Clasificare carte – perioadă nedeterminată - 14.04.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

1 post tehnoredactor S I - normă întreagă, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice, Presă – perioadă nedeterminată - 11.04.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

1 post analist (S)IA - normă întreagă, Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă – perioadă nedeterminată - 11.04.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

1 post economist specialist (S)IA - normă întreagă, Biroul Resurse umane, Salarizare – perioadă nedeterminată - 11.04.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

1 post șef serviciu grad II - normă întreagă, Serviciul Tehnic Administrativ – perioadă nedeterminată - 11.04.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

1 post Informatician (SSD) I - normă întreagă, Serviciul Informare știinţifică, Mediatecă – perioadă determinată - 29.03.2022 Anunţ rezultate selecţie dosare

 

Rezultate concursuri:

Rezultatele concursurilor din Biblioteca Academiei Romāne

 

 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro