English
Theodor Aman si epoca sa

Institutul de Istoria Artei
"G. Oprescu"
al Academiei Romāne

şi

Biblioteca Academiei Romāne

au plăcerea de a vă invita la

Expoziţia şi Sesiunea natională de comunicări ştiinţifice

 

Theodor Aman şi epoca sa

 

  • Expoziţia Theodor Aman – Sala de expoziţii a Bibliotecii Academiei Române, 1-14 octombrie 2011 (orele 10 – 16)
  • Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice  6-7 octombrie:
      • Aula Academiei Române (orele 10 -13)
      • Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu” (orele 16 -19)

Programul sesiunii

Joi 6 octombrie 2011
Aula Academiei Române

10.00. Cuvânt de deschidere
            Acad. Marius Sala, Vicepreşedinte al Academiei Române
            Acad. Mihnea Gheorghiu, Preşedintele Secţiei Arte, Arhitectură, Audiovizual
          
10.30. Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Theodor Aman – o biografie semnificativă, între mit şi statutul artistului
10.45. Dr. Daniela Buşă, Institutul de Istorie “N. Iorga”, Bucureştii mijlocului de veac XIX. Aspecte de urbanizare surprinse în literatura de călătorie
11.00. Cătălina Macovei, Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, Theodor Aman – desinator
11.15. Dr. Ruxandra Dreptu, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Theodor Aman, pictorul povestitor
11.30. Dr. Iulia Mesea, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, Contemporanii lui Theodor Aman. Theodor Glatz la Sibiu – mijlocul şi a doua jumătate a secolului al XIX-lea
11.45. Adriana Dumitran, Biblioteca Naţională a României, (Auto) Portretele fotografice ale lui Theodor Aman
12.00. – 13.00. Discuţii
13.00 – Vernisajul expoziţiei Theodor Aman desinator, Sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române
14.00 - 15.00 Pauză

 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu"

Moderator: prof. univ. dr. Paul Rezeanu

15.00. Prof. univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu, Universitatea Bucureşti, Despre genealogia Anei Aman
15.15. Dr. Bogdan Popa, Institutul de Istorie „N. Iorga”, Valahia tinereţii lui Theodor Aman în impresii culturale ale călătorilor străini (1831-1856)
15.30. Dr. Ruxanda Beldiman, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu”, Despre un portret al Principelui Carol I, din colecţiile Castelului Peleş

15.45. Corina Teacă, Institutul de Istoria Artei "G.  Oprescu", Intimismul în grafica lui Ion Georgescu
16.00. Corina Cimpoieşu, Complexul Naţional Muzeal "Moldova", Iaşi, Dosarul succesiunii pictorului Gheorghe Panaiteanu Bardasare
16.15. Virginia Barbu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Autoportretul în grafica românească din secolul al XIX-lea
16.30. Iolanda Berzuc, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Aman, Alecsandri şi Millo – deschizători de drumuri în arta românească a secolului al XIX-lea
16.45. Dr. Mihaela Varga, Editura Maiko, Bucureşti, Theodor Aman pe piaţa de artă din ultimele două decenii 
17.00. – 18.00 Discuţii

 

Vineri 7 octombrie 2011
Aula Academiei Române

Moderator: Dr. Daniela Buşă

10.00. Florin Rogneanu, Muzeul de Artă Craiova, Theodor Aman întemeietorul
10.15. Dr. Călin Demetrescu, Paris, Theodor Aman sau decorul mis en scène
10.30. Prof. univ. dr. Paul Rezeanu, Craiova, Familia Racoviţă în pictura lui Theodor Aman
10.45. Dr. Maria Ordeanu, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, Carl Dörschlag (1832-1917) şi arta modernă în Transilvania
11.00. Boros Judit, Magyar Nemzeti Galéria, Budapesta, Pictori maghiari la Paris în a doua jumătate a secolului al XIX -lea
11.15. Daniela Gheorghe, Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu”, Scene ale vieţii contemporane în teatrul şi în pictura din epoca lui Theodor Aman
11.30. Dr. Rodica Antonescu, Muzeul Municipiului Bucureşti, “O scrisorică” de Th. Aman

11.45. Prof. dr. Tudor Stăvilă, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Şcoala de Belle Arte din Chişinău. Fondatori şi susţinători
12.00. – 13.00. Discuţii

13.00 - Deplasare la Cimitirul Şerban Vodă pentru depunere de coroane de flori la mormântul Maestrului Aman

14.00. – 15.00 Pauză

 

Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu"

Moderator: Prof. dr. Tudor Stăvilă

 

15.00. Dr. Marian Constantin, Muzeul Municipiului Bucureşti, Renaştere în spirit,  neo Renaştere în stil

15.15. Dr. Rodica Antonescu, Muzeul Municipiului Bucureşti, Consideraţii privind restaurarea tapetului  original din Casa Aman

15.30. Madelena Stăncioiu, Muzeul Municipiului Bucureşti, Conservarea operelor de pictură ale artistului Theodor Aman, din patrimoniul Muzeul Municipiului Bucureşti-Secţia de artă
15.45. Raluca Bratu, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu – Quintus", Lucrări „inedite“ atribuite lui Theodor Aman din colecţia Muzeului Judeţean de Artă Prahova  „Ion Ionescu – Quintus"
16.00. Emilia Enache, Distrugerea unei capodopere. (Autoportret din tinereţe al lui Theodor Aman)

16.15. Dr. Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Eforturile Anei Aman pentru perpetuarea memoriei Maestrului
16.30. – 17.00. Discuţii


Încheierea lucrărilor sesiunii

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro