English
Proprietatea intelectuala si dreptul de autor – repere internationale
 

Conferinţă în Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române :
Proprietatea intelectuala şi dreptul de autor – repere internaţionale


În ziua de 11 aprilie 2013, în Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române, a avut loc conferinţa cu tema: Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor - repere internaţionale, susţinută de prof. dr. Mircea Regneală. Au fost prezente peste 150 de persoane de la biblioteci reprezentative din Bucureşti, din mediul universitar şi instituţii legate de domeniu (acad. Florin Filip - director general al Bibliotecii Academiei Române, conf. dr. Elena Tîrziman - director general al Bibliotecii Naţionale, Cornel Lepădatu, director adj. al Bibliotecii Academiei Române, conf. dr. Cristina Popescu - Universitatea din Bucureşti, Carmen Pesantez - director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale I. C. Petrescu,  Doina Răducan - director al  Bibliotecii Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, Nicolaie Constantinescu - Kosson etc.). 

Au fost puse în evidenţă transformările spectaculoase din domeniul bibliotecilor, lumea digitală creând un puternic impact asupra reperelor bazate de secole pe valorile tiparului. Accesul facil la informaţie a avut implicaţii pentru managementul drepturilor de proprietate intelectuală. Au fost prezentate coordonatele istorice ale contextului legislativ, incluzând convenţiile Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO) şi directivele Uniunii Europene. S-a precizat importanţa pentru biblioteci a excepţiilor si a limitărilor de utilizare a producţiei intelectuale protejate de copyright, excepţiile aplicate pe principii deontologice fiind permise la nivel mondial cu restricţii ce ţin de tipul bibliotecii şi al resurselor.

S-au făcut apoi referiri la legea românească a dreptului de autor privind drepturile morale şi patrimoniale, dreptul protecţiei dreptului de autor, limitele exercitării acestui drept şi excepţiile în favoarea bibliotecilor (în scop de cercetare sau studiu, prezervare şi conservare). S-a precizat că legea nu face referiri la neutralizarea masurilor tehnice de protecţie şi a sprijinirii împrumutului interbibliotecar. Acces larg la informaţie în favoarea progresului sau restricţii ce respectă riguros dreptul de autor? - răspunsul  presupune să găsim un echilibru, în beneficiul bibliotecii şi al utilizatorilor ei.

Conferinţa a marcat un eveniment de mare interes pentru comunitatea noastră profesională, a fost un prilej de abordare a unor aspecte de actualitate din lumea bibliotecilor, în plină eră informaţională.   


 

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro