English
Bibliotecile si agenda digitala 2020
 

Bibliotecile si agenda digitală 2020


Luni, 22 aprilie, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române a avut loc seminarul cu tema Rolul ICT în dezvoltarea durabilă. Bibliotecile şi agenda digitală 2020.

Manifestarea, organizată din iniţiativa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) împreună cu Biblioteca Academiei Române, a reunit peste 150 de specialişti din mediul biblioteconomic şi IT şi s-a bucurat de implicarea reprezentanţilor a două ministere şi anume Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Educaţiei Naţionale, care au lansat mesaje de susţinere a prezenţei bibliotecilor în spaţiul digital, solicitând propuneri şi proiecte concrete.

Lucrările au fost conduse de prof. dr. ing. Doina Banciu, director general ICI şi acad. Florin Filip, director general al Bibliotecii Academiei Române. În cadrul lor au fost supuse spre analiză şi dezbatere 2 proiecte importante ale institutului bucureştean:

  • Platforma ROMBIB: site-ul bibliologilor din România, dezvoltat pe baza informaţiei sintetizate în dicţionarul Bibliologi români, lucrare scrisă de 3 experţi în domeniu: Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu şi Emil Vasilescu. Platforma se înscrie în categoria pragmatică a filosofiei open source şi presupune o permanentă îmbogăţire cu nume şi lucrări, conform dinamicii domeniului bibliologic şi în baza selecţiei efectuate de un Consiliu Ştiinţific avizat.

  • Proiectul e-Cultural Highway,finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională, care presupune realizarea unui sistem integrat de aplicaţii şi servicii pentru promovarea instituţiilor culturale şi a obiectivelor turistice la nivel de localitate, judeţ, ţară, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei din străinătate.


În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:

  • d-na Adina Berciu, profesor Universitatea Bucureşti

  • d-na Mireille Rădoi, director Biblioteca Central-Universitară Bucureşti

  • d-ra Cristina Roiu, Biblioteca Academiei Române

  • d-l Nicolae Andrei, membru în Colegiul Ştiinţific ICI

  • d-l Dan Matei, directorul Institutului Patrimoniului Naţional

  • d-l Ion Vaciu, director „Comunicaţii mobile“.

Intervenţiile au relevat o serie de aspecte ale problematicii ridicate de fenomenul digitizării obiectelor cultural – incluzând în această categorie şi materialele specifice bibliotecilor: carte, manuscris, fotografie etc. Doi dintre vorbitori au făcut referire la două mari proiecte de digitizare, unul naţional, cealălalt european: eRomania şi Europeana.

Tema a stârnit interesul auditoriului, suscitând dezbateri în jurul criteriilor de selecţie şi de agregare a obiectelor culturale propuse spre digitizare. S-a semnalat în acest context necesitatea existenţei unei gândirii sistemice asupra digitizării, fundamentată pe un proces critic şi evaluativ, misiune ce revine în mod firesc specialiştilor din biblioteci şi din celelalte instituţii deţinătoare de obiecte culturale digitizabile.

Seminarul s-a bucurat de prezenţa d-lui prof. univ. Ion Stoica, specialist cu o vastă experienţă, care a punctat în intervenţia sa câteva aspecte nevralgice ale mediului bibliologic din România, recunoscute ca atare de întregul auditoriu:
- inexistenţa unor reglementări care să conducă la conturarea sistemului naţional de biblioteci
- absenţa conectivităţii la nivelul fiecărei zone de acţiune: local, naţional, mondial, implicând lipsa conectivităţii de tip relaţional, precum şi a celei tehnologice
- existenţa limitelor de funcţionare, dar şi a limitelor de înţelegere
- carenţe în pregătirea profesională superioară
- tendinţa de a acţiona pe multiple direcţii, neintegrate şi neconjugate, fără a segmenta problematica şi fără a stabili obiective principale prioritare
- incapacitatea de a stabili limite financiare şi de volum de activitate, relaţionate cu elementele obiective
- organizarea de întâlniri profesionale dedicate unui conglomerat de teme, fără focalizarea pe o singură temă, corect definită, şi fără urmărirea rezolvării acesteia.

D-l prof. Ion Stoica şi-a încheiat analiza cu două propuneri concrete, măsuri considerate obligatorii pentru buna funcţionare a sistemului de biblioteci din România: 1) înfiinţarea Autorităţii naţionale pentru biblioteci şi 2) actualizarea Legii bibliotecilor, în urma unei consultării a specialiştilor din domeniu.

Concluziile seminariului au fost formulate de d-na prof. dr. ing. Doina Banciu, care a evidenţiat importanţa organizării unor astfel de întâlniri profesionale, care să reunească specialiştii din IT şi actorii mediului biblioteconomic, pentru identificarea celor mai eficiente şi eficace modalităţi de cooperare.

Manifestarea se înscrie în seria workshop-urilor organizate de către ICI Bucuresti cu tema Role of R&D in ICT in a SUSTAINABLE ECONOMICS.

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro