English
LA CIRCULATION DU LIVRE BRUXELLOIS DANS LA « BELGIQUE DE L'ORIENT » (1830-1865)
 

 

 

 

LA CIRCULATION DU LIVRE BRUXELLOIS DANS LA « BELGIQUE DE L'ORIENT » (1830-1865)

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului de cooperare Wallonie-Bruxelles International (WBI) - Le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) - Academia Română.

În decursul secolului al XIX-lea, limba franceză era limba folosită în comun în întreaga Europă. Din anul 1815 și până în 1854, comerţul de carte, prin intermediul fenomenului de contrefaçon, a favorizat și accelerat transferul ideilor franceze de la Bruxelles la Roma, de la Bruxelles la Montreal, de la Bruxelles la București. Prin ediţiile belgiene, Europa și America au descoperit literatura romantică în vogă și s-au impregnat de ideile politice liberale. De altfel, Stendhal menţiona în 1834 : «Roma, ca și mine, nu cunoaște literatura franceză decât prin intermediul ediţiilor bruxeleze». în timpul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, și cabinetele de lectură din Transilvania, Moldova și Valahia vor dispune în mod semnificativ de retipăririle belgiene. După evenimentele din 1848, refugiaţi români își vor găsi adăpost la Paris, până vor ajunge la Bruxelles, acolo unde, în 1856, apărea L'Étoile du Danube, publicaţie tipărită iniţial la Iași. Pentru începuturile statului român, calificat în epocă «Belgique de l'Orient», Regatul Belgiei era un model legislativ de urmat, ceea ce explică prezenţa puternică a cărţii de drept belgiene în bibliotecile românești. De altfel, Constituţia română din 1866 era inspirată după modelul Constituţiei belgiene, considerată atunci ca cea mai liberală din Europa. Conferinţa va pune lumină colecţiile Bibliotecii Academiei Române și va evidenţia prezenţa cărţii tipărite în Belgia, demonstrând nivelul de dezvoltare a artei tiparului în Belgia și interesul românilor pentru cartea de limbă franceză. Francofilia a reprezentat o stare de spirit, într-un secol efervescent și o perioadă reprezentativă pentru deschiderea relaţiilor dintre cele două ţări.

 

 

 

    Jacques Hellemans
  • Responsabil al Bibliotecii de Economie și Gestiune a Universităţii Libere din Bruxelles.
  • Implicat în domeniul cooperării biblioteconomice internaţionale (în cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor și Instituţiilor Bibliotecare - IFLA și al Asociaţiei Internaţionale Francofone a Bibliotecarilor și Documentaristilor - AIFBD) și în numeroase misiuni pe teren ( în Africa de Nord, Africa de Vest și Centrală).
  • Autor al lucrărilor : Bibliothèques, livre, écrit et technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo și Les bibliothèques congolaises : état des lieux.
  • Colaborator știinţific al Centrului de Studii Nord-Americane și al Centrului de Editură și Tipografie Contemporane.
  • Curator al expoziţiilor : Les contrefaçons belges au Québec Au temps où le livre français était belge (Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010) și L'aventure des Éditions Marabout (Québec, Université Laval, 2012 și, mai recent, Bruxelles).
  • în afara lucrărilor despre cartea contemporană, a efectuat și cercetări cu privire la istoria cărţii și a presei, în special pentru : 1000 ans de Bruxelles, des Bruxellois et de leur vie artistique și Le Dictionnaire des Journaux (1600-1789).Title


 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro