Bibliografia naţională retrospectivă a periodicelor (1790-1930)

PREZENTAREA TOMULUI III (1919 - 1924)

PAGINA DE TITLU [ ]

NOTĂ EXPLICATIVĂ LA AFIŞAREA ON-LINE

Începând cu acest volum perioada de timp analizată a fost redusă la 6 ani, fiind luate în considerare toate publicaţiile ce apăreau pe teritoriul României după Marea Unire din 1918. [ ]

NOTĂ CĂTRE CITITORI [ ]

INDICELE DE LOCALITĂŢI [ ]

LISTA PUBLICAŢIILOR CONSULTATE [ ]

INSTITUŢIILE ALE CĂROR FONDURI AU FOST CERCETATE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII BIBLIOGRAFIEI [ ]

INSTITUŢIILE CARE AU RĂSPUNS LA CORESPONDENŢĂ ÎN VEDEREA COMPLETĂRII BIBLIOGRAFIEI [ ]

POSTFAŢĂ [ ]

CUPRINSUL [ ]