Termeni şi condiţii de utilizare a sitului www.biblacad.ro/bnr

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.biblacad.ro/bnr aparţine de Biblioteca Academiei Române (denumită în continuare "BAR"). Folosirea sitului www.biblacad.ro/bnr (denumit în continuare "sit") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul sitului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest sit, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, situl www.biblacad.ro/bnr oferă Utilizatorilor acces la baza de date şi informaţii referitoare la Bibliografia Românească Veche începând cu anii 1500 până la 1830 precum şi despre autorii români cuprinşi în secţiunea Bibliografia Românească Modernă.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII BAR

Biblioteca Academiei Române întreţine acest sit cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind bibliografia românească veche şi modernă. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, BAR nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest sit. Informaţia oferită: este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre alte sit-uri aspura conţinutului cărora BAR nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate. Un document disponibil pe sit nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe sit. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul sitului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei BAR de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile BAR impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul sitului declară următoarele: va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului sitului; va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a sitului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITULUI

© 2010 ICI BUCURESTI Reproducerea materialelor de pe sit este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe sit, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe sit va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului sit pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa de e-mail). BAR va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

LEGĂTURA CU ALTE SITURI

Situl poate conţine legături web sau trimiteri către alte situri considerate de BAR utile în ceea ce priveşte conţinutul sitului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea BAR. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor situri. Bar nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siturile unor terţi, la care se face trimitere pe situl său. ÎNCHEIEREA ACORDULUI Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.