Bibliografia românească modernă (1831-1918)

PREZENTAREA VOLUMULUI II (Literele D - K)

PAGINA DE TITLU [ ]

PREFAŢĂ

Pentru oricare dintre slujitorii condeiului, încheierea unui volum şi depunerea lui la editură este o uşurare, chiar atunci când tomul în cauză nu constituie decât un segment dintr-un întreg. Am observat fenomenul - pentru a câta oară ?! - la colegii şi colaboratorii noştri, când, după ultima revizuire a volumului de faţă, au putut răsufla uşuraţi. Şi ei, şi noi. Căci cu al doilea volum din Bibliografia românească modernă jumătate din lucrare este săvârşită. Sunt prinşi în acest tom autorii şi lucrările anonime ale literelor D-K, totalizînd 14984 poziţii, în afara trimiterilor. Ultima poziţie, 31067. [ ]

ABREVIERI [ ]

LISTA AUTORILOR - COLECTIVITATE [ ]

LISTA BIBLIOTECILOR CARE AU COLABORAT LA COMPLETAREA BIBLIOGRAFIEI [ ]

LISTA PUBLICATIILOR CONSULTATE. CARTI SI ARTICOLE DIN PERIODICE [ ]

LISTA SIGLELOR (PERIODICE) [ ]