Bibliografia românească modernă (1831-1918)

PREZENTAREA VOLUMULUI I (Literele A - C)

PAGINA DE TITLU [ ]

INTRODUCERE

Prin publicarea Bibliografiei româneşti moderne , Biblioteca împlineşte dezideratul marilor înaintaşi ai scrisului românesc care, de la constituirea Academiei Române, au militat pentru crearea unui corpus bibliografic al ştiinţei şi culturii naţionale. Lucrarea de faţă a fost concepută ca o continuare directă a repertoriului Bibliografia românească veche 1508-1830, a cărei elaborare şi publicare, între anii 1903 - 1944, se datoreşte unor cărturari de prestigiu în frunte cu Ioan Bianu, fost preşedinte al Academiei Române. [ ]

PREFAŢĂ

Viaţa spirituală a unui popor se oglindeşte în scrisul şi tiparul său. Acest adevăr axiomatic îl cunoaşte omenirea de multe veacuri şi când reprezentanţii naţiunilor se adună, adesea, să judece popoarele şi să traseze fruntariile, nu puţin atârnă în luarea unor hotărâri aportul la mersul înainte al omenirii, la bagajul universal de valori spirituale cu care cei implicaţi se prezintă la masa tratativelor. [ ]

ABREVIERI [ ]

LISTA AUTORILOR - COLECTIVITATE [ ]

LISTA BIBLIOTECILOR CARE AU COLABORAT LA COMPLETAREA BIBLIOGRAFIEI [ ]

LISTA PUBLICATIILOR CONSULTATE. CARTI SI ARTICOLE DIN PERIODICE [ ]

LISTA SIGLELOR (PERIODICE) [ ]