English
Sfântul Vasile cel Mare. Expoziţie de manuscrise şi Carte Românească Veche
 


Sfântul Vasile cel Mare
Expoziţie de manuscrise şi Carte Românească Veche

În cadrul anului comemorativ Sf. Vasile cel Mare, Biblioteca Academiei Române a organizat, în perioada 3-5 noiembrie 2009, o expoziţie de manuscrise şi carte româneasca veche, ilustrând circulaţia şi influenţa operelor esenţiale ale acestui Părinte al Bisericii, în spaţiul cultural şi religios românesc.
Expoziţia s-a înscris într-o interesantă suită de evenimente, desfăşurate sub patronajul Patriarhiei Române, manifestări ce au inclus totodată realizarea unui catalog însoţit de un CD şi a unei expoziţii virtuale, dar şi un Congres Internaţional de Teologie, găzduit de Aula Bibliotecii.
Manuscrisele selectate, în slavonă, greacă şi română, reprezintă unele dintre cele mai importante “cuvinte” vasiliene: Despre Post, Despre Sf. Duh, Despre smerita înţelepciune, Despre recunoştinţă, Despre podoaba călugărului, multe dintre ele importante prin vechime, dar şi prin arta caligrafică şi miniaturile excepţionale: ms. sl. 241 (Sbornic, sec. XV), ms. gr. 165 (sec. XV), ms. sl. 692 (Pravila ritorului Lucaci, 1581), ms. sl. 170 (Liturghier, 1643), ms. sl. 150 (Cuvânt la Sf. Botez al lui Hristos, sec. XV), ms. rom. 3821 (Codex Neagoeanus, 1620), ms. sl. 300 (Omilia despre înţeleapta smerenie, 1626), ms. sl. 651 (Liturghier scris de Radu gramatic din porunca lui Matei Basarab, 1653-54), ms. gr. 1106 (Molitve, sec. XVII – XVIII), ms. rom. 1790 (Slujebnicul arhieresc al Mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei, sec. XVII).
Din fondul de carte românească veche au fost alese în special ediţii ale Liturghierului, carte de căpătâi a ceremonialului bisericesc, începând cu tipăritura lui Macarie de la 1508 (CRV 1), şi continuând firesc cu tipăriturile veacurilor următoare, apărute în marile centre tipografice din întreg perimetrul românesc: Liturghier slavon, Măn. Dealu, 1646 (CRV 49), Liturghie, Râmnic, 1733 (CRV 208), Liturghie, Bucureşti, 1728 (CRV 196), Liturghie, Bucureşti, 1746 si 1747 (CRV 247 si 254), Liturghie, Râmnic, 1759 (CRV 314), Liturghie, Iaşi, 1759 (CRV 313), Liturghie, Buzău, 1769 (CRV 366), Liturghie, Blaj, 1775 (CRV 391), Liturghie, Sibiu, 1809 (CRV 764). Pe lângă acestea au figurat şi alte tipuri de lucrări de literatură religioasă, de teologie morală şi juridică sau cărţi liturgice şi de ceremonial, de remarcat fiind Întrebarea creştinească, tipăritură coresiană din 1559 (CRV 10 A), Îndreptarea legii, realizare a epocii lui Matei Basarab, apărută la Târgovişte în 1652 (CRV 61) sau un Arhieraticon, tipărit la Blaj, în 1777 de Petru Papavici (CRV 399).
Realizatorii expoziţiei au fost, din partea Bibliotecii Academiei, specialiştii Serviciului de Manuscrise şi Carte rară, sub coordonarea d-nei Gabriela Dumitrescu, într-o frumoasă colaborare cu reprezentanţii Patriarhiei Române, preotul conf. dr. Ionuţ Moldoveanu, autor al selecţiei textelor şi al prezentării lor în catalog, a cărui viziune grafică se datorează fotografului Daniela Apreutesii şi graficianului Maria Coman.


 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro