English
Publicaţii proprii on-line

 
   

Publicaţii proprii on-line


Florin Gheorghe FILIP (2018)

Biblioteca Academiei Române în Societatea Cunoașterii într-o Europă multiculturală. Reprint din Biblioteca nr 9/2018

Florin Gheorghe FILIP (2017)

25 de ani de existență a secției pentru Știința și tehnologia informației a Academiei Române. Market Watch nr 155 : p. 34-38

Cornel LEPĂDATU (2017)

Biblioteca Academiei Române : Activitatea de Cercetare. Revista Biblioteca, Serie nouă, Anul XXVIII, nr 11/2017, pp. 329-333

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Revista Academica, Anul XXVII, nr. 4 (318), aprilie 2017

Florin Gheorghe FILIP (2017)

Academia Română și Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Discurs de recepție la primirea titlului de DrHC de la Universitatea din Pitești, 15.05.2017

Florin Gheorghe FILIP

Biblioteca Academiei Române în Societatea cunoașterii. Expunere cu prilejul sesiunii festive a Academiei Române la 151 de ani de la fondarea Academiei Române și 150 de ani de la fondarea Bibliotecii Academiei Române, 04.04.2017

Florin Gheorghe FILIP

Simularea în deciziile de management și control și noile tehnologii informatice și de comunicații. Discurs de recepție prilejuit de primirea titlului de Dr.H.C. de la Universitatea "Petrol-Gaze", Ploiești, 09.03.2017

Mirea-Gheorghe BERECHET

Utilizarea programului EViews în statistica bibliotecilor., A XXVII - a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România - Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 - 9 septembrie, 2016

Elena-Grațiela DUVALMĂ, Robertino DUVALMĂ

Biblioteca Academiei Române: 149 de ani în serviciul comunității academice române., A XXVII - a ediție a conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România - Biblioteca fără bariere, Universitatea de Vest din Timișoara, 6 - 9 septembrie, 2016

Luminița BERECHET

Exemple de bune practici în biblioteci din Lituania.,  Biblioteca: Revista de Bibliologie si Stiinta Informarii . 2014, Vol. 25 Issue 12, p377-378. 2p.

Ioana Valentina POPESCU

Academicianul Virgil Cândea, cărturar și bibliofil., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 2, 2016, pp. 59-62, ISSN 1220-3386

Florin Gheorghe FILIP

Big Data in Romania: Context and Current Status., Academia Chineză de Științe, 14 august 2016, Lecture at Big Data Forum held at Chinese Academy of Sciences, Beijing on 14.08.2016

Luminița RADU

Bibliografia națională retrospectivă a periodicelor. "Publicaţiile Periodice Româneşti" (1790-1935)., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinta informării, nr. 11, 2015, p. 339-340, ISSN 1220-3386

Florin Gheorghe FILIP, Cornel LEPĂDATU

Biblioteca Academiei Române., Zilele Bibliotecii Naționale, Ediția a XVIII-a, 18 Decembrie 2015, 60 de ani de la înființarea Bibliotecii Naționale

Maria Buturugă

PhiloBibliographica la Biblioteca Academiei Române., Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 9, 2015, p. 266-269, ISSN 1220-3386

Oana Lucia Dimitriu

Creative Use of the Historical Documents Collection of the Romanian Academy Library, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 2 (12), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print)

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP

Multi-Criteria Analysis in Choosing IT&C Platforms for Creative Digital Works, Uncommon Culture, Vol. 6, No. 2 (12), 2015, ISSN 2083-0599 (online), 2082-6923 (print)

Zalina Gabriela NEAGU

Şcoala Antiohiană versus performanţă, cultură şi rafinament intelectual în contemporaneitate, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 5, 2015, p. 145-149, ISSN 1220-3386

Zalina Gabriela NEAGU

Genul epistolar - componentă referenţială a operei Sfântului Ioan Gură de Aur, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 4, 2015, p. 111-116, ISSN 1220-3386

Cristian CIUREA, Gabriela DUMITRESCU

Developing Virtual Exhibitions on Mobile Devices for Educational Sector, Uncommon Cultural, vol. 6, no. 1 (11), ISSN 2083-0599 (online)

Delia BĂLĂICAN

Emigrarea evreilor din Craiova: o soluție de criză la cumpăna secolelor XIX-XX. Studiu de caz: Crența Aizig Șvarț în „Revista Hiperboreea“, vol. I, nr. 2, decembrie 2014, Bucureşti, p. 146-166

Ovidiu ALEXANDRESCU

Protejarea datelor prin backup

Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP

A Business model for the interaction between actors of cultural economy , Proceedings of the IE 2015 International Conference, Bucuresti, Mai 2015

Marius CIOCA, Florin Gheorghe FILIP

Decision Support Systems - A Bibliography 1947-2007

Florin Gheorghe FILIP

Colecţiile de patrimoniu în era digitală; în loc de o cronică a unui workshop, Revista Biblioteca, Vol. 26, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, 2015

Emanuel BĂDESCU

Phenomenology of Photography in Nineteenth-Century Romania , Revista Uncommon Culture, Vol. 5, Nr. 1/2, pg. 136-141, The International Center for Information Management Systems and Services, Poland, 2014, ISSN (online) 2083-0599, (print) 2082-6923

Florin Gheorghe FILIP, Enrique HERRERA-VIEDMA

Big Data in the European Union, The Bridge, Vol. 44, No. 4, pp. 33-37, 2014, Online: http://www.nae.edu/19582/bridge.aspx

Maria BUTURUGĂ

Data Mining în Sistemele Integrate de Bibliotecă - teoretizări practice şi aplicaţie pentru biblioteci universitare
comunicare în cadrul Colocviului Naţional de Biblioteconomie "Bibliopolis Iassiensis MMXIV", prilejuit de manifestarea "Zilele Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, 6-8 Noiembrie 2014

Gabriela DUMITRESCU, Cornel LEPĂDATU, Cristian CIUREA

Creating Virtual Exhibitions for Educational and Cultural Development , Informatica Economică, Vol. 18, No. 1, 2014, pp. 102-110, ISSN 1453-1305

Cristian CIUREA, Alin ZAMFIROIU, Alin GROSU

Implementing Mobile Virtual Exhibition to Increase Cultural Heritage Visibility , Informatica Economică, Vol. 18, No. 2, 2014, pp. 24-31, ISSN 1453-1305

Cornel LEPĂDATU

Sistem suport pentru decizii de biblitoecă, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 3, 2014, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Cornel LEPĂDATU

Sisteme suport pentru decizii şi bibliomining, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 24, nr. 2, 2014, pg. 17-30, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Elena-Graţiela DUVALMĂ, Robertino DUVALMĂ

Proiecte europene şi prezervarea moştenirii culturale în Biblioteca Academiei Române
comunicare în cadrul celei de a XXV - a ediţii a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bibliotecile acces deschis la educaţie şi cultură, organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din România, Cluj-Napoca, 3-5 Septembrie 2014

Elena MIRCEA

Agenda digitală pentru Europa 2020, Strategii europene ale TIC în educaţie şi cultură
comunicare în cadrul celei de a XXV - a ediţii a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bibliotecile acces deschis la educaţie şi cultură, organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din România, Cluj-Napoca, 3-5 Septembrie 2014

Maria BUTURUGĂ

Publicistica piteşteană la începutul primului război mondial - anul 1914
comunicare în cadrul celei de A VII-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie “PROBIB” organizată de Filiala Argeş a ABR în colaborare cu Filiala Argeş a ANBPR, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş

Cornel LEPĂDATU

Metode exploratorii multidimensionale, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 23, nr. 1, 2013, pg. 14-30, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Florin Gheorghe FILIP

ITC and Culture Economy,
comunicare în cadrul University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, R.P. Chineză, 14 Mai 2013

Cornel LEPĂDATU

Explorarea datelor şi descoperirea cunoştinţelor - probleme, obiective şi strategii, Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 22, nr. 4, 2012, pg. 5-14, ISSN 1220-1758, ISSN-e 1841-4303

Florin Gheorghe FILIP

CONSTANTIN I. KARADJA IN THE COLLECTIONS OF THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY
comunicare în cadrul Seminarului "Constantin I. Karadja, a European Diplomat of Swedish Descent", organizată de Ambasada României în Suedia la Academia Folke Bernadotte

Maria BUTURUGĂ, Cornelia LEPĂDATU

BIBLIOGRAFIA RETROSPECTIVĂ A CĂRŢII ROMÂNEŞTI în format on-line
comunicare în cadrul Colocviului Internaţional Biblioteca ştiinţifică în societatea informaţională - realizări şi perspective, cu ocazia Târgului Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Florin Gheorghe FILIP, Igor COJOCARU

Economy of Culture in the Information Society Based on Knowledge, Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic Countries, UNESCO, Italy, vol. 7, 2010, pp. 110-120

Florin Gheorghe FILIP

Economia culturii si bibliotecile digitale , iTOP Business, nr. 6 (595), XIV/2006, pag. 10

Florin Gheorghe FILIP, Dan-Alexandru DONCIULESCU, Cristian I. FILIP

A cybernetic model of computerization of the cultural heritage, Computer Science Journal of Moldova, vol. 9, no. 2(26), 2001, pp. 101 - 112

Florin Gheorghe FILIP

Către o economie a culturii şi o infrastructură informaţională intelectuală., Revista Academica, vol. XI, no. 12(132), 2001, pp. 12-13,22.

Florin Gheorghe FILIP

Tehnologiile informatice şi valorificarea patrimoniului cultural naţional., Revista Academica, Anul V, Iulie 1996, 9(69), 22-24 (republicat in Revista Romana de Informatica si Automatica-RRIA, 6(3), 33-43

Florin Gheorghe FILIP

ITs Applications in the Culture Domain: Context, Vision and Models., Studies in Informatics and Control, vol. 5, no. 4, 1996, pp. 385-399.

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro