English
 


Alteţa Sa Regala Principele Nicolae

a vizitat colecţiile speciale din Biblioteca Academiei Române

 

Marţi, 12 februarie 2013, Biblioteca Academiei Române a avut onoarea de a fi gazda Alteţei Sale Regale Principele Nicolae.


Academia Româna

Vizita a debutat la Academia Română, unde Alteţa Sa Regală Principele Nicolae a avut o întrevedere cu acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, şi cu membrii Biroului Prezidiului. Tema discuţiilor a fost istoria raporturilor dintre Casa Regală şi Academia Română, instituţie înfiinţată în 1867, la un an de la instaurarea lui Carol I de Hohenzolern pe tronul Principatelor Române.

 
Biblioteca Academiei Române

Însoţit de Excelenţa Sa acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, de Directorul General al Bibliotecii Academiei, acad. Florin Filip, şi de o semnificativă suită, Principele Nicolae a petrecut mai mult de două ore în cabinetele de studiu ale Bibliotecii, unde a avut prilejul să se întâlnească atât cu istoria propriei Sale familii, cât şi cu istoria poporului român. Cabinetul de Manuscrise şi carte rară, cel de Numismatică, precum şi Cabinetul de Stampe, hărţi şi fotografie au înfăţişat Principelui câteva documente şi obiecte reprezentative pentru evoluţia poporului român şi a Casei Regale.Cabinetul Manuscrise, carte rară

La Cabinetul de Manuscrise-carte rară au fost prezentate manuscrise autografe în limba franceză şi germană aparţinând Reginei Elisabeta, Carmen Sylva, documente din timpul domniei regelui Carol I, registre de audienţă de la Palatul Regal, diplome şi acte omagiale, documente istorice cu peceţi atârnate emise de cancelariile domneşti din vremea lui Ştefan cel Mare, Constantin Brîncoveanu, Iancu de Hunedoara, de asemenea, cărţi rare cu dedicaţia olografă a Reginei Maria, prima tipăritură de pe teritoriul românesc, Liturghierul lui Macarie, cel mai vechi manuscris din colecţiile bibliotecii din secolul XI.

 

 


Cabinetul de Numismatică

Vizita Alteţei Sale Regale Principele Nicolae a continuat la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei. Materialele pregătite de dr. Emanuel Petac, Conservatorul colecţiilor numismatice ale Academiei Române, au vizat prezentarea unei serii complete a monedelor de aur ale Regatului României, de la Carol I la Mihai I, ca şi a unor monede de aur antice, greceşti şi romane, de o excepţională raritate (multe dintre ele unicate, provenind mai ales din colecţia Constantin Orghidan), între care staterul de tip Lysimach emis de Mesambria, staterul de tip Lysimach emis de Istros (alte două exemplare la Paris şi Londra), un medalion de aur de la Constantin cel Mare şi un alt medalion (4 solidi) din vremea lui Constantius II.

 

 


Cabinetul de Stampe, hărţi şi fotografie

Cabinetul de Stampe a pregătit o selecţie din gravura europeană, reprezentată de Rembrandt, Matisse, Dürer, şi o bogată colecţie de desen ce a reunit opere ale artiştilor români precum Pallady, Petraşcu, Tonitza, Iser, Nicolae Grigorescu. O puternică impresie a făcut asupra Principelui expoziţia Cabinetului de Hărţi, unde au fost expuse atlase şi hărţi realizate de doi geografi aparţinând secolului al XVI-lea, Gerardus Mercator şi Abraham Ortelius, precum şi planuri de moşii româneşti, realizate manual.

 

 

 
 
eXTReMe Tracker
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro