English
Colecţia de fotografii
 


Colecţia de fotografii


Cabinetul de stampe, desene şi hărţi încorporează şi un foarte numeros fond de fotografii, circa 400.000 piese, de la începuturile fotografiei până astăzi, româneşti şi străine, lucrate în tehnici diferite, dagherotipii, calotipii, fotografie cu colodium, pană la tehnicile contemporane. Au fost achiziţionate fotografii cu valoare de document şi fotografii cu valoare artistică. Carol Popp de Szathmari, Fr. Dusheck - tatăl şi fiul - , Fr.Mandy, N.Ionescu, S.Petrescu, etc.sunt câteva nume reprezentative pentru istoria fotografiei româneşti. Fotografii ale Bucureştiului în anii 1930-1935, luate pe Calea Victoriei , surprinzând clădiri, în stil eclectic, europene, precum clădirea resturantului Capşa, la care mergeau literaţii şi ziaristi epocii, clădirea Poştei Române, clădirea High Life, o aripă a Palatului regal, construit de arhitectul francez P. Gautreau , sau clădiri din perioada regelui Carol al II lea, în stil modern american. Printre valoroasele portrete, cu deosebite valenţe artistice, se află şi cele ale Reginei Maria, impresionante prin frumuseţea şi delicateţea pe care le degajă. Ele sunt doar câteva dintre miile de fotografii ale casei regale române.


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro