English
Manuscrise slave
 


Manuscrise slave


Colecţia de codice manuscrise slavone şi slave, 860 de volume, cea mai mare din ţară, constituie un adevărat tezaur de cultură veche românească. Multe dintre manuscrise sunt adevarate opere de artă caligrafică şi ornamentală, prezentând miniaturi şi frontispicii policrome realizate cu multă fineţe şi împodobite cu preţioase legături, executate la porunca unor mari domnitori români. Unul dintre reprezentanţii de seamă ai artei picturale româneşti din epoca medievală, Anastasie Crimca, excelent miniaturist şi caligraf, este copistul multora dintre manuscrisele din secolul al XVII lea. Contribuţii incontestabile la reconstituirea trecutului cultural şi istoric, manuscrisele slavone cuprind numeroase însemnări de mare autenticitate ale cărturarilor vremii, adevărate file de istorie.
Liturghierul face parte din grupa textelor liturgice a caror origine coboară în primele secole ale erei creştine şi se caracterizează prin repetarea temelor din cele patru evanghelii. Curentul popular al ornamentelor se desfăşoara paralel cu o influenţă aristocratică a miniaturii bizantine, textele de cult fiind bogat ilustrate.


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro