English
Manuscrise orientale
 


Manuscrise orientale


Vechile manuscrise orientale aflate în colecţia Bibliotecii Academiei Române, 420 de volume în limbile arabă, persană, turcă, ebraică, proiectează o lumină vie asupra civilizaţiilor care le-au dat naştere, constituind totodată o mărturie semnificativă a interesului de care s-a bucurat, în România, arta şi cultura orientală. Manuscrisele aparţin unor domenii diverse, îmbrăţişând aspecte caracteristice ale scolasticii orientale.
Cartea sfântă a Islamului, Coranul, culegere de dogme şi precepte morale care alcătuiesc fundamentul normelor civilizaţiei musulmane, a dreptului, moralei şi organizării statale, este prezent în mai multe exemplare.
Un grup omogen şi important îl constituie, în cadrul colecţiei, manuscrisele persane, în cea mai mare parte opere literare. Iranul a dat lumii câteva dintre marii săi poeţi, ale căror scrieri au fost traduse în majoritatea limbilor moderne. Opere ale unor autori de valoare universală ca Firdoùsi , Hafez, Saadi, figurează printre manuscrisele păstrate în colecţie. Dintre manuscrisele persane, unele foarte valoroase au aparţinut filologului Timotei Cipariu, cercetător pasionat al culturii orientale.
Un loc aparte îl ocupă manuscrisul ebraic Meghi'lat Esther (Estera). Este demn de mentionat faptul ca acest sul, foarte bogat ilustrat, a fost copiat şi miniat pe teritoriul Moldovei, în secolul al XVII-lea.


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro