English
Manuscrise latine
 


Manuscrise latine


Colecţia de manuscrise latine, 200 de volume repezentând lucrări filozofice, istorice sau de lingvistică, notabile în privinţa ilustrării fenomenului cultural european, conţine exemplare de o deosebita valoare, precum celebra opera a lui Guillaume Durand - Rationale divinorum officiorum.
În secolul XV manuscrisul aparţinea mânăstirii cisterciene Sf. Cruce din Austria. În timpul asediului Vienei (1683) mânăstirea a fost devastată de turci şi de oştile principelui Emeric Tokoly. Fastuosul manuscris a ajuns prin intermediul unor oşteni români în biblioteca umanistului şi bibliofilului Constantin Cantacuzino.
Un Antifonar din secolul al XV-lea, splendid ilustrat, un Breviar din aceeaşi perioadă, a cărui bogată ornamentaţie, pe lângă paleta cromatică, atrage atenţia prin savante corespondenţe artistice.


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro