English
Portretul în secolul al XIX-lea românesc

 

 

Portretul în secolul al XIX-lea românesc

 

Academia Română, Biblioteca Academia Română, Institutul de Istoria şi Teoria Artei ”G. Oprescu” şi Institutul de Istorie şi Teorie  Literară „G. Călinescu” organizează expoziţia Portretul în secolul al XIX-lea românesc, între 7-21 mai 2015, în sala de expoziţie „Th. Pallady”, din Calea Victoriei, 125.

Expoziţie prezintă pentru prima dată un patrimoniu mai greu accesibil publicului larg.  Este vorba de picturi executate de artişti români sau străini care au lucrat în Ţările Române, în secolul al XIX-lea, Anton Chladek (1794-1882), realizatorul portretelor fraţilor Văcărescu, Ienăchiţă şi Alecu Văcărescu, Constantin Lecca (1807-1887) cu portretul frumoasei Mariţica Bibescu, Niccolo Livaditti (1832-1858 ), care printre alţii l-a imortalizat pe Matei Millo, August Schoefft (1778-1880),  până la artişti ai Şcolii de la Barbizon, precum Nicolae Grigorescu (1838-1907) şi Ion Andreescu (1850-1882), care au modernizat pictura românească  a secolului al XIX-lea.

Cabinetul de Stampe a selectat desene, acuarele, gravuri, litografii, fotografii pictate, fotografii lucrate în tehnica dagherotipiei, a panotipiei sau crystoleum, tehnici caracteristice perioadei de început a istoriei fotografiei, având ca subiect portrete ale protipendadei epocii, ale unor personalităţi marcante ale culturii româneşti. De asemenea, sunt prezentate figuri ale revoluţionarilor de la 1848, ale unor prelaţi cunoscuţi ai perioadei, unii dintre ei cu rol semnificativ, nu numai în istoria bisericii, ci şi a culturii, ca şi portretele unor burghezi, care odată cu Regulamentul Organic şi cu perioada, care din punct de vedere stilistic, a fost denumită Biedermeier, s-au imortalizat în portret.

Perioadă controversată, încă nu destul cunoscută şi aşezată pe bazele unei cercetări ştiinţifice complexe, secolul al XIX-lea românesc, se identifică în ceea ce priveşte istoria picturii cu genul portretului, pe care îl ilustrează această expoziţie.

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro