English
Expozitie Belle-Arte
 

 


„Studii de atelier la Şcoala de Belle-Arte”

 

   Cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la  înfiinţarea Academiei de Belle-Arte din Bucureşti, Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române a organizat o expoziţie intitulată „Studii de atelier la Şcoala de Belle-Arte”, în cadrul unei sesiuni de comunicări „150 de ani de învăţământ artistic naţional şi Academia Română”, organizat de Institutul de Istoria Artei ”G. Oprescu” şi Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, în zilele de 5-6 mai 2014.
    S-a făcut o selecţie de peste 90 de lucrări de grafică, studii de atelier din secolul al XIX lea şi al XX lea şi fotografii reprezentând profesori, elevi ai şcolilor de arte frumoase, din Bucureşti şi Iaşi, precum şi societăţi artistice ale epocii, „Tinerimea artistică”, „Arta” , „Grupul celor patru” şi câteva „Saloane oficiale”, în care au activat mulţi dintre elevii, viitori profesori ai catedrelor de la şcolile de arte frumoase.
   Sunt expuse pentru prima dată schiţele pregătitoare ale viitoarelor tablouri sau chiar desene după antic sau după natură, desene cu care artiştii au participat la concursurile de la Şcolile de Belle-Arte.
   Începând cu Theodor Aman cel care a înfiinţat şi condus Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti, alături de G. D. Mirea, trecând la câţiva dintre profesorii de la prima şcoală nou înfiinţată (1860) de la Iaşi- Em. Panaiteanu-Bardasare, Gh. Popovici şi continuând cu artişi, precum Gh. Tattarescu, C. I. Stăncescu, Frederich Storck sau cei doi gravori Gabriel Popescu şi C. D. Stahi, primii care au lucrat la catedre de gravură, şi continuând cu Ipolit Strâmbu, Camil Ressu, Eustaţiu Stoenescu, Nicolae Tonitza, Ştefan Dumitrecu, Francisc Şirato, Oscar Han -care au înfiinţat „Grupul celor patru”, Jean Al. Steriadi, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, directori şi rectori ai actualei -Universităţi Naţionale de Arte.
   Sunt expuse desene ale  uneia dintre primele femei care au lucrat la catedra de arte decorative (secţia pentru fete) de la Şcoala de Belle-Arte - Cecilia Cuţescu Storck, directorul Muzeului de Artă, cel care a înfiinţat o Academie de Arte Decorative – M. H. Maxy, sau artişti precum Ştefan Popescu susţinător al învăţământul artistic reorganizat pe baze moderne sau Kimon Loghi, care conduce mulţi ani societatea „Tinerimea artistică”.
    Aşa cum scria Adrian-Silvan Ionescu, în prefaţa catalogului care însoţeşte expoziţia: „Incursiunea în atelierul fondatorilor  şi absolvenţilor Şcolii de Belle-Arte[...] este o experienţă unică menită a da  la lumină activitatea înfrigurată depusă în vederea perfecţionării şi găsirii celor mai potrivite gesturi, aluri, fizionomii şi raporturi  între elementele componente ale unor lucrări de referinţă din patrimoniul naţional”.

 

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro