English
Prezenţe româneşti în Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven
 

Prezenţe româneşti în Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven

  Evenimentul cultural a avut la bază un demers de identificare a prezenţelor culturale româneşti în biblioteci din spaţiul flamand. Personajele centrale ale expoziţiei au fost lingvistul Sever Pop şi scriitorul Mihail Steriade, doi intelectuali români stabiliţi la Leuven, apreciaţi ca personalităţi a căror valoare a depăşit graniţele Flandrei, zonă europeană de mare efervescenţă culturală, foarte receptivă la talentul şi la valoarea celor care şi-au legat destinul de aceste locuri. 

 

Sever Pop a fost un creator de şcoală în domeniul dialectologiei. În anul 1951 a  înfiinţat Centrul Internaţional de Dialectologie Generală, pe lîngă Universitatea Catolică din Leuven, iar în anul următor a lansat revista de specialitate Orbis, care s-a bucurat de aprecierile specialiştilor din lumea întreagă. Animator al activităţii lingvistice, Sever Pop a organizat în anul 1960 primul Congres Internaţional de Dialectologie Generală, regrupând specialişti din întreaga lume. A publicat lucrări de referinţă, una dintre ele, La Dialectologie, fiind un reper în metodologia lingvistică. Lucrarea sa fundamentală rămâne  Atlasul Lingvistic Român I cu referire la dialectele şi graiurile româneşti, într-o descriere lexicală, morfologică şi fonetică completă, evidenţiind  unitatea şi, în acelaşi timp, diversitatea limbii române.
Mihail Steriade a fost poet, traducător şi profesor de limba română (în oraşele Bruxelles, Leuven, Louvain la Neuve şi Liège). Din limba neerlandeză a tradus în limba română poemele lui Raoul Maria de Puydt şi Emile Verhaeren. Steriade a făcut eforturi constante pentru promovarea culturii româneşti, făcând cunoscute publicului european poeziile lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau George Bacovia. Admirator consecvent al creaţiei eminesciene, el a militat pentru cunoaşterea şi recunoaşterea ei internaţională. Mihail Steriade a fost şi unul dintre entuziaştii cofondatori şi participanţi la festivalurile de poezie de la Knokke şi Condé sur l’Escaut. Creaţia sa poetică a fost apreciată şi tradusă în diverse limbi, printre care şi neerlandeza.
În cadrul expoziţiei, s-au remarcat, pe lângă lucrări, documente, fotografii din arhivele personale transmise de colegii belgieni, o serie de pagini de corespondenţă şi fotografii oferite de familiile celor doi, necunoscute până acum publicului român.
Alături de Sever Pop şi de Mihail Steriade, expoziţia a cuprins şi autori români care şi-au găsit consacrarea universală departe de ţară: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu. Ei au fost prezenţi cu peste o sută de lucrări aflate în colecţiile Bibliotecii Universităţii Catolice din Leuven care nu se regăsesc în colecţiile Academiei Române, oferind astfel publicului român posibilitatea de a cunoaşte mai de aproape aria de răspândire de care s-a bucurat creaţia acestor personalităţi.  
Expoziţia a creat o punte cu spaţiul cultural flamand şi a marcat primul eveniment desfăşurat în baza relaţiei interacademice dintre  Biblioteca Academiei Române şi o bibliotecă din vestul Europei.

 

Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro