English
Me, Myself & I
 


Me, Myself & I

În Cupola Bibliotecii Academei Române în data de, marţi, 27 iunie 2017, la orele 12 a avut loc vernisajul expoziţiei Me, Myself & I, expoziţia personală a absolventei, master în arte Cătălina Cucu, clasa lector dr. Anna-Mária Orbán. Expoziţia a fost organizată în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române şi Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Departamentul Arte & Design Textil - un parteneriat care de câţiva ani animă spaţiile neconvenţionale ale bibliotecii cu evenimente expoziţionale ale absolvenţilor de artă. La vernisaj a fost prezent domnul Acad. Florin Filip, Directorul Bibliotecii Academei Române, Mircia Dumitrescu, grafician, membru corespondent al A.R. şi doamnele Bogdan Astrid Isabela - critic de artă, lector dr. Anna-Mária Orbán- curator şi absolventa Cucu Cătălina, alături de alte personalităţi şi academicieni precum Eugen Mihăescu, pictorul Constanţiu Mara, doamna Gabriela Dumitrescu, şef departament manuscrise, scriitorul Dan Fruntelată, bibliofilul Florin Rotaru, Doamna Angela Lener şi studenţi de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
În expoziţie este prezentată lucrarea de disertaţie a Cătălinei Cucu, unde putem regăsi un întreg parcurs artistic din perioada celor doi ani de studiu axat pe ideea autoportretului. Tema aparent clasică abordată în acest context capătă valenţe estetice şi artistice marcate de o puternică amprentă stilistică a suprarealismului cu acente ludice specifice dadaismului dar asumate într-un context în care autoarea se implică serios în opera sa prin revelarea unei personalităţi îndrăzneţe,- mascând propria introvertire şi timiditate şi arâtând faţetele propriilor alter ego-uri în compoziţii inedite. Tehnicile personalizate utilizate în combinaţie cu alte tehnici specifice artelor textile - cusături şi modalităţi de asamblare şi aplicare a materialelor convenţionale şi neconvenţionale, tehnica digitală combinată cu materiale oglinditoare - mărturisesc de curajul ei creativ şi de inventivitate artistică. Lucrările expoziţiei mărturisesc că a reuşit să parcurgă toate etapele caracteristice unui demers artistic minuţios, iar căutările ei arată că relaţionând tema aleasă cu propria persoană a ajuns la o sintetizare a subiectului şi a formelor de expresie artistică. Expoziţia organizată în cupola Bibliotecii Academei Române doreşte să invite publicul la o experienţă vizuală inedită şi totodată creată să impresioneze prin îndrăzneală şi expresivitate artistică.
Expoziţia va fi deschisă în perioada 26 iunie -9 iulie 2017 conform programului de funcţionare a bibliotecii
Parteneri Media:
Revista Cultura FCR, TopBusiness, Agenţia de carte, Facebook, Twitter
Sponsori: Perla Harghitei S.A.

 

Galerie foto expoziţieTitle


 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro