English
Desen românesc
 


Desen românesc


Nume importante de artişti din secolele XIX si XX, precum Carol Popp de Szatmari, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian , G. Dem. Mirea, Ion Andreescu, Gabriel Popescu, Gheorghe Pătraşcu, Jean Al. Steriadi, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Ştefan Popescu, Max. W.Arnold, Lucian Grigorescu, Corneliu Mihăilescu, Marcel Iancu, etc. sunt reprezentate cu opera aproape completă, fiind achiziţionate în permanenţă tot mai multe lucrări care sa îmbogăţească fie patrimoniul artistic fie pe cel documentar al artistului respectiv. Din grafica lui Nicolae Grigorescu (1838-1907) posedăm peste 345 desene, acuarele şi pasteluri. El este promotorul unui nou mod de a gândi plastic, fiind format în Franţa, la Barbizon, optând pentru plein-air , pe care îl tratează însă după propriul temperament şi viziune artistică. Cel mai mare liric al picturii româneşti este cunoscut pentru lumea satului pe care o reflectă în arta sa, pentru peisajele de o frumuseţe calmă, dar şi pentru portretele psihologice pe care le crează. Lucrarea lui Ştefan Luchian (1868-1916), este doar una din cele 41 de desene în creion, pastel şi acuarelă aflate în posesia Cabinetului de stampe. Luchian face parte din aceeaşi generaţie a plein-air-istilor români. El se opreşte cu sensibilitate asupra peisajului şi a florilor de câmp care vor face punctul de glorie al artei sale, iar uneori asupra durerilor înăbuşite ale oamenilor simpli. Theodor Pallady(1871-1956) este reprezentat în colecţie cu peste 2000 de desene. De la desenul caricatural la peisajul intelectualizat, acest artist, care poate fi alăturat cu succes marilor nume ale picturii universale ca Marquet, Rouault, Matisse, a creat mii de schiţe în creion şi creion acuarelat, siluete pline de forţă şi poezie, intelectualizate dar şi lirice. Cabinetul de stampe şi desene deţine o colecşie deosebită de desene şi gravuri în pointe seche ale lui Iosif Iser(1881-1958).


 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro