Ati cautat textul 'popescu'

Cautare simpla | Bibliografia românească modernă

  121) POPESCU, HORTENSIA
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, HORTENSIA
Traduceri:
FENELON. Păţaniile lui Telemac. Trad. de ~. [Bucureşti, 1909.

  122) POPESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I.
47288. ~ Ciru Economu şi moşnenii Bordeni, [de I. Popescu]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1883. (23,5 x 16). 13 p. 20 bani. (II 51284)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat la finalul textului.

  123) POPESCU, I., licenţiat în teologie
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., licenţiat în teologie
47289. ~ Sf. Vasile cel Mare Archiepiscop la Cesareea Capadociei. Tesă pentru licenţă, de I. Popescu (Caracal). Susţinută la [4] Maiu 1896. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1896. (23,5 x 16,5). 2 f., 115 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 265604)
Lipsă coperta.

  124) POPESCU, I. , traducător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. , traducător
Traduceri:
REBREANU, V. Armeanul neguţător şi fiul său Gherghel... Trad. de ~. Braşov, 1887.

POPESCU, I.
Traduceri:
CLARK, M. The Economic History. Trad de ~ ş.a. Bucureşti, 1900.

  125) POPESCU, I., jurist
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., jurist
47290. ~ Proba cu martori în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă, susţinută de I. Popescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1903. (23,5 x 15,5). 46, II p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 409131)

  126) POPESCU, I., istoric
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., istoric
47291. ~ Idealul naţional şi devisa unul rege mare dintro[!] ţară mică, [de] I. Popescu. În amintirea domniei de 40 de ani a primului Rege Român Carol I-iu 1866-1906. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1906. (16,5 x 12,5). 30 p. (I 5219)
Lipsă coperta.

  127) POPESCU, I., iconom
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., iconom
47292. ~ Doctorul săteanului. Carte de medicină practică, întocmită de Preutul Iconom I. Popescu, Învăţător Medaliat cu Răsplata Muncii în învăţămîntul primar. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1908. (21 x 14). 96 p. 60 bani. (II 9706)

  128) POPESCU, I. B.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. B.
47293. ~ Divorţul în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă susţinută în diua de... 1903 de I. B. Popescu. Bucuresci (Stab de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23,5 x 16). 52 p., II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409157)

  129) POPESCU, I. I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. I.
În colaborare:
47294. ~ Noţiuni de tactica sanitară militară cu aplicaţiuni pe hartă, de Locot. Colonel I. I. Popescu, Şef de Stat Major al Serviciului Sanitar, şi Medic Căpitan Dr. Diamandescu Gh. din Reg. de Escortă Regală. Scrisoarea întâia 1916. Bucureşti (Tip. Iliescu), [1916]. (16,5 x 12). 23 p., l h. (I 83559)
Pentru data apariţiei, vezi şi: Sp, 36 (1916), nr. 7-10, apr. 1-mai 15, p. 190: Bibliografie-1916.

  130) POPESCU, I. M.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. M.
Vezi: POPESCU-MEHEDINŢI, I. M.

  131) POPESCU, ILIE, învăţător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE, învăţător
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890 ; ed. II, 1891 ; *1893.
HAIDUCESCU, I. ş.a. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890.

  132) POPESCU, ILIE, traducător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE, traducător
Traduceri:
TERTULIAN. De praescriptionibus adversus... Trad. de ~. Bucureşti, 1906.

  133) POPESCU, ILIE C.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE C.
Traduceri:
IOAN GURĂ DE AUR. Dovedirea împotriva Iudeilor şi a Păgânilor. Trad. ~. Bucureşti, 1906.

  134) POPESCU, IOANE
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOANE
47295. ~ Pascalia poporala din mai multe manuscrise, culese şi corese de Ioane Popescu, docinte gr.-or. si Post'a regiu ung. Valiugu (Ferenczfalva). Sibiiu, Tipografia şi Editura lui W. Krafft), 1897. (16,5 x 10,5). 20 p. (BCU-ClN 71796)

  135) POPESCU, IOAN (1832-1892)
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN (1832-1892)
47296. ~*Antâia carte de cetire, pentru scolele poporale. [188?]. 25 cr. legată. (FD, 1 (1886), nr. 8, febr. 22/mart. 6, p. 7: Varietăţi)
47297. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1900. 8°. 80 p. 60 fil. (Tr. 32 (1901), nr. VI-VII, iul. -aug., p. 193: Producţia lit. pe 1900)
47298. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1904. 8°. 80 p. 40 fil. (Tr. 36 (1905), nr. III, mai-iunie, p. 147: Producţia lit. pe 1904)
47299. ~*A doua carte de cetire. [188?]. 80 cr. legată. (FD, 1 (1886), nr. 8, febr. 22/ mart. 6, p. 7: Varietăţi)
47300. ~ *Idem. Revăzută de Dr. P. Şpan. Ed. VII Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1897?]. 8°. 112 p. 0,30 fil. (Tr, 29 (1898), nr. VI, aug., p. 119: Producţia lit. pe 1897-98)
47301. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1900. 8°. 111 p. 60 fil. (Tr, 32 (1901), nr. VI-VII, iul.-aug., p. 193: Producţia lit. pe 1900)
47302. ~ Carte de cetire, II, pentru şcolele poporale române, prelucrată de Petru Span. Ed. VI. (Mai înainte: A doa carte). Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1896. (20 x 12,5). VIII, 111 p. cu il. (BCU-ClN 144640).
Pref. de dr. Petru Şpan, datată: "Sibiiu, în Iulie 1896".
47303. ~ *Carte de cetire, II, de Ioan Popescu pentru şcoalele poporale române. Ed. VIII. [Rev. de Dr. Petru Şpan]. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. 8°. 111 p. (Tr, 34 (1903), nr. III, mai-iunie, p. 152: Prod. lit. pe 1902)
47304. ~ *Idem. Ed. X. Sibiiu (Tipografia archidiecezană), 1905. 8°. 112 p. 60 fil. (Tr, 37 (1906), nr. III, mai-iun., p. 81: Producţia lit. pe 1905)
47305. ~ *Carte de cetire II pentru şcoalele poporale române, prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. XI. Aprobată sub Nr. minist. 72038/1909. Sibiiu, 1908. 60 cor. (Cd-S, [1914?], p. I: Lista manualelor didactice)
47306. ~ *Idem. Sibiiu, Edit. Vatra Şcolară, 1909. 8°. 96 p. 60 bani. (Şpan-Popescu) (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 126: Public, rom. pe 1909)
47307. ~ *Carte de cetire, a II-a, de Dr. Petru Şpan, prof. seminarial. Aprobat de Min. de Culte cu datul de 30 ian. 1910 sub nr. 138928/1910. (VŞc, 4 (1911), nr. 2, febr., p. 73: Informaţiuni)
47308. ~ *Carte de cetire, II, clasa III, de I. Popescu prelucrată de P. Şpan. Sibiiu, 1911. (AnSeGr-Cat, p. 34: Mijloace de învăţămînt ; Cd-S, 1918, p. 223: Cărţi şcolare)
47309. ~ Carte de Cetire III pentru şcoalele poporale române, [de] Ioan Popescu. Prelucrată de Petru Şpan. Ed. VI. (Mai înainte: A doua carte). Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1897. (20,5 x 13). VIII, 292 p. cu il. (II 31943)
47310. ~ Carte de cetire III pentru şcoalele poporale române prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. VIII. (Mai înainte: A doua carte). Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1903. (20 x 12,5). VIII, 392 p. cu il. (BCU-ClN 108527)
47311. ~ Carte de cetire III pentru şcoalele poporale române, prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. VIII. (Mai înainte: A doua Carte). Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1907. (20,5 x 13). 292 p. cu il. (BCU-ClN 115382)
47312. ~ Idem. Ed. IX. (Mai înainte: A doua carte) revăzută de Dr. Cornel Popescu. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1911. (20 x 12). VIII, 288 p. cu il. (BCU-ClN 131006)
47313. ~ Antai'a carte de lectura si invetiatura, pentru scolele poporali romane, de I. Popescu. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1870. (18,5 x 12). 1 f., 78 p. cu il., 32 p. (Conductoru la aplicarea antaiei carti de lectura si invetiatura...) (I 119761)
47314. ~ *Idem. Ed. II. Sibiiu, 1871. (Receanu, p. 56 ; în Ghibu, II, p. 83, anul 1873)
47315. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1875. (18,5 x 12). 80 p. cu il., 32 p. (Conductor la aplicarea Antaiei Carte...) (I 22085)
Lipsă coperta.
47316. ~ Anteia carte de lectură şi învăţătură, pentru şcolele primare, de I. Popescu. Bucuresci (Tip. Grecescu), 1879. (19 x 13). 80 p. cu il., 32 p. (Conductor de aplicarea ânteii cărţi de lectură...) (I 119669)
47317. ~ Idem. Ed. IV. Sibiiu (Tip. S. Filtsch (W. Krafft)), 1882. (18,5 x 12). 80 p. cu il. (I 119762)
Lipsă coperta.
47318. ~*Idem. Ed. V. Sibiiu (Tip. S. Filtsch), 1886; *ed. VI, 1889; *ed. XI, 1896. (Ghibu, II, p. 83)
47319. ~ *Antaia carte de lectură şi înveţătură, rev. de Dr. P. Şpan. Ed. XII. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1897]. 8°. 80 p. 0,20 fl (Recenzată în F. Ped, 1897, p. 93) (Tr, 29 (1898), nr. VI, aug., p. 119: Producţia lit.)
47320. ~ Anteia carte de lectură şi inveţătură, pentru şcoalele poporale române, revidată şi înmulţită de Dr. Petru Şpan. Ed. XIII. Sibiiu (Tipografia arhidiecesană), 1900. (18 x 12). 80 p. cu il. (BCU-ClN 238813)
47321. ~ Întâia carte de lectură şi învăţătură pentru şcoalele poporale române, [de] Ioan Popescu. Revidetă şi înmulţită de Dr. Petru Şpan. Revăzută de Dr. Cornel Popescu. Ed. XVIII. Aprobată sub Nr. minist. 36730/ 1912. Sibiiu, 1911. 40 cor. (Cd-S, 1914, p. III: Lista manualelor didactice ; Cd-S, 1915, p. I: Lista manualelor didactice ; Ghibu, II, p. 83)
47322. ~ A dou'a carte de lectura si invetiatura, pentru scolele poporali romane, de I. Popescu. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1874. (20,5 x 13,5). 4 f., 326 p. cu il. (II 35488)
Lipsă coperta.
47323. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu (Tipografia lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1880. (21 x 13,5). 4 f., 312 p. cu il. (II 119498)
Lipsă p. 3-4 cop.
47324. ~ A doua carte de lectură şi inveţătură pentru şcolele poporale române, de I. Popescu. Ed. V.Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1886. (21 x 12,5). 4 f., 312 p. (BCU-ClN 120255)
Cu prefaţa autorului.
47325. ~ Compendiu de Pedagogie, pentru parinti educatori, invetiatori sî toti barbatii de scola de I. Popescu, Profesoru la institutulu archidiecesanu pedagogico-teologicu in Sabiiu. Sabiiu (Tipografi'a archidiecesana), 1868. (21,5 x l4). X, 183 p. (II 119489)
47326. ~Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1876. (20,5 x 13,5). 4 f., 150 p. (II 119640)
Lipsă coperta.
47327. ~ Computulu in scol'a populara (Manualu pentru invetiatori), de I. Popescu, Profesoru la institutulu diecesanu pedagogico teologicu din Sabiiu. Sabiiu (Tipografi'a diecesana), 1864. (21,5 x 14,5). VI, 226 p., 1 f. pl. (II 119476)
Lipsă coperta.
47328. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1875. (21 x 13,5). 4 f., 256 p., 1 pl. 1 fl. v. a. (II 119494)
47329. ~ *Manuducere la aplicarea Antaiei carti de lectură sî invetiatura, pentru scolele poporali romane. Partea II, manuducere pentru invetiatori. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1870. 10 cr. (Manuducerea este precesă de o prefatia scurta) (A-V, P, 5(1870), nr. 99, p. 4 ; Tr, 3(1870), nr. 24, dec. 25, p. 304 ; Iarcu, p. 133)
47330. ~ Pedagogia lucrată pe basele psichologice şi etice ale realismului Herbartian, [de] Ioan Popescu. Ed. II. Edată cu conlucrarea şi sub supraveghiarea lui Ştefan Velovan, Dirigent al Instit. pedagogic din Caransebeş. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1892. (22,5 x 15). VIII, 388 p. (II 72516)
Lipsă p. 3-4 copertă.
47331. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft) 1902. (20,5 x 13,5). VIII, 388 p. (I 172307)
Lipsă coperta.
47332. ~ Psihologia empirică seu Sciinţa despre suflet între marginile observaţiunei de I. Popescu Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft), 1881. (21,5 x 15). XIV, 290 p. (II 119456)
47333. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Bucuresci, 1887 (22 x 15,5). XVI, 320 p. (II 119471)
47334. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1903. (22 x 14). XVI, 320 p.
(II 510301)
Reproduce prefaţa ed. I (1881) şi a ed. II (1887).

Traduceri:
ŞAGUNA, A. Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche. Trad. ~. Hermannstadt, 1862.

  136) POPESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN
(I. P.)
Editări de texte:
BERTHET, E. O dramă într'o monastire. Ed. de ~. Bucureşti, 1874.

  137) POPESCU, IOAN, licenţiat în teologie
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN, licenţiat în teologie
47337. ~ Căsătoria tratată din punctul de vedere istoric, dogmatic, canonic şi moral. Teză pentru licenţă susţinută în... Octomvrie, 1889 de Ioan Popescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti) 1889. (22,5 x 15,5). 127[-129] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 1) (II 62525)

  138) POPESCU, IOAN, notar
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN, notar
47338. ~ Comoara săteanului, de Ioan Popescu, Notarul comunei Pildeştii, 1889. [Pe copertă şi: Epistola M. S. Reginei pagina No. 26]. Roman (Tip. şi Legătorie de Cărţi L. M. Smolinsky), 1889. (17 x 10,5). 61 p. 50 bani. (I 329092)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 59 şi urm.).
47339. ~ Proiect de Regulament pentru Administrarea Comunelor Rurale, de Ioan Popescu, Notarul comunei Pildeştii. Roman (Typ. L. M. Smolinsky), 1887. (16,5 x 10,5). 34 p. 50 bani. (I 391925)

  139) POPESCU, IOAN (1830-1901)
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN (1830-1901)
47340. ~ Expunere de motive la Proiectul de lege menit a fi presentat Corpurilor Legiuitoare din iniţiativa parlamentară despre mijloacele practice pentru râdicarea ţerănimei, de Ion Popescu, Profesor onorific etc., Deputat de Tutova. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1898. (29 x 20,5). 28, 1 pl. (II 25125)
Fără copertă.
47341. ~ Faptele şi activitatea publică şi privată de interes public naţional a lui Ionu Popescu, Profesoru onorificu, fostu Deputatu, Preşedinte Societăţii pentru înveţătura Poporului Românu Judeciulu Tutovei din Urbea Bârladului, etc. Cu începere din anulu 1848, penă astădi 1901. Extrase din Registrulu Statulu personalu de la Ministerulu Culteloru şi alu Instrucţiunei Publice, completate cu alte diferite lucrări analoge, nefăcând parte în acelu Statu, de alu cărui formulăru ne servim la tote în acestă Espunere. Bârlad (Tip. Comercială), 1901. (24 x 16). 1 f., 38 p. (II 119374)
Cu portretul autorului.
47342. ~ Faptele şi activitatea publică şi privată de interes public naţional a lui Ionu Popescu Profesor onorific, fost Deputat, Preşedintele Societăţei pentru învăţătura Poporului român Jud. Tutovei din Urbea Bârladului etc. Cu începere din anul 1848 penă la 12 Iulie 1901 încetarea sa din viaţă. Dimpreună cu o Conferinţă a D-lui Augustin Paul. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi, Constantin D. Lupaşcu), 1915. (24 x 16). 48 p. 1 leu. (II 57271)
Pe copertă portretul autorului.
47343. ~ *Şcoala normală cu internat, pentru prepararea de învăţători în comunele rurale din judeţul Tutovei, înfiinţată în urbea Bîrladului de Societatea pentru învăţătura poporului român, secţiunea Tutovei, 1870. (Publicată în broşură în martie 1870) (Mîţă, p. 14)

  140) POPESCU, IOAN MĂLĂEŞTI
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN MĂLĂEŞTI
Vezi: POPESCU-MĂLĂEŞTI, IOAN