Ati cautat textul 'popescu'

Cautare simpla | Bibliografia românească modernă

  121) POPESCU, GRIGORE N., medic
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, GRIGORE N., medic
47286. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului pneumoniei prin badijonări cu Gaiacol. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la 26 Iunie 1904 de Grigore N. Popescu, Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 16). 80[-84] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 739) (II 3946)

  122) POPESCU, HARALAMBIE I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, HARALAMBIE I.
47287. ~ Tuberculinele în tratamentul tuberculozei pulmonare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... de Haralambie I. Popescu, Fost intern al Spitalului de tuberculoşi dela Filaret. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-sori), 1909. (23,5 x 16) 48 p. cu il., 2 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1069) (II 13647)

  123) POPESCU, HORTENSIA
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, HORTENSIA
Traduceri:
FENELON. Păţaniile lui Telemac. Trad. de ~. [Bucureşti, 1909.

  124) POPESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I.
47288. ~ Ciru Economu şi moşnenii Bordeni, [de I. Popescu]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1883. (23,5 x 16). 13 p. 20 bani. (II 51284)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat la finalul textului.

  125) POPESCU, I., licenţiat în teologie
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., licenţiat în teologie
47289. ~ Sf. Vasile cel Mare Archiepiscop la Cesareea Capadociei. Tesă pentru licenţă, de I. Popescu (Caracal). Susţinută la [4] Maiu 1896. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1896. (23,5 x 16,5). 2 f., 115 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 265604)
Lipsă coperta.

  126) POPESCU, I. , traducător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. , traducător
Traduceri:
REBREANU, V. Armeanul neguţător şi fiul său Gherghel... Trad. de ~. Braşov, 1887.

  127) POPESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I.
Traduceri:
CLARK, M. The Economic History. Trad de ~ ş.a. Bucureşti, 1900.

  128) POPESCU, I., jurist
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., jurist
47290. ~ Proba cu martori în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă, susţinută de I. Popescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1903. (23,5 x 15,5). 46, II p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 409131)

  129) POPESCU, I., istoric
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., istoric
47291. ~ Idealul naţional şi devisa unul rege mare dintro[!] ţară mică, [de] I. Popescu. În amintirea domniei de 40 de ani a primului Rege Român Carol I-iu 1866-1906. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1906. (16,5 x 12,5). 30 p. (I 5219)
Lipsă coperta.

  130) POPESCU, I., iconom
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I., iconom
47292. ~ Doctorul săteanului. Carte de medicină practică, întocmită de Preutul Iconom I. Popescu, Învăţător Medaliat cu Răsplata Muncii în învăţămîntul primar. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1908. (21 x 14). 96 p. 60 bani. (II 9706)

  131) POPESCU, I. B.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. B.
47293. ~ Divorţul în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă susţinută în diua de... 1903 de I. B. Popescu. Bucuresci (Stab de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23,5 x 16). 52 p., II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409157)

  132) POPESCU, I. I.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. I.
În colaborare:
47294. ~ Noţiuni de tactica sanitară militară cu aplicaţiuni pe hartă, de Locot. Colonel I. I. Popescu, Şef de Stat Major al Serviciului Sanitar, şi Medic Căpitan Dr. Diamandescu Gh. din Reg. de Escortă Regală. Scrisoarea întâia 1916. Bucureşti (Tip. Iliescu), [1916]. (16,5 x 12). 23 p., l h. (I 83559)
Pentru data apariţiei, vezi şi: Sp, 36 (1916), nr. 7-10, apr. 1-mai 15, p. 190: Bibliografie-1916.

  133) POPESCU, I. M.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, I. M.
Vezi: POPESCU-MEHEDINŢI, I. M.

  134) POPESCU, ILIE, învăţător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE, învăţător
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890 ; ed. II, 1891 ; *1893.
HAIDUCESCU, I. ş.a. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890.

  135) POPESCU, ILIE, traducător
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE, traducător
Traduceri:
TERTULIAN. De praescriptionibus adversus... Trad. de ~. Bucureşti, 1906.

  136) POPESCU, ILIE C.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ILIE C.
Traduceri:
IOAN GURĂ DE AUR. Dovedirea împotriva Iudeilor şi a Păgânilor. Trad. ~. Bucureşti, 1906.

  137) POPESCU, IOANE
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOANE
47295. ~ Pascalia poporala din mai multe manuscrise, culese şi corese de Ioane Popescu, docinte gr.-or. si Post'a regiu ung. Valiugu (Ferenczfalva). Sibiiu, Tipografia şi Editura lui W. Krafft), 1897. (16,5 x 10,5). 20 p. (BCU-ClN 71796)

  138) POPESCU, IOAN (1832-1892)
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN (1832-1892)
47296. ~*Antâia carte de cetire, pentru scolele poporale. [188?]. 25 cr. legată. (FD, 1 (1886), nr. 8, febr. 22/mart. 6, p. 7: Varietăţi)
47297. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1900. 8°. 80 p. 60 fil. (Tr. 32 (1901), nr. VI-VII, iul. -aug., p. 193: Producţia lit. pe 1900)
47298. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1904. 8°. 80 p. 40 fil. (Tr. 36 (1905), nr. III, mai-iunie, p. 147: Producţia lit. pe 1904)
47299. ~*A doua carte de cetire. [188?]. 80 cr. legată. (FD, 1 (1886), nr. 8, febr. 22/ mart. 6, p. 7: Varietăţi)
47300. ~ *Idem. Revăzută de Dr. P. Şpan. Ed. VII Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1897?]. 8°. 112 p. 0,30 fil. (Tr, 29 (1898), nr. VI, aug., p. 119: Producţia lit. pe 1897-98)
47301. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1900. 8°. 111 p. 60 fil. (Tr, 32 (1901), nr. VI-VII, iul.-aug., p. 193: Producţia lit. pe 1900)
47302. ~ Carte de cetire, II, pentru şcolele poporale române, prelucrată de Petru Span. Ed. VI. (Mai înainte: A doa carte). Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1896. (20 x 12,5). VIII, 111 p. cu il. (BCU-ClN 144640).
Pref. de dr. Petru Şpan, datată: "Sibiiu, în Iulie 1896".
47303. ~ *Carte de cetire, II, de Ioan Popescu pentru şcoalele poporale române. Ed. VIII. [Rev. de Dr. Petru Şpan]. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. 8°. 111 p. (Tr, 34 (1903), nr. III, mai-iunie, p. 152: Prod. lit. pe 1902)
47304. ~ *Idem. Ed. X. Sibiiu (Tipografia archidiecezană), 1905. 8°. 112 p. 60 fil. (Tr, 37 (1906), nr. III, mai-iun., p. 81: Producţia lit. pe 1905)
47305. ~ *Carte de cetire II pentru şcoalele poporale române, prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. XI. Aprobată sub Nr. minist. 72038/1909. Sibiiu, 1908. 60 cor. (Cd-S, [1914?], p. I: Lista manualelor didactice)
47306. ~ *Idem. Sibiiu, Edit. Vatra Şcolară, 1909. 8°. 96 p. 60 bani. (Şpan-Popescu) (Tr, 41 (1910), nr. III, mai-iunie, p. 126: Public, rom. pe 1909)
47307. ~ *Carte de cetire, a II-a, de Dr. Petru Şpan, prof. seminarial. Aprobat de Min. de Culte cu datul de 30 ian. 1910 sub nr. 138928/1910. (VŞc, 4 (1911), nr. 2, febr., p. 73: Informaţiuni)
47308. ~ *Carte de cetire, II, clasa III, de I. Popescu prelucrată de P. Şpan. Sibiiu, 1911. (AnSeGr-Cat, p. 34: Mijloace de învăţămînt ; Cd-S, 1918, p. 223: Cărţi şcolare)
47309. ~ Carte de Cetire III pentru şcoalele poporale române, [de] Ioan Popescu. Prelucrată de Petru Şpan. Ed. VI. (Mai înainte: A doua carte). Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1897. (20,5 x 13). VIII, 292 p. cu il. (II 31943)
47310. ~ Carte de cetire III pentru şcoalele poporale române prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. VIII. (Mai înainte: A doua carte). Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1903. (20 x 12,5). VIII, 392 p. cu il. (BCU-ClN 108527)
47311. ~ Carte de cetire III pentru şcoalele poporale române, prelucrată de Dr. Petru Şpan. Ed. VIII. (Mai înainte: A doua Carte). Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1907. (20,5 x 13). 292 p. cu il. (BCU-ClN 115382)
47312. ~ Idem. Ed. IX. (Mai înainte: A doua carte) revăzută de Dr. Cornel Popescu. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1911. (20 x 12). VIII, 288 p. cu il. (BCU-ClN 131006)
47313. ~ Antai'a carte de lectura si invetiatura, pentru scolele poporali romane, de I. Popescu. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1870. (18,5 x 12). 1 f., 78 p. cu il., 32 p. (Conductoru la aplicarea antaiei carti de lectura si invetiatura...) (I 119761)
47314. ~ *Idem. Ed. II. Sibiiu, 1871. (Receanu, p. 56 ; în Ghibu, II, p. 83, anul 1873)
47315. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1875. (18,5 x 12). 80 p. cu il., 32 p. (Conductor la aplicarea Antaiei Carte...) (I 22085)
Lipsă coperta.
47316. ~ Anteia carte de lectură şi învăţătură, pentru şcolele primare, de I. Popescu. Bucuresci (Tip. Grecescu), 1879. (19 x 13). 80 p. cu il., 32 p. (Conductor de aplicarea ânteii cărţi de lectură...) (I 119669)
47317. ~ Idem. Ed. IV. Sibiiu (Tip. S. Filtsch (W. Krafft)), 1882. (18,5 x 12). 80 p. cu il. (I 119762)
Lipsă coperta.
47318. ~*Idem. Ed. V. Sibiiu (Tip. S. Filtsch), 1886; *ed. VI, 1889; *ed. XI, 1896. (Ghibu, II, p. 83)
47319. ~ *Antaia carte de lectură şi înveţătură, rev. de Dr. P. Şpan. Ed. XII. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1897]. 8°. 80 p. 0,20 fl (Recenzată în F. Ped, 1897, p. 93) (Tr, 29 (1898), nr. VI, aug., p. 119: Producţia lit.)
47320. ~ Anteia carte de lectură şi inveţătură, pentru şcoalele poporale române, revidată şi înmulţită de Dr. Petru Şpan. Ed. XIII. Sibiiu (Tipografia arhidiecesană), 1900. (18 x 12). 80 p. cu il. (BCU-ClN 238813)
47321. ~ Întâia carte de lectură şi învăţătură pentru şcoalele poporale române, [de] Ioan Popescu. Revidetă şi înmulţită de Dr. Petru Şpan. Revăzută de Dr. Cornel Popescu. Ed. XVIII. Aprobată sub Nr. minist. 36730/ 1912. Sibiiu, 1911. 40 cor. (Cd-S, 1914, p. III: Lista manualelor didactice ; Cd-S, 1915, p. I: Lista manualelor didactice ; Ghibu, II, p. 83)
47322. ~ A dou'a carte de lectura si invetiatura, pentru scolele poporali romane, de I. Popescu. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1874. (20,5 x 13,5). 4 f., 326 p. cu il. (II 35488)
Lipsă coperta.
47323. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu (Tipografia lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1880. (21 x 13,5). 4 f., 312 p. cu il. (II 119498)
Lipsă p. 3-4 cop.
47324. ~ A doua carte de lectură şi inveţătură pentru şcolele poporale române, de I. Popescu. Ed. V.Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1886. (21 x 12,5). 4 f., 312 p. (BCU-ClN 120255)
Cu prefaţa autorului.
47325. ~ Compendiu de Pedagogie, pentru parinti educatori, invetiatori sî toti barbatii de scola de I. Popescu, Profesoru la institutulu archidiecesanu pedagogico-teologicu in Sabiiu. Sabiiu (Tipografi'a archidiecesana), 1868. (21,5 x l4). X, 183 p. (II 119489)
47326. ~Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1876. (20,5 x 13,5). 4 f., 150 p. (II 119640)
Lipsă coperta.
47327. ~ Computulu in scol'a populara (Manualu pentru invetiatori), de I. Popescu, Profesoru la institutulu diecesanu pedagogico teologicu din Sabiiu. Sabiiu (Tipografi'a diecesana), 1864. (21,5 x 14,5). VI, 226 p., 1 f. pl. (II 119476)
Lipsă coperta.
47328. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1875. (21 x 13,5). 4 f., 256 p., 1 pl. 1 fl. v. a. (II 119494)
47329. ~ *Manuducere la aplicarea Antaiei carti de lectură sî invetiatura, pentru scolele poporali romane. Partea II, manuducere pentru invetiatori. Sabiiu (Tipografi'a lui S. Filtsch (W. Krafft)), 1870. 10 cr. (Manuducerea este precesă de o prefatia scurta) (A-V, P, 5(1870), nr. 99, p. 4 ; Tr, 3(1870), nr. 24, dec. 25, p. 304 ; Iarcu, p. 133)
47330. ~ Pedagogia lucrată pe basele psichologice şi etice ale realismului Herbartian, [de] Ioan Popescu. Ed. II. Edată cu conlucrarea şi sub supraveghiarea lui Ştefan Velovan, Dirigent al Instit. pedagogic din Caransebeş. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1892. (22,5 x 15). VIII, 388 p. (II 72516)
Lipsă p. 3-4 copertă.
47331. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft) 1902. (20,5 x 13,5). VIII, 388 p. (I 172307)
Lipsă coperta.
47332. ~ Psihologia empirică seu Sciinţa despre suflet între marginile observaţiunei de I. Popescu Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft), 1881. (21,5 x 15). XIV, 290 p. (II 119456)
47333. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Bucuresci, 1887 (22 x 15,5). XVI, 320 p. (II 119471)
47334. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiiu) (Tip. lui W. Krafft), 1903. (22 x 14). XVI, 320 p.
(II 510301)
Reproduce prefaţa ed. I (1881) şi a ed. II (1887).

Traduceri:
ŞAGUNA, A. Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche. Trad. ~. Hermannstadt, 1862.

  139) POPESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN
(I. P.)
Editări de texte:
BERTHET, E. O dramă într'o monastire. Ed. de ~. Bucureşti, 1874.

  140) POPESCU, IOAN (1843-1899)
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, IOAN (1843-1899)
47335. ~ Memoriu asupra unor observaţiuni aplicate la câteva reguli Higienice Veterinarii militare. Presentat la concursul de veterinar de regim. Cl. I., de Ioan Poppescu, Veterinar de regiment classa II. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucrătorii associaţi), 1875. (23 x 16). IX-58 p. (II 261812)
Lipsă coperta.
47336. ~ Typhus contagios seu Pestis-bovine. Thesa pentru obţinerea diplomului de medic veterinariu. Presentată şi susţinută la 10 Fevruarie 1869 de Ioan Popescu, Medic-Veterinariu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1869. (25x 20). 53 p. (Scoala Veterinară din Bucuresci) (II 422592)