Ati cautat textul 'Niculescu'

Cautare simpla | Bibliografia românească modernă

  21) NICULESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, GH.
Vezi: GIGU, G. NICULESCU

  22) NICULESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, GH.
Traduceri:
CIPRIAN, Sf. De patientia exhortatio ad marthyrium... Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

  23) NICULESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, GHEORGHE
41719. ~ Contribuţiuni la Patogenia Pelagrei. Lucrare întocmită la spitalul de pelagroşi din Jud. Roman, de Doctor Gh. Niculescu, Medicul Spitalului. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1914. (24 x 16). V-60 p. cu il., 1 tab. (II 37385)
Lipsă cop. 3-4.
41720. ~ Contribuţiuni la studiul toxidermiilor în general şi în special toxidermia buloasă. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 20 Noembrie 1904, de Niculescu Gheorghe din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu), 1904. (23 x 15,5). 94[-96] p. cu il., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 757) (II 3522)
41721. ~ Nebunia. Creerul sub diferite forme la alienaţi. Cauzele. Tratamentul, Îngrijirea de Gh. Niculescu, Supraveghetorul Ospiciului Mărcuţa (20 ani de practică). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (24 x 16). 103 p. 2 lei. (II 44678)

În colaborare:
PAPIU, Al. şi ~. Nucleinatul de sodiu în tratamentul pleureziilor... Roman, 1912.

  24) NICULESCU, GHEORGHE V. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, GHEORGHE V. (1874-?)
41722. ~ Cuza-Vodă şi Biserica Română, [de] Iconom Gh. V. Niculescu, Protoiereul Judeţului Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea (Tipografia Soc. Matei Basarab), 1912. (19,5 x 11,5). 46 p. 75 bani. (1 28637)
41723. ~ Dare de seamă alcătuită cu ocazia jubileului de 40 ani de domnie a Majestăţii Sale Regelui Carol I al României, de Protopopul G. V. Niculescu, Licenţiat în Teologie. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1909. (23,5 x 16,5). 128 p. cu il., 17 f. pl. (Protopopia Judeţului Tulcea) (II 5440)
În prefaţă, menţionează: "Lucrarea de faţă cuprinde starea Bisericei noastre şi a cultelor străine din judeţul Tulcea".
41724. ~ Dare de seamă despre afacerile bisericeşti. Presentată P. S. S. Episcopului Pimen al Dunării de Jos, de Protopopul G. V. Niculescu. Licenţiat în Teologie. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (23,5 x 16,5) 127 p. (Protopopia Judeţului Constanţa) (II 1281)
Cuprinde: "I. Originea şi vechimea creştinismului în Dobrogea; II. Episcopiile din Dobrogea; III. Starea actuală a bisericei din Jud. Constanţa" (vezi: Introducerea, p. 5).
41725. ~ Sfîntul Epifanie. Episcopul Salaminei (310-403). Biografia, scrierile şi doctrina sa. Tesă pentru Licenţă susţinută la 24 Iunie 1902 de Diaconul Gheorghe V. Niculescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1902. (23 x 16). 68 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie, nr. 163) (II 177682)

  25) NICULESCU, GHIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, GHIŢĂ
Vezi:
• Decadenţa Sindicatelor socialiste din România... Pref. de ~. Ploeşti, 1915.

  26) NICULESCU, I. P.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, I. P.
41726. ~ Adopţinea. Tesă pentru licenţă în drept. Susţinută la... 1889, de I. P. Niculescu. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gregorie Luis), 1889. (23 x 15,5). 57[-61] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 423517)

  27) NICULESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, ILIE
41727. ~ Despre impozitele fiscale cu diferite observaţiuni. Măsuri de a se conforma legilor fiscale pentru contribuabili, Procedura pentru Comisiunile comunale, Apel şi Recensământ general, etc. (Conferinţă ţinută în ziua de 29 August 1910 în sala Dacia cu noui adăogiri). De Ilie Niculescu, fost controlor fiscal. Bucureşti (Inst. de arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1911. (21 x 14). 83 p. 2 lei. (II 22456)

  28) NICULESCU, IOAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, IOAN (1870-?)
41728. ~ Construcţiuni de linii Telegrafice şi Telefonice, [De] Ioan Niculescu. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1913. (20,5 x 13,5). 129 p. cu il. (II 33937)
Ed. I a apărut în 1902 cu titlul: "Tratat practic de construcţiuni de linii telegrafice şi telefonice".
41729. ~ Deranjamente în instalaţiunile şi pe liniile Telegrafice şi Telefonice, [de] Ioan Niculescu, Oficiant superior telegrafo-postal. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1908. (23,5 x 16). 80 p. cu il. (II 510950)
41730. ~ Desluşiri asupra instalarei sonetelor electrice pentru case şi Cunóscerea casurilor de intrerupţie a circuitului metalic, [de Ion Niculescu. Diriginte al Telegrafului Prefecturei Capitalei şi Fotograf]. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (16 x 10). 1 f., 5 p. (I 410282)
Autorul, meţionat la finalul textului.
41731. ~ Luptele pompierilor din Dealul Spirei (la 1848) istorisite cu viu graiu de către veterani cari au luat parte la serbarea inaugurării monumentului lor comemorativ ridicat în Dealul Spirei la 13 Septembrie 1901. [De] I. Niculescu, Fotograf. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (16,5 x 10). 12 p. (I 79670)
41732. ~ Memoriul D-lui I. Niculescu, Preşedintele societăţei Curtea de Argeş [pentru cultura profesională a fiilor de săteni] către membrii adunărei generale. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1894. (14 x 9,5). 25 p. (I 424370)
Lipsă coperta.
41733. ~ Memoriul D-lui Ioan Niculescu, Preşedintele Societăţei Curtea de Argeş către membrii adunărei generale respundend unei critici reu-voitoare. 1893. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (23 x 15,5). 14 p., 1 f. (II 393836)
41734. ~ Un scurt memoriu către Alegătorii Colegiului IIl-lea Ţărănesc din judeţul Argeş, [de Ioan Niculescu, Fost officiant Diriginte de Telegraf, Preşedintele Societăţii Curtea de Argeş din Bucureşti. Fotograf]. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 16). 24 p. (II 423219)
Pe cop. 4, portretul autorului cu următoarea legendă: "Ioan Niculescu Cel amăgit şi înşelat de C. Dobrescu-Argeş din care causă i s'a pus averea în vînzare". Descriere după copertă.
41735. ~ Tratat practic de construcţiuni de linii telegrafice şi telefonice, de Ion Niculescu, Oficiant superior telegrafo-poştal. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1902. (24,5 x 17). 220, IV p., cu il. (II 422679)
Ed. II-a a apărut cu titlul: "Construcţiuni de linii telegragice şi telefonice în 1913".

  29) NICULESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, ION
41736. ~ Eredii reservatari în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţa susţinută la... 1889, de Ion Niculescu. Bucuresci (Tipografia Curţei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (23,5 x 16,5). 38, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394169)

  30) NICULESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, IOAN I.
41737. ~ Privire asupra Evoluţiei modului de strămutare a proprietăţei. Teză de licenţă în Drept susţinută la Facultatea din Bucureşti, [de] Ioan I. Niculescu. Ploeşti (Tipografia Democratul), 1905. (23 x 16). 48 p. (II 3198)

  31) NICULESCU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, ION I.
41738. ~ Studiul unui tip de cadre rigide, de Niculescu Ion I., Inginer. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1916. (23 x 15,5). 60 p. cu il., 1 pl. 3 lei. (II 48755)

  32) NICULESCU, IOAN T. (1895-1957)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, IOAN T. (1895-1957)
41739. ~ Contribuţiuni la studiul sclerozelor combinate ale măduvei. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentată şi susţinută la 31 Martie 1905, de Niculescu Ioan din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1905. (23 x 15,5). 88[-91] p., 2 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 783) (II 242585)

  33) NICULESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, IOSIF
41740. ~ Detaiurile procesului între duoi soţi, provocate de femee după 18 ani de vieţuire cu dorinţă ficsă de a'şi dobândi libertatea, motivînd'o pe calomnie inventată ce pricinueşte milă chiar calomniatului soţu la buna lui credinţă constatată din actele de faţă, [de] Iosif Niculescu. Bucuresci (Imprimeria Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1861. (19,5 x 12,5). 87 p. (BCU- ClN 195478)
Erata la p. 89-90. Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie; titlul propriu cu caractere latine.

  34) NICULESCU, MARIN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, MARIN (1859-?)
41741. ~ Armele portative şi artileria. Chestiunile coprinse în programul analitic pentru gradul de major relative la infanterie şi cavalerie, desvoltate de Majorul M. Niculescu din Marele Stat Major. Cu 89 figuri în 3 planşe la fine. Bucureşti (Tip. Nouă, Grigore Panaitescu), 1897. (21 x 15,5). IV, 188 p., 3 pl. (Din publicaţiunile României Militare) (II 162023)
41742. ~ Noui instrucţiuni asura jocului de resboiu. Metoda coeficienţilor, de Maiorul M. Niculescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (22 x 14). 68[-71] p. 2 lei. (Din publicaţiunile României Militare) (II 409049)

  35) NICULESCU, MATILDA (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, MATILDA (1873-?)
Vezi:
MANICATIDE, Al. ş.a. Aritmetica practică, cl I. Ed. I. Ploeşti, 1910.

  36) NICULESCU, MEDEEA P.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, MEDEEA P.
Vezi: GHIŢESCU-NICULESCU, MEDEEA

  37) NICULESCU, MIRON (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, MIRON (1877-?)
41743. ~ Amorul în Poesiile lui Eminescu. Încercare de psihologie literară, de Miron Niculescu. Bucuresci (Tip. Carmen-Sylva), 1901. (22,5 x 15,5). 22 p. (II 261855)
41744. ~ *O călătorie în ţările române în secolul XVII, Paul de Alep, 1910. (Cugetarea, p. 602)
41745. ~ Curs de geografie economică. Asia şi Africa. În conformitate cu programa analitică a şcoalelor superioare de comerciu clasa I, de Miron Nicolescu, Membru al Societăţei Geografice române. Lucrare aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei publice cu ord. No. 448 din 1906. Bucureşti, Impr. şi Editura Librăriei Scoalelor, C. Sfetea, 1906. (21 x 13,5). 244, II p., 1 f., 8 h. 6,50 lei. (II 6776)
41746. ~ Primul călător român prin Siberia şi China [Spătarul Nicolae Milescu]. De Miron Nicolescu, Membru al Societăţei Geografice Române. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1905. (24 x 17). 61 p. (Extras din "Buletinul Geografic", semestrul II, 1904) (II 1696)
Cu un fragment din opera sa.

Traduceri, Prefeţe, Editări de texte:
BOCCACCIO, G. Decameronul. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
BOLINTINEANU, D. Călătorii pe Dunăre şi în Bulgaria. Ed. de ~. Bucureşti, 1911.
CANTEMIR, D. Descrierea Moldovei. Pref. de ~. Bucureşti, 1909.

  38) NICULESCU, N. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, N. (1862-?)
41747. ~ *Contribution à l'étude des hernies inguinales. Bucarest, 1889. (Cugetarea, p. 602)
41748. ~ Contribuţiuni la studiul resorcinei şi aplicaţiunilor sale în therapie. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în diua de... Iulie 1889, de N. Niculescu. Bucuresci (Tip. şi Libr. Şcolelor, Eniu D. Băltenu & C. P.-Conduratu), 1889. (23 x 15,5). 47[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 216) (II 175511)
41749. ~ Nevroftinia sau pelagra, de Doctorul N. Niculescu. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (23,5 x 16,5). 1 f., III, 70 p. 2,50 lei. (II 51414)
41750. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1898. (24 x 16,5). 1 f., IV, 76 p. 2,50 lei. (II 422683)
41751. ~ Reumatismul sau Intoxicaţie hidroclorică, de Dr. N. Niculescu-Bideanu. Ploesci (Tip. Lumina), 1902. (23 x 16). 1 f., III p., p. 7-31. 2 lei. (BCU-ClN 186617)

  39) NICULESCU, P., colonel
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, P., colonel
41752. ~ Răsboiul din 1877-78 în Bulgaria. Luptele dela Griviţa, Etropol şi Belograjek cu înalte ordine de zi şi alte piese, de Colonelul în retragere P. Niculescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.,) 1911. (21 x 14). 46 p. (II 31021)
Cu portretul autorului.

  40) NICULESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, P.
41753. ~ Cercetări asupra citotoxinei pancreatice produse prin injecţiuni de pancreas de câine, la măgar. Teză pentru obţinerea titlului de Medic Veterinar. Prezentată şi susţinută la... Decembrie 1915, de P. Niculescu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1915. (23 x 15,5). 55 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară. (Lucrare făcută în Inst. de Sero-Vaccin.), nr. 265) (II 46947)