Ati cautat textul 'Ionescu'

Cautare simpla | Bibliografia românească modernă

  121) IONESCU, ION I. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, ION I. (1877-?)
28137. ~ Donaţiunile între soţi în timpul căsătoriei în Dreptul Roman şi în Dreptul Român. Teză pentru licenţă. Susţinută la... 1899 de Ion I. Ionescu. Bucuresci (Lito-Tip. M. Tickes), 1899. (23 x 15,5). 143 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413118)
28138. ~ Dota sub raportul înstreinărei de Ioan I. Ionescu, Doctor în Drept, Fost Magistrat, Avocat, Ofiţer al Coroanei României, Deputat. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi Const. D. Lupaşcu), 1913. (24,5 x 17,5). 318 p. (II 34227)
28139. ~ Inalienabilitatea dotei imobiliare de Ioan I. Ionescu, fost Magistrat. Avocat. Teză de doctorat în Drept. Bârlad (Tip. şi Leg. de cărţi Const. D. Lupaşcu), 1912 [pe copertă: 1913]. (25 x 16,5). 255 p. (II 534239)
Pe copertă nu mai apare menţiunea de teză.

  122) IONESCU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOAN M.
28140. ~ Prescripţiuni în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa în drept susţinută de Ion M. Ionescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24,5 x 16,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413231)

  123) IONESCU, ION M.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, ION M.
28141. ~ Zece cuvântări la Sărbătorile Sfinţilor. Teză de Ionescu M. Ion. Susţinută la... Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1909. (23 x 15,5). 63 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 14372)

  124) IONESCU, IOAN N.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOAN N.
28142. ~ Cum să ne îngrijim vitele. Conferinţe populare rostite la Cercurile Culturale din jud. Olt de Ioan N. Ionescu, Medic Veterinar al Judeţului Olt. Slatina (Tip. şi Leg. de Cărţi C. Constantinescu), 1913. (20,5 x 13). 63 p. 1 leu. (II 33905)

În colaborare:
RĂDULESCU, CONST. şi ~. Raport de mersul serviciului veterinar al jud. Vâlcea, 1898-1906. Drăgăşani, 1906.

  125) IONESCU, IOAN S., avocat
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOAN S., avocat
28143. ~ Acţiunea pauliană în Dreptul Roman şi Dreptul Civil Român. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan S. Ionescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Euf. N. Miulescu & C-ia), 1904. (23 x 16). 46 p. + 1 f. + IV p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3191)

  126) IONESCU, IOAN S., tipograf
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOAN S., tipograf
28144. ~ Poveşti. Anecdote. Impresii de Călătorie. Escursiuni. Diverse [de] Ioan S. Ionescu, tipograf. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (21,5 x 14). VIII + 236 p. cu portr. 1 leu, 50 bani. (II 3072)
Cu portretul autorului. Descriere după copertă.

  127) IONESCU, IOAN S.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOAN S.

Traduceri:
AUGUSTIN, Sf. Despre pedeapsa celor răi. Traducere. Teză pentru licenţă de pr. ~. Bucureşti, 1907. (Univ. din Bucureşti. Fac. de Teologie).

  128) IONESCU, ION T.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, ION T.
28145. ~ Despre adjudecaţiune în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ion T. Ionescu. Bucuresci (Tip. „Griviţa”, Mihail M. Antonescu), 1903. (23,5 x 16). 77 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 409158)

  129) IONESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, ION
28146. ~ Calendar vecinic. Prelucrat în cele mai lesnicioase şi frumoase reguli după Mîna lui Damaschin. De Ion Ionescu, ţăran dascăl în satul Valea Dracului. Acest calendar ce pare un miracol pentru regúlele sale, se dă acum pentru întîia oară la lumină. Bucuresci (Tipografia Mitropolitului Nifon), 1859. (21,5 x 14). 32 p. (II 297715)
Cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet: lipsesc pp. 33 şi urm. După an menţiunea: Directorul Tipografiei Duhovnicul Ioil. Lipsă coperta.

  130) IONESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, IOSIF

În colaborare:
28147. ~ Geografia judeţului Prahova şi a urbei Ploesci cu planulu Ploesciloru şi plăşile judeţului pentru clasa II-a primară urbană şi clasa III-a rurală de ambele sexe de Iosiphu Ionescu Junior, Directoru la scóla No. 4 de băeţi din Ploesci şi C. A. Crapellianu, Absolventu al scólei de poduri şi şosele, Ingineru adj. la judeţulu Prahova. Ploesci (Typ. „Progresulu”), 1882. (22,5 x 14). 112 p. + 9 h. 1 leu cu planul urbei. (BCU-ClN 173540)
28148. ~ Idem. Ed. II. Ploesci, Edit. Librăriei „Universala” Zacharia Nicolau (Tip. „Democratul”), 1885. (23 x 16). 76 p. + 2 pl. + 5 h. (II 170555)
Exemplar incomplet, lipsă pp. 76 şi urm. şi coperta. Tipografia menţionată pe verso-ul p. de titlu.

  131) IONESCU, LUCA
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, LUCA
28149. ~ Administraţiunea comunei rurale şi a plăşii. Explicare a legii din 29 Aprilie 1908 de Luca Ionescu, Preşedinte al Consiliului Administrativ Permanent. Vol. I. (Art. 1-91). Bucureşti (Atei. Grafice Socec &Co.), 1910. (24 x 17,5). XLVII + 598 p. (II 26147)
28150. ~ Căte-va cuvinte asupra nouei legi a spirtuoaselor de Luca Ionescu. Ploesci (Stab. grafic „Progresul”),1889. (23 x 15).45 p. (II 413138)
28151. ~ Statistica generală a judeţului Brăila pe anul 1887 precedată de cîteva note geografice, istorice şi administrative asupra comunelor de Luca Ionescu, Prefectul judeţului Brăila. Brăila (Tipo.-Lit. Universala, Constantin P. Nicolau), 1888. (32 x 24,5). 20 p. + 11 f. tab. (III 17497)

  132) IONESCU, LUCA I.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, LUCA I.
28152. ~ Despre probe în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă de Luca I. Ionescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1880. (23 x 14,5). 176 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 56677)

  133) IONESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, M.
28153. ~ Un cas de Crises Renales Tabétiques. Par Le Dr. M. Ionnesco, Ancien interne des hôpitaux. [Bucureşti] („Universala” Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1916. (23,5 x 16,5). 6 p. (Extrait de la revue „Spitalul” No. 11-12). (II 48159)

  134) IONESCU, M. D. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, M. D. (1866-?)
Vezi: IONESCU-DOBROGEANU, M. D. (1866-?)

  135) IONESCU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MARIN
28157. ~ Contribuţiuni la studiul tratamentului chirurgical al dilataţiunei bronşice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 28 Aprilie 1903 de Marin Ionescu, bacalaureat în litere şi sciinţe, elev al Institutului medico-militar. Bucurescî -(Tip. „Lucrătorilor Asociaţi” Marinescu & Şerban), 1903. (21 x 14,5). 103[-105] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 676). (II 653041) Lipsă coperta.
28158. ~ Contribuţiuni la studiul Tratamentului Chirurgical al dilataţiunei bronşice. Bucuresci (Tip. Marinescu şi Şerban), 1903. (21,5 x 15,5). 103[-105] p. (Institutul de Anatomie Topografică şi chirurgie). (II 374715)

  136) IONESCU, MARIN C. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MARIN C. (1891-?)

Traduceri:
DENNERT, E. I. Originea Universului. II. Originea Vieţii. Trad. de pr. ~. Bucureşti, 1915. (Bibl. Vremii, An I, Nr. 4-5).

  137) IONESCU, MARIN E. (1867-1932)
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MARIN E. (1867-1932)

În colaborare:
28159. ~ Noile Regulamente ale Infanteriei şi Artileriei Bulgare din 1906. Traduse şi adnotate de Căpitanii Ionescu E. Marin şi Răşcan Ion de la Marele Stat Major. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi, G. Iliescu), 1907. (16 x 10,5). 197 + IV p. (I 20344)

  138) IONESCU, MARIN GR. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MARIN GR. (1885-?)
28160. ~ Despre Keratita nodulară. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octombrie 1912, de Marin Gr. Ionescu, Intern al Spitalelor Civile, Fost Intern al Serviciului Oftalmologie. Bucureşti (Tip. „Cultura”), 1912. (23 x 16). 46 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1252). (II 29943)

  139) IONESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MIHAIL
28161. ~ Cuvântarea ţinută de D. Epitrop Mihail Ionescu în diua de 14 Martie 1899 în adunarea comitetului de iniţiativă pentru reclădirea bisericii [Ceauş-Radu] constituit sub preşidenţia I.P.S. Sale Ghenadie Petrescu, Fost Mitropolit Primat. Bucuresci (Tip. „Gutenberg”, Joseph Göbl), 1899. (21,5 x 14). 16 p. (Epitropia Bisericei Ceauş-Radu Bucuresci). (II 411931)
28162. ~ Cuvântare ţinută de D-l. Mihail Ionescu, epitropul bis. Ceauş-Radu în dziua de 6 Decembrie 1900 (Sf-tul Nicolae, hramul Bisericei) şi darea de seamă de sumele subscrise pentru reclădirea bisericei. Bucuresci. (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (20,5 x 13,5). 20 p. (II 411907)

  140) IONESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
IONESCU, MIHAIL
28163. ~ Copiii Naturali în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă . Susţinută la... de Mihail Ionescu. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti), (II 3792)