Bibliografia românească veche - BRV - Vol. V ( Îndreptari ) (1508-1830)

An Titlu Limbă Autor Loc
1510 Octoih, tipărit de Macarie slavoneşte Târgovişte (?)
1512 Evangheliar, tipărit de Macarie slavoneşte Târgovişte (?)
1547 Apostol, tipărit de D. Liubavic slavoneşte Târgovişte
1558 Triod-Penticostar, tip. de Coresi slavoneşte Târgovişte
1563 Apostol, tipărit de Coresi româneşte Braşov (?)
1564 Evangheliar, tipărit de Coresi româneşte Braşov
1564 Tâlcul evangheliilor şi Molitvenicul, tipărite de Coresi româneşte Braşov (?)
1569 Sbornicul, part. a 2-a, tip. de Coresi slavoneşte Braşov (?)
1570 Psaltire, tip. de Coresi româneşte Braşov (?)
1574 Octoih, tip. de Coresi slavoneşte Braşov (?)
1578 Triod, tipărit de diaconul Coresi slavoneşte Braşov (?)
1578 Octoih mic slavoneşte ?
1579 Evangheliar, de Coresi şi Mănăilă slavoneşte Braşov (?)
1580 Evangheliar, (tipărit de Lorinţ ?) slavoneşte şi româneşte Braşov (?)
1580 Octoih mic, (tipărit de Lorinţ ?) româneşte Alba Iulia (?)
1580 Sbornic, tip. de diaconul Coresi slavoneşte Sas-Sebeş
1580 Evanghelie cu învăţătură, de Coresi, 1580-1581 româneşte Braşov
1582 Palia, tip. De Şerban şi Marien româneşte Orăştie
1635 Molitvenic slavoneşte Câmpulung
1638 Psaltire, tip. De Ieromonah Ştefan din Ohrida slavoneşte Govora (?)