Bibliografia românească veche - BRV - Vol. IV ( Adaugiri ) (1508-1830)

An Titlu Limbă Autor Loc
1546 Tetraevanghel slavoneşte Moldova (?)
1557 Octoih mic, de Oprea şi Coresi slavoneşte Braşov
1559 Intrebare creştinească, de Coresi româneşte Braşov (?)
1565 Evangheliar, de Călin slavoneşte Braşov
1567 Octoih, de Lorinţ slavoneşte Braşov
1568 Liturghier, de Coresi (?), 1568-1570 slavoneşte Braşov
1570 Carte de cântări (psalmi) româneşte Cluj (?)
1570 Liturghier-Diaconar, de Coresi româneşte Braşov (?)
1570 Pravila sfinţilor oteţi, de Coresi,1570-1580 româneşte Braşov (?)
1570 Lavrentie, Evanghelie slavoneşte Braşov (?)
1570 Psaltire, 1570-1580 slavoneşte Braşov (?)
1580 Evangheliar, (de Coresi ?) slavoneşte şi româneşte Braşov (?)
1588 Psaltire slavoneşte şi româneşte Braşov (?)
1637 Psaltire, 1637-1650 slavoneşte şi româneşte Ţara Românească (?)
1638 Ceaslov slavoneşte Govora
1639 (Paraclisul Precistei) româneşte şi slavoneşte Govora (?)
1640 Ceaslov româneşte Govora (?)
1642 Catehism slavoneşte Iaşi
1644 Penticostar româneşte Ţara Românească (?)
1645 Evanghelie româneşte Ţara Românească (?)