Bibliografia românească veche - BRV - Vol. II (1717-1808)

An Titlu Limbă Autor Loc
1717 Formular pentru scutiri româneşte Bucureşti (?)
1719 N. Mavrocordat, Despre datorii greceşte Bucureşti
1720 Octoih româneşte Bucureşti
1722 D. Cantemir, Sistema religiunii mahometane ruseşte Sankt Petersburg
1722 N. Mavrocordat, Despre datorii greceşte şi latineşte Lipsca
1723 Evanghelie româneşte Bucureşti
1723 Acolutia S-lor Neofit şi Maxim greceşte Bucureşti
1724 Catavasier româneşte Bucureşti
1724 Damaschin, Invăţătură despre şapte taine româneşte Râmnic (?)
1725 Psaltire româneşte Râmnic
1725 Taina sf. Botez româneşte Târgovişte
1725 N Mavrocordat, Despre datorii greceşte şi latineşte Londra
1726 Antologhion româneşte Iaşi
1726 Cathechism româneşte Sâmbăta-Mare
1726 Octoih româneşte Iaşi
1726 Octoih româneşte Bucureşti
1726 Intâia învăţătură pentru tineri slavoneşte şi româneşte Râmnic
1726 Slujba Sf. Andrei româneşte Bucureşti (?)
1726 Triodul săptămânei mari româneşte Bucureşti
1728 Liturghie româneşte Bucureşti