Bibliografia românească veche - BRV - Vol. I (1508-1716)

An Titlu Limbă Autor Loc
1694 Psaltire româneşte Bucureşti
1694 Dositeiu, Patriarchul Ierusalimului: Manual contra lui Karyophyiles greceşte Iaşi
1694 Ioan Eugenicos: Discurs contra hotarîrei sinodului dela Florenta greceşte Iaşi
1694 Volumul împacarii greceşte Iaşi
1696 Catechism catolic româneşte Sâmbata-Mare
1696 Ceaslovetu româneşte Sibiu
1696 Orânduiala slujbei S-tilor Constantin si Elena româneşte Snagov
1697 Evanghelie româneşte Snagov
1697 Tâlcuirea liturghiei româneşte Iaşi
1697 Triod slavoneşte si româneşte Buzău
1697 Antologhion greceşte Snagov
1697 Ioan Karyophylles: Manual despre câte-va nedumeriri greceşte Snagov
1697 Antim Ivireanul: Discurs panegiric despre Imperatul Constantin greceşte Snagov
1697 Gramatica slavonesca slavoneşte Snagov
1698 Dimitrie Cantemir: Divanula sau Gâlciava înteleptului cu lumia româneşte si greceşte Iaşi
1698 Mineiul slavoneşte si româneşte Buzău
1698 Tomul dragostei asupra Latinilor greceşte Iaşi
1699 Bucovna româneşte Belgrad
1699 Maxim Peloponesianul: Carte sau Lumina româneşte Snagov
1699 Chyriacodromion româneşte Belgrad