Bibliografia românească veche - BRV - Vol. I (1508-1716)

An Titlu Limbă Autor Loc
1508 Liturghier (Macarie) slavoneşte Macarie Târgovişte (?)
1510 Octoih (Macarie) slavoneşte Macarie Târgovişte (?)
1512 Evangheliar (Macarie) slavoneşte Macarie Târgovişte (?)
1535 Octoih slavoneşte ?
1544 Catechism româneşte Sibiu
1545 Molitvenic slavoneşte Târgovişte
1546 Evangheliar slavoneşte ?
1547 Apostol slavoneşte Târgovişte
1547 Apostol slavoneşte Târgovişte (?)
1550 Triod-Penticostar slavoneşte ?
1561 Evangheliar (Coresi) româneşte Coresi Braşov
1562 Evangheliar (Coresi) slavoneşte Coresi Braşov
1563 Apostol (Coresi) româneşte Coresi Braşov (?)
1564 Tâlcul evangheliilor si Molitvenic (Coresi) româneşte Coresi Braşov (?)
1568 Psaltire (Coresi) româneşte Coresi Braşov (?)
1568 Sbornic (Coresi) slavoneşte Coresi ?
1570 Psaltire (Coresi) româneşte Coresi ?
1574 Psaltire slavoneşte ?
1574 Octoih, partea I (Coresi) slavoneşte Coresi ?
1575 Octoih, partea II (Coresi) slavoneşte Coresi ?